headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 21/10/2017 - Ngày 2 Tháng 9 Năm Đinh Dậu - PL 2561 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phaploa2017 Mong
 Video - Sám hối 6 căn
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Ý NGHĨA LỄ VU LAN Viết bởi Super User 84
Ý NGHĨA BÁT TƯỚNG THÀNH ĐẠO Viết bởi Super User 840
Pháp thoại Ni Sư Hạnh Chiếu giảng ngày 12/10/2014 Viết bởi Super User 2093
Ý NGHĨA LỄ VU LAN Viết bởi Super User 1648
KHÉO TU Viết bởi Super User 2755
KINH A HÀM - Cập nhật ngày 20/09/2017 Viết bởi Super User 7132
Thiền Sư Ni - Cập nhật 20/09/2017 Viết bởi Super User 10929
Thập Đại Đệ Tử Phật - cập nhật ngày 02/10/2017 Viết bởi Super User 15951
Pháp Thoại S.C Hạnh Chiếu giảng ngày 26/02/2012 Viết bởi Super User 6717
Pháp Thoại S.C Hạnh Chiếu giảng ngày 27/11/2011 Viết bởi Super User 5289
Pháp Thoại S.C Hạnh Chiếu giảng ngày 25/09/2011 Viết bởi Super User 5246
KINH DI GIÁO - Cập nhật ngày 12/05/2013 Viết bởi Super User 14288
Pháp thoại ngắn S.C Hạnh Chiếu Giảng ngày 31-07-2011 Viết bởi nguyen 5899
Kinh Pháp Cú - lần 50 Viết bởi Super User 39071
Hướng Dẫn Tọa Thiền Viết bởi Super User 8348