headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 28/02/2024 - Ngày 19 Tháng 1 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Bài 86 — Ðạo sĩ ngồi xoay lưng

道 士 背 坐

Ðạo sĩ bối tọa

山 倒 屙

Sơ Sơn đảo a

義 存 漆 桶

Nghĩa Tồn tất dũng

師 備 飯 蘿

Sư Bị phạn la

343. — Ðạo sĩ ngồi xoay lưng

Khi xưa có một đạo lưu ở trước điện Phật, ngồi xoay lưng lại trước tượng Phật. Tăng nói:

– Ðạo sĩ chẳng nên ngồi xoay lưng như thế!

– Ðại đức! Trong kinh nói: “Phật thân đầy khắp pháp giới”, như thế tôi nhằm chỗ nào ngồi được?

Xem tiếp...

Bài 85 — Lão Bàng thơ đỗ đạt

及 第

Lão Bàng cập đệ

慶 諸 登 科

Khánh Chư đăng khoa

陳 操 驗 僧

Trần Tháo nghiệm tăng

真 際 勘 婆

Chân Tế khám bà

339. — Lão Bàng thơ đỗ đạt

Xem tiếp...

Bài 84 — Thanh Châu đúng Thượng tọa

青 州 正 座

Thanh Châu chính tọa

普 明 不 拜

Phổ Minh bất bái

仁 儉 短 偈

Nhân Kiệm đoản kệ

永 嘉 長 歌

Vĩnh Gia trường ca

335. — Thanh Châu đúng Thượng tọa

Tiền sư Ðầu Tử Nghĩa Thanh ở Thơ Châu, người họ Lý, ở xã Thanh, tham vấn nơi ngài Phù Sơn, nối pháp Tông Tào Ðộng. Phù Sơn có viết kệ tiễn đưa Sư như sau:

          Tu-di đứng giữa hư không đó
          Nhựt nguyệt giúp nhau chuyển vận hoài

Xem tiếp...

Bài 83 — Thanh Khoát trở về núi

清 豁 歸 山

Thanh Khoát qui sơn

性 空 沒 海

Tính Không một hải

黃 龍 三 關

Hoàng Long tam quan

浮 山 九 帶

Phù Sơn cửu đái

331. — Thanh Khoát trở về núi

Thiền sư Thanh Khoát ở viện Bảo Phúc thuộc Ðàm Châu (nối pháp Thùy Long Phổ ở Tuyền Châu), sắp sửa thị tịch, bỏ chúng đi vào núi, đợi giờ thiên hóa. Lúc bước qua cầu nổi bắc trên một cái lạch đầy gai, ngài làm một bài kệ như sau:

Xem tiếp...

Bài 82 — Cảnh Thanh không thành công

鏡 清 失 利

Cảnh Thanh thất lợi

趙 州 下 載

Triệu Châu hạ tải

歸 宗 插 標

Qui Tông sáp tiêu

興 化 擲 枴

Hưng Hóa trịch quải

327. — Cảnh Thanh không thành công

Thiền sư Ðạo Thổn Thuận Ðức ở chùa Cảnh Thanh tại Việt Châu (nối pháp Vân Phong). Có khách đến tham vấn, Sư liền giơ phất tử. Tăng bảo:

– Từ lâu nghe tiếng Cảnh Thanh, còn có cái này nữa à!

Xem tiếp...

Bài 81 — Vương Nhạc bảo tứ huyền

王 嶽 四 玄

Vương Nhạc tứ huyền

溈 仰 三 昧

Qui Ngưỡng tam-muội

桐 峰 虎 聲

Ðồng Phong hổ thinh

投 子 牛 在

Ðầu Tử ngưu tại

323. — Vương Nhạc bảo tứ huyền

Không có chú giải (DG)

Xem tiếp...

Bài 80 — Trấn Châu có củ cải

鎮 州 蘿 蔔

Trấn Châu la bặc

普 化 生 菜

Phổ Hóa sinh thái

永 嘉 一 宿

Vĩnh Gia nhất túc

雲 盖 半 載

Vân Cái bán tải

319. — Trấn Châu có củ cải

Tăng hỏi Triệu Châu:

– Trộm nghe Hòa thượng đích thân gặp Nam Tuyền phải chăng?

Triệu Châu đáp:

– Trấn Châu sản xuất củ cải to ghê!

(Theo: Hội Nguyên, quyển 4.)

Xem tiếp...

Bài 79 — Lạc Phố tin phục thầy

洛 浦 投 師

Lạc Phố đầu sư

沙 彌 求 戒

Sa-di cầu giới

蔣 山 三 障

Tưởng Sơn tam chướng

華 藏 四

Hoa Tạng tứ ngại

315. — Lạc Phố tin phục thầy

Xin xem tắc 304: “Giáp Lĩnh phượng sào”.

Xem tiếp...

Bài 78 — Thiệu Tiển lập quán hàng

銑 設

Thiệu Tiển thiết quán

福 國 戕 橋

Phúc Quốc tường kiều

六 祖 負 金

Lục Tổ phụ kim

神 光 償 債

Thần Quang thường trái

311. — Thiệu Tiển lập quán hàng

Thiền sư Áo Hóa Thiệu Tiển ở Ðàm Châu (nối pháp Thiền Hiền), nhân thấy đạo đức của Thiền sư Huệ Nam sáng ngời, nạp tử ở Kinh Hồ đổ xô về Giang Nam, vừa ra khỏi Trường Sa suốt trăm dặm, không có chỗ nương ở, nghỉ chân. Phần lớn khách đi đường đều bị trộm cướp, nên dần dần không ai dám đi con đường ấy.

Xem tiếp...

Bài 77 — Nghĩa Huyền chống cây cuốc

義 玄 拄 钁

Nghĩa Huyền trụ quắc

惠 寂 插 鍬

Huệ Tịch sáp thu

靈 源 真 告

Linh Nguyên chân cáo

玄 泰 山 謠

Huyền Thái sơn dao

307. — Nghĩa Huyền chống cây cuốc

Nghĩa Huyền tức Thiền sư Lâm Tế. Một hôm, trong buổi làm việc công cộng, Lâm Tế đang cuốc đất. Kế đó, Sư thấy Hoàng Bá đến. Sư chống cuốc rồi đứng đấy. Bá hỏi:

– Gã này mệt sao?

– Cuốc chưa giở, mệt cái gì?

Xem tiếp...