headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 23/06/2018 - Ngày 10 Tháng 5 Năm Mậu Tuất - PL 2562 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtriductang  Mong
Sám hối sáu căn tại TVTL Đàlạt
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
BỒ TÁT GIỚI Viết bởi Super User 348
Ý NGHĨA LỄ VU LAN Viết bởi Super User 315
Ý NGHĨA BÁT TƯỚNG THÀNH ĐẠO Viết bởi Super User 1099
Pháp thoại Ni Sư Hạnh Chiếu giảng ngày 12/10/2014 Viết bởi Super User 2335
Ý NGHĨA LỄ VU LAN Viết bởi Super User 1863
KHÉO TU Viết bởi Super User 2999
KINH A HÀM - Cập nhật ngày 11/06/2018 Viết bởi Super User 8036
Thiền Sư Ni - Cập nhật 16/06/2018 Viết bởi Super User 11669
Thập Đại Đệ Tử Phật - cập nhật ngày 05/06/2018 Viết bởi Super User 17449
Pháp Thoại S.C Hạnh Chiếu giảng ngày 26/02/2012 Viết bởi Super User 6972
Pháp Thoại S.C Hạnh Chiếu giảng ngày 27/11/2011 Viết bởi Super User 5524
Pháp Thoại S.C Hạnh Chiếu giảng ngày 25/09/2011 Viết bởi Super User 5466
KINH DI GIÁO - Cập nhật ngày 12/05/2013 Viết bởi Super User 14701
Pháp thoại ngắn S.C Hạnh Chiếu Giảng ngày 31-07-2011 Viết bởi nguyen 6136
Kinh Pháp Cú - lần 50 Viết bởi Super User 40536
Hướng Dẫn Tọa Thiền Viết bởi Super User 8661