headertvtc

Mong
 Video -Từ Đường Trúc Lâm
  Thuyết giảng - mp3
       H.T Thích Thanh Từ
      H.T Thích Nhật Quang
T.T Thích Thông Phương

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

thanhtutoantap new3

Tin Tức

Khánh Tuế Ban Lãnh Đạo Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếiu

24 DAYS AGO
Khánh Tuế Ban Lãnh Đạo Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếiu

Như thông lệ hàng năm, từ chiều ngày 26 tháng 7 năm Bính Thân (nhằm ngày 28/08/2016) toàn thể chư Tăng, Ni và Phật tử đã vân tập đông đủ về Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu chuẩn bị tổ chức Lễ Khánh Tuế Hòa thượng trụ trì Tổ Đình. Đúng 8g30 sáng ngày 27 tháng 7 năm Bính Thân (nhằm ngày 29/08/2016) toàn thể đại chúng trang nghiêm tiến hành Lễ mừng khánh tuế Hòa thượng trụ trì cùng toàn thể quý Thầy trong Ban lãnh đạo Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu.


xem tiếp

Phật pháp căn bản

Phật học phổ thông: Khóa V- Bài Thứ 10: Nhân Sinh Quan Phật Giáo

7 DAYS AGO
Phật học phổ thông: Khóa V- Bài Thứ 10: Nhân Sinh Quan Phật Giáo

H.T Thích Thiện Hoa

A.- Mở Ðề:

Ðã là người không ai không băn khoăn tự hỏi mình do đâu mà có ? Sự hiện diện của mình trên cõi đời này như thế nào? Hoàn cảnh của mình sống như thế nào? v.v…Thật là bao nhiêu vấn đề, bao nhiêu câu hỏi làm người ta băn khoăn, thắc mắc, ăn không yên, ngũ không yên.

Ðể giải quyết các vấn đề trên, các triết học và tôn giáo đều có đưa ra những lời giải đáp hay biện minh về “vấn đề sống” ấy, gọi là nhân sinh quan.


xem tiếp

Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Tu tập để ra khỏi luân hồi sanh tử

24 DAYS AGO
Tu tập để ra khỏi luân hồi sanh tử

Người thế gian không hiểu nên thường oán trách cha mẹ không có phước nên sanh ra mình khổ, hoặc cha mẹ không có tài nên mình thua sút người ta, mà không biết chính mình thọ nhận quả báo đời trước đã tạo, nên mới sanh vào gia đình tương ưng như thế. Cha mẹ chỉ là phần phụ thôi, gốc ở bản thân chúng ta. Như vậy, thuyết luân hồi nói lên lẽ thực của kiếp người. Đức Phật đã thấy, đã nhớ rõ ràng nên nói ra cho chúng ta biết, chớ không phải do Ngài tự tưởng tượng, nhưng vì chúng sanh nhìn nông cạn quá nên không tin được.


xem tiếp

Hòa Thượng Thích Nhật Quang

THIỀN QUANG SÁCH TẤN - THIỀN SƯ TRÍ TRIỆT BÀN VỀ TỊNH ĐỘ HUYỀN MÔN

3 MONTHS AGO
THIỀN QUANG SÁCH TẤN - THIỀN SƯ TRÍ TRIỆT BÀN VỀ TỊNH ĐỘ HUYỀN MÔN

Ngài dạy: Niệm Phật một hoặc ba, năm, bảy tiếng, thầm tự hỏi tiếng niệm Phật này từ đâu khởi, hoặc hỏi niệm Phật là ai? Có nghi chỉ giữ lấy cái nghi đó. Nếu chỗ hỏi không thiết tha thì nghi tình không tha thiết. Hỏi trở lại câu cứu cánh “Niệm Phật là ai?” Hỏi ít thì nghi ít. Chỉ lấy câu “Niệm Phật là ai?” xét mãi hỏi hoài.

Ngài nêu lên câu niệm Phật, cách tu ở đây là đặt câu hỏi rồi khởi nghi. Hỏi “niệm Phật là ai?” Từ đó cứ tha thiết nghi, giữ lấy cái nghi. Nếu chỗ hỏi không tha thiết thì nghi tình cũng không tha thiết.


xem tiếp

TT Thích Thông Phương

NGŨ ĐĂNG HỘI NGHUYÊN - TIẾNG DIỆT, TÁNH NGHE CHẲNG DIỆT

20 HOURS AGO
NGŨ ĐĂNG HỘI NGHUYÊN - TIẾNG DIỆT, TÁNH NGHE CHẲNG DIỆT

Thiền sư Vô Trụ, ở chùa Bảo Đường, Ích Châu. Sư chuyên ngồi lặng lẽ. Tướng quốc Đỗ Hồng Tiệm từng cùng Sư luận đạo. Một hôm, con quạ đậu trên cây trước sân kêu. Tướng công hỏi:
- Thầy có nghe chăng?
Sư đáp:
- Nghe!
Quạ bay đi, Tướng công lại hỏi:
- Thầy có nghe chăng?


xem tiếp

Truyện Pháp Cú

Phẩm Bà La Môn: 32- Cô Gái Giang Hồ Quyến Rũ Thầy Tỳ Kheo Sundarasamudda

20 HOURS AGO

Ai ở đời, đoạn dục ...

Ðức Thế Tôn dạy những lời trên khi Ngài đang ở tại Kỳ Viên, liên quan đến Tôn giả Mỹ Hải, Sundarasamudda.

Mỹ Hải, Sundarasamudda Kumàra, là một thanh niên người Xá-vệ, địa vị cao sang, sanh trưởng trong một gia đình giàu có, tài sản lên đến ức triệu. Một hôm, sau bữa ăn sáng, trông thấy dân chúng cầm hương hoa đến tinh xá Kỳ Viên nghe pháp, chàng hỏi:

- Các bạn đi đâu thế?

- Ði nghe đức Thế Tôn thuyết pháp. 

- Tôi cũng đi nữa.


xem tiếp

KINH THẬP THIỆN

KINH THẬP THIỆN - GIẢNG VĂN KINH 10 - THAM DỤC

-1 DAYS AGO
		KINH THẬP THIỆN - GIẢNG VĂN KINH 10 - THAM DỤC

HT. Thích Thanh Từ giảng

Nhất  : Tam nghiệp tự tại, chư căn cụ túc cố.

Nhị   : Tài vật tự tại, nhất thiết oán tặc bất đoạt cố.

Tứ   :  Vương vị tự tại, trân kỳ diệu vật giai phụng hiến cố.

Ngũ :  Sở hoạch chi vật, quá bản sở cầu, bá bội thù thắng, do ư tích thời, bất san tật cố.

Thị vi ngũ. Nhược năng hồi hướng A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề giả, hậu thành Phật thời, tam giới đặc tôn, giai cộng kính dưỡng.


xem tiếp

Pháp Lữ

XUÂN TRONG CỬA THIỀN

-1 DAYS AGO
XUÂN TRONG CỬA THIỀN

T.T Thích Thanh Từ

Bốn mùa thay đổi, muôn vật chuyển xoay, theo quan niệm người đời thì mỗi lần đông tàn xuân đến trong lòng rộn rã đón xuân. Rồi bao nhiêu tục lệ từ xưa truyền lại, nào là đưa ông Táo, thiệp chúc xuân, dựng nêu, rước ông bà, chúc tết, lì xì . v. v. . . Bước vào cửa thiền, xem thử các tăng sĩ có quan niệm gì về ngày xuân. Ðây chúng ta hãy nghe Sơ tổ phái Trúc Lâm Yên Tử, Ðiều Ngự Giác Hoàng nói về xuân.

Niên thiếu hà tằng liễu sắc không
Nhất xuân tâm sự bách hoa trung
Như kim khám phá đông hoàng diện
Thiền bản bồ đoàn khán trụy hồng.

Thuở bé chưa từng rõ sắc không
Xuân về hoa nở rộn trong lòng
Chúa xuân nay bị ta khám phá
Chiếu trải giường thiền ngắm cánh hồng.


xem tiếp

Pháp Lữ - Trang Thơ

HÒA THƯỢNG THƯỜNG CHIẾU

16 DAYS AGO
HÒA THƯỢNG THƯỜNG CHIẾU

 

Thông Thiền   
  

 


Tiến bước nguồn tâm vầng Nhật sáng

Xoay về bản tánh ánh Quang hoài

Tiếp ngọn đèn thiền luôn Thường Chiếu

Dẫn hàng hậu học rạng ngày mai.


THƠ DÂNG SINH NHẬT 27-07 Bính Thân

HÒA THƯỢNG THƯỜNG CHIẾU


xem tiếp