headertvtc

Mong
 Video - Lễ Quy Y tại TV Thường Chiếu

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

  Thuyết giảng - mp3
       H.T Thích Thanh Từ
      H.T Thích Nhật Quang
T.T Thích Thông Phương

Tin Tức

Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu tổ chức từ thiện Bình Định

2 DAYS AGO
Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu tổ chức từ thiện Bình Định


Nhằm chia sẽ phần nào những khó khăn của đồng bào nghèo các tỉnh miền trung, sáng ngày 11/04/2014 (nhằm ngày 10 tháng 03 năm Giáp Ngọ) . Chư Tăng Ni và Phật tử tại Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu tổ chức chuyến đi từ thiện tặng 500 phần quà, cho đồng bào nghèo tại 4 xã ( Xã Phước Nghĩa, Xã Nhơn Hạnh, Xã Phổ Trạch, Xã Vĩnh Lộc) thuộc địa bàn tỉnh Bình Định. Toàn bộ phần quà trên do Phật tử trong và ngoài nước quyên góp. BBT giời thiệu một số hình ảnh chuyến từ thiện.


xem tiếp

Phật pháp căn bản

Phật học phổ thông: khóa 2 -Bài Thứ 4:Thiểu Dục Và Tri Túc

6 DAYS AGO
Phật học phổ thông: khóa 2 -Bài Thứ 4:Thiểu Dục Và Tri Túc

HT. Thích Thiện Hoa

A. Mở Ðề

Người đời phần nhiều thường đua chen, dong ruổi theo vật chất, không biết bao nhiêu cho vừa. Người thiếu thốn tham muốn đã đành, nhưng người dư giả, tiền bạc lấy thước mà đo, thế mà vẫn còn tham muốn.

Ðã tham muốn, thì không bao giờ thấy mình đầy đủ cả. Ngạn ngữ có câu: “Bể kia dễ lấp, túi tham khó đầy”. Thật đúng như thế, “lòng tham đã không đáy”, thì làm sao đầy được ?


xem tiếp

Hòa Thượng Thích Thanh Từ

SANH TỬ SỰ ĐẠI

-1 DAYS AGO
SANH TỬ SỰ ĐẠI

Hỏi: Sanh tử sự đại. Vô thường tấn tốc.

Và: Sanh như đắp chăn đông. Tử như cổi áo hạ. Là Phật tử, xuất gia cũng như tại gia, chúng ta phải sống như thế nào đối với hai quan niệm trên ?

Đáp: Thông thường có hai hạng người tu, hạng người chưa đạt đạo muốn tiến tu thì lúc nào cũng phải khắc trên trán bốn chữ “Sanh tử sự đại”. Đó là chủ đích ngài Thích-ca lúc xuất gia. Khi đi tu là cốt giải quyết vấn đề sanh tử. Bao nhiêu người từ trước đến giờ đành bó tay đối với vấn đề sanh tử. Vì thế đức Phật quyết định giải quyết vấn đề sanh tử, chớ không chấp nhận cách bó tay đó.


xem tiếp

Hòa Thượng Thích Nhật Quang

An tâm tu học

27 DAYS AGO
An tâm tu học

Hôm nay, chúng ta cùng chia sẻ với nhau về công phu hành trì hàng ngày. Tuy ta học hiểu và nói được lời Phật dạy nhưng thực sự không dễ dàng gì áp dụng đúng như điều mình đã nói. Thời gian mới vào thiền viện, tôi đã dồn hết tinh thần, tấm lòng và ý chí để thực hành lời dạy của Hòa thượng Ân sư, mà cũng không hoàn toàn như ý nguyện. Nếu có được thì chất lượng chẳng là bao.

Hòa thượng dạy: “Hãy tự dừng lại và nhận ra tâm bất sanh bất diệt của mình”. Câu nói đó biểu hiện đầy đủ công phu cũng như sinh hoạt tu học hàng ngày, nhưng chừng bao lâu chúng ta mới thực hiện được ?


xem tiếp

TT Thích Thông Phương

TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

8 DAYS AGO
TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

Buổi sinh hoạt hôm nay quý thầy sẽ nói về ý chỉ của Tứ Hoằng Thệ Nguyện.

Đây là bài nguyện mà chúng ta thường đọc, tuy thường đọc nhưng lại ít người hiểu được ý nghĩa. Vì thế, chúng ta cần phải học kỹ để hiểu sâu ý nghĩa trong đó, chớ không phải chỉ đọc suông.

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ,
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn,
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học,
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

Trước nói về ý nghĩa của hai chữ "Hoằng Thệ". Chữ "Hoằng" là rộng lớn. Tứ Hoằng Thệ Nguyện là bốn thệ nguyện rộng lớn. Vì sao gọi là thệ nguyện rộng lớn ?


xem tiếp

Truyện Pháp Cú

Phẩm Voi: 8- Ma Vương Cám Dỗ Phật

5 DAYS AGO

Vui thay, bạn lúc cần! ...

Khi đức Bồ-tát còn ở trong thời kỳ tu ẩn dật ở trong dãy núi Tuyết (Himàlaya), chế độ cai trị của các quốc vương khắc nghiệt. Và đức Thế Tôn trông thấy dân chúng bị nhiều hình phạt độc ác, Ngài động lòng thương xót. Ngài tự nhủ: "Tại sao không thực hành một chế độ công bình, chính trực, không có giết chóc, chinh phạt và đau khổ".


xem tiếp

KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN

II - PHẦN CHÁNH TÔNG: G - CHỈ TÁM THỨC NĂM PHÁP BA TỰ TÁNH HAI VÔ NGÃ CỨU KÍNH ĐẠI THỪA THÀNH ĐỆ NHẤT NGHĨA.

19 DAYS AGO
II - PHẦN CHÁNH TÔNG: G - CHỈ TÁM THỨC NĂM PHÁP BA TỰ TÁNH HAI VÔ NGÃ CỨU KÍNH ĐẠI THỪA THÀNH ĐỆ NHẤT NGHĨA.

KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN

Thiền Sư Hàm Thị Sớ Giải - Hoà Thượng Thích Thanh Từ Việt Dịch

1- CHỈ NĂM PHÁP CHUYỂN BIẾN.

- BÀY TƯỚNG NĂM PHÁP.

Khi ấy Bồ-tát Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn! Cúi xin vì nói tướng năm pháp, tự tánh thức, hai thứ vô ngã, phân biệt cùng tột, con và các đại Bồ-tát khác đối tất cả địa thứ lớp tương tục, phân biệt pháp này vào tất cả Phật pháp, vào tất cả Phật pháp cho đến Như Lai tự giác địa. Phật bảo Đại Huệ: Lắng nghe, lắng nghe! Khéo suy nghĩ đó. Đại Huệ bạch Phật: Xin vâng thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: Năm pháp, tự tánh thức, hai thứ vô ngã phân biệt rõ tướng, nghĩa là Danh, tướng, vọng tưởng, chánh trí, như như. Nếu người tu hành tu vào Như Lai tự giác thánh thú, lìa kiến chấp đoạn thường có không v.v… Hiện pháp lạc chánh thọ trụ hiện ở trước. Đại Huệ! Chẳng giác năm pháp, tự tánh thức, hai vô ngã, tự tâm hiện ngoại tánh, là phàm phu vọng tưởng chẳng phải chư hiền thánh.


xem tiếp

Pháp Lữ

CHUYỂN HÓA NỘI TÂM

4 DAYS AGO
CHUYỂN HÓA NỘI TÂM

Thuận Hùng

Nói đến đạo Phật là nói đến tinh thần từ bi giác ngộ và giải thoát. Thiết nghĩ, trong Phật giáo ai cũng đều có ý thức rằng người tu hành phải có tâm từ bi và trí tuệ,  để mình xoá tan những màn đêm vô minh đen tối của cuộc đời từ vô lượng kiếp đến nay, và đem lại lòng yêu thương vô hạn cho nhân loại. Vô minh đen tối ấy là những vọng tưởng của thập sử: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến… Nếu hành giả nào còn cưu mang những dây mơ rễ má ấy trong lòng thì nó sẽ sai sử chúng ta mãi mê điên đảo, trầm luân trong sanh tử luân hồi. Cho nên ngài Khuê Phong có nói: “Vọng tưởng không là gì nhưng nếu chúng ta theo nó thì  thật là nguy hiểm vô cùng.” Vì vậy trong kinh Tăng Nhất A-hàm, Phật dạy: “Thà dùng kiếm bén cắt đứt lưỡi mình, chứ không bao giờ nóng giận nói lời thô lỗ để phải bị đoạ vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh.” 


xem tiếp

Pháp Lữ - Trang Thơ

THƠ TỊNH TÂM

10 DAYS AGO
THƠ TỊNH TÂM
 

Hàn sĩ Thích Giác Văn   

 


Ăn
nhiều nuôi vóc huyễn (hãy ăn thiền duyệt)
Mặc sang nuôi ý tà (hãy nghĩ đến sanh lão bệnh tử)
Nói nhiều nuôi nghiệp chướng (hãy nói pháp Phật)
Làm nhiều khổ khó qua (hãy quán chiếu soi).

Thức phải thanh tâm tỏ mộng trần
Ngủ lòng thanh tịnh hiện toàn chân
Sống vui nguồn đạo cam lồ vị
Chết được an thần với pháp thân.

có không không chẳng bận lòng
Không không có có chẳng hề mong
Thành công chẳng đổi lòng thanh thản
Bại đến đâu hoài với cửa Không.

Đi mãi đi hoài đến của Không
Đứng yên tâm lặng sáng trong ngần
Nằm lòng tịch tịnh như non Thái
Ngồi vững muôn đời chẳng bóng trông.

Cõi trần thế tham sân si nghiệp chướng
Tịnh tâm tu thập lục hạnh tuyệt vời
Cõi Tây phương con phát nguyện đến nơi
Sống cảnh mộng xin xa rời bến mộng.


xem tiếp