headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 10/06/2023 - Ngày 23 Tháng 4 Năm Quý Mẹo - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phatdan2023  Mongxuan
Thanh Từ Toàn Tập - Kinh Bộ Giảng Giải

giotosu47

Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Kinh Pháp Bảo Đàn - giảng tại TV Linh Chiếu Viết bởi Super User 1374
Kinh Pháp Hoa - giảng tại TVTL Trí Đức Ni (cập nhật 08/08/2020) Viết bởi Super User 2821
BỒ TÁT GIỚI Viết bởi Super User 1998
Ý NGHĨA LỄ VU LAN Viết bởi Super User 1735
Ý NGHĨA BÁT TƯỚNG THÀNH ĐẠO Viết bởi Super User 2574
Pháp thoại Ni Sư Hạnh Chiếu giảng ngày 12/10/2014 Viết bởi Super User 3796
Ý NGHĨA LỄ VU LAN Viết bởi Super User 3267
KHÉO TU Viết bởi Super User 4484
KINH A HÀM - Cập nhật ngày 7/11/2018 Viết bởi Super User 11235
Thiền Sư Ni - Cập nhật 18/12/2018 Viết bởi Super User 14584
Thập Đại Đệ Tử Phật - cập nhật ngày 01/08/2019 Viết bởi Super User 22281
Pháp Thoại S.C Hạnh Chiếu giảng ngày 26/02/2012 Viết bởi Super User 8350
Pháp Thoại S.C Hạnh Chiếu giảng ngày 27/11/2011 Viết bởi Super User 6873
Pháp Thoại S.C Hạnh Chiếu giảng ngày 25/09/2011 Viết bởi Super User 6873
KINH DI GIÁO - Cập nhật ngày 12/05/2013 Viết bởi Super User 17242
Pháp thoại ngắn S.C Hạnh Chiếu Giảng ngày 31-07-2011 Viết bởi nguyen 7575
Kinh Pháp Cú - lần 50 Viết bởi Super User 46865
Hướng Dẫn Tọa Thiền Viết bởi Super User 10410