headertvtc new


   Hôm nay Thứ năm, 26/04/2018 - Ngày 11 Tháng 3 Năm Mậu Tuất - PL 2561 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
Sám hối sáu căn tại TVTL Đàlạt
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
BỒ TÁT GIỚI Viết bởi Super User 245
Ý NGHĨA LỄ VU LAN Viết bởi Super User 272
Ý NGHĨA BÁT TƯỚNG THÀNH ĐẠO Viết bởi Super User 1045
Pháp thoại Ni Sư Hạnh Chiếu giảng ngày 12/10/2014 Viết bởi Super User 2294
Ý NGHĨA LỄ VU LAN Viết bởi Super User 1819
KHÉO TU Viết bởi Super User 2945
KINH A HÀM - Cập nhật ngày 19/4/2018 Viết bởi Super User 7827
Thiền Sư Ni - Cập nhật 19/04/2018 Viết bởi Super User 11476
Thập Đại Đệ Tử Phật - cập nhật ngày 19/04/2018 Viết bởi Super User 17064
Pháp Thoại S.C Hạnh Chiếu giảng ngày 26/02/2012 Viết bởi Super User 6933
Pháp Thoại S.C Hạnh Chiếu giảng ngày 27/11/2011 Viết bởi Super User 5486
Pháp Thoại S.C Hạnh Chiếu giảng ngày 25/09/2011 Viết bởi Super User 5428
KINH DI GIÁO - Cập nhật ngày 12/05/2013 Viết bởi Super User 14620
Pháp thoại ngắn S.C Hạnh Chiếu Giảng ngày 31-07-2011 Viết bởi nguyen 6100
Kinh Pháp Cú - lần 50 Viết bởi Super User 40195
Hướng Dẫn Tọa Thiền Viết bởi Super User 8601