headertvtc new


   Hôm nay Thứ hai, 11/12/2023 - Ngày 29 Tháng 10 Năm Quý Mẹo - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21
httrichon1 httrichon2
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Kinh Pháp Bảo Đàn - giảng tại TV Linh Chiếu Viết bởi Super User 1549
Kinh Pháp Hoa - giảng tại TVTL Trí Đức Ni (cập nhật 08/08/2020) Viết bởi Super User 3054
BỒ TÁT GIỚI Viết bởi Super User 2147
Ý NGHĨA LỄ VU LAN Viết bởi Super User 1858
Ý NGHĨA BÁT TƯỚNG THÀNH ĐẠO Viết bởi Super User 2701
Pháp thoại Ni Sư Hạnh Chiếu giảng ngày 12/10/2014 Viết bởi Super User 3931
Ý NGHĨA LỄ VU LAN Viết bởi Super User 3400
KHÉO TU Viết bởi Super User 4618
KINH A HÀM - Cập nhật ngày 7/11/2018 Viết bởi Super User 11422
Thiền Sư Ni - Cập nhật 18/12/2018 Viết bởi Super User 14736
Thập Đại Đệ Tử Phật - cập nhật ngày 01/08/2019 Viết bởi Super User 22572
Pháp Thoại S.C Hạnh Chiếu giảng ngày 26/02/2012 Viết bởi Super User 8473
Pháp Thoại S.C Hạnh Chiếu giảng ngày 27/11/2011 Viết bởi Super User 6997
Pháp Thoại S.C Hạnh Chiếu giảng ngày 25/09/2011 Viết bởi Super User 7005
KINH DI GIÁO - Cập nhật ngày 12/05/2013 Viết bởi Super User 17427
Pháp thoại ngắn S.C Hạnh Chiếu Giảng ngày 31-07-2011 Viết bởi nguyen 7706
Kinh Pháp Cú - lần 50 Viết bởi Super User 47417
Hướng Dẫn Tọa Thiền Viết bởi Super User 10540