headertvtc new


   Hôm nay Thứ hai, 20/05/2024 - Ngày 13 Tháng 4 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phatdan2024  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Hành Hương Hoa Hạ

 THÍCH NHẬT QUANG
Chủ biên

...Chúng tôi đến Trung Quốc không phải chỉ để thưởng lãm những bức tranh thủy mặc cổ điển, đâu đó thành xưa miếu cổ, non nước sắc hương, những thạch động còn tỏa ánh sáng ngọc ngà thần bí của một thời xa xưa… Mà trên tất cả chúng tôi muốn tìm lại mình qua dấu vết của cổ nhân....

BAN VĂN HÓA THƯỜNG CHIẾU
Thực Hiện

 

 

Mục Lục

Lời tựa
Bài Viết Thượng tọa Thích Thông Phương
Chùa Nam Hoa
Đến Thiếu Lâm
Cây Bồ-đề Chùa Quang Hiếu
Truyện tượng Lục Tổ bằng đồng ở chùa Lục Dung
Hành Hương Hoa Hạ -  Sư Cô Hạnh Chiếu
Quảng Đông
Chùa Quang Hiếu
Tứ Xuyên
Lạc Sơn Đại Phật
Chùa Báo Quốc
Nga My Sơn
Thanh Dương Cung
Thiền Viện Bảo Quang
Viện Văn -Thù
Thưởng Trà
Thiểm Tây
Lên tàu đi Tây An
Chùa Từ Ân- Tháp Đại Nhạn
Binh Mã Dũng
Hoa Thanh Cung
Sơn Tây
Ngũ Đài Sơn
Bồ Tát Đỉnh-Chùa Hiển Thông-Chùa Tháp Viện
Bồ-tát Đỉnh
Chùa Hiển Thông
Chùa Tháp Viện
Hà Nam
Chùa Thiếu Lâm
Long Môn Thạch Quật
Bạch Mã Tự
Phủ Khai Phong
Chuyến tàu kỷ niệm
Thượng Hải
Thượng Hải
Về lại Quảng Đông Tào Khê
Nam Hoa Thiền Tự
Chùa Lục Dụng
Tổng kết
[ Quay lại ]