headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 24/02/2018 - Ngày 9 Tháng 1 Năm Mậu Tuất - PL 2561 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Tet2018 2  Mongxuan
Đêm phổ trà tại TV Thường Chiếu (3-2-1992)
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
BỒ TÁT GIỚI Viết bởi Super User 162
Ý NGHĨA LỄ VU LAN Viết bởi Super User 211
Ý NGHĨA BÁT TƯỚNG THÀNH ĐẠO Viết bởi Super User 974
Pháp thoại Ni Sư Hạnh Chiếu giảng ngày 12/10/2014 Viết bởi Super User 2238
Ý NGHĨA LỄ VU LAN Viết bởi Super User 1762
KHÉO TU Viết bởi Super User 2878
KINH A HÀM - Cập nhật ngày 22/1/2018 Viết bởi Super User 7600
Thiền Sư Ni - Cập nhật 26/12/2017 Viết bởi Super User 11319
Thập Đại Đệ Tử Phật - cập nhật ngày 22/01/2018 Viết bởi Super User 16670
Pháp Thoại S.C Hạnh Chiếu giảng ngày 26/02/2012 Viết bởi Super User 6870
Pháp Thoại S.C Hạnh Chiếu giảng ngày 27/11/2011 Viết bởi Super User 5436
Pháp Thoại S.C Hạnh Chiếu giảng ngày 25/09/2011 Viết bởi Super User 5368
KINH DI GIÁO - Cập nhật ngày 12/05/2013 Viết bởi Super User 14525
Pháp thoại ngắn S.C Hạnh Chiếu Giảng ngày 31-07-2011 Viết bởi nguyen 6036
Kinh Pháp Cú - lần 50 Viết bởi Super User 39799
Hướng Dẫn Tọa Thiền Viết bởi Super User 8515