headertvtc new


   Hôm nay Thứ hai, 22/10/2018 - Ngày 14 Tháng 9 Năm Mậu Tuất - PL 2562 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
BỒ TÁT GIỚI Viết bởi Super User 514
Ý NGHĨA LỄ VU LAN Viết bởi Super User 434
Ý NGHĨA BÁT TƯỚNG THÀNH ĐẠO Viết bởi Super User 1236
Pháp thoại Ni Sư Hạnh Chiếu giảng ngày 12/10/2014 Viết bởi Super User 2446
Ý NGHĨA LỄ VU LAN Viết bởi Super User 1966
KHÉO TU Viết bởi Super User 3117
KINH A HÀM - Cập nhật ngày 7/11/2018 Viết bởi Super User 8427
Thiền Sư Ni - Cập nhật 04/09/2018 Viết bởi Super User 12103
Thập Đại Đệ Tử Phật - cập nhật ngày 04/09/2018 Viết bởi Super User 18092
Pháp Thoại S.C Hạnh Chiếu giảng ngày 26/02/2012 Viết bởi Super User 7079
Pháp Thoại S.C Hạnh Chiếu giảng ngày 27/11/2011 Viết bởi Super User 5624
Pháp Thoại S.C Hạnh Chiếu giảng ngày 25/09/2011 Viết bởi Super User 5584
KINH DI GIÁO - Cập nhật ngày 12/05/2013 Viết bởi Super User 14976
Pháp thoại ngắn S.C Hạnh Chiếu Giảng ngày 31-07-2011 Viết bởi nguyen 6240
Kinh Pháp Cú - lần 50 Viết bởi Super User 41199
Hướng Dẫn Tọa Thiền Viết bởi Super User 8810