headertvtc


   Hôm nay Thứ bảy, 10/12/2016 - Ngày 12 Tháng 11 Năm Bính Thân - PL 2560 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Mong
 Video -Từ Đường Trúc Lâm

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

  Thuyết giảng - mp3
       H.T Thích Thanh Từ
      H.T Thích Nhật Quang
T.T Thích Thông Phương

thanhtutoantap new3

THIỆP MỜI- LỄ AN VỊ PHẬT TVTL Chánh Thiện
Thiep moi 01
Thiep moi 02

Tin Tức

Lễ kỷ niệm lần thứ 708 ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông - Sơ Tổ Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử nhập niết bàn

9 DAYS AGO
Lễ kỷ niệm lần thứ 708 ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông - Sơ Tổ Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử nhập niết bàn

Sáng ngày, mùng 01 tháng 11 năm Bính Thân (29/11/2016) tại Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu, long trọng tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 708 năm, ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông (1258-1308) - Sơ Tổ Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam nhập niết bàn. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm dưới sự chứng minh của Hòa thượng Ân sư thượng Thanh hạ Từ, tông chủ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam, Hòa thượng Thích Minh Chánh - thành viên HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai; Hòa thượng Thích Quang Đạo, Phó trưởng BTS PG tỉnh, Hòa thượng Thích Nhật Quang, trụ trì Tổ đình Thiền viện Thường chiếu, cùng sự hiện diện đông đủ của chư Tôn đức Tăng, Ni và Phật tử từ các đạo tràng khắp nơi về tham dự.


xem tiếp

Phật pháp căn bản

Phật học phổ thông: Khóa VI-BÀI THỨ TƯ :A-NAN CẦU PHẬT CHỈ CÁI "ĐIÊN- ĐẢO"

3 DAYS AGO
Phật học phổ thông: Khóa VI-BÀI THỨ TƯ :A-NAN CẦU PHẬT CHỈ CÁI

H.T Thích Thiện Hoa

I.-A-NAN CẦU PHẬT CHỈ CÁI "ĐIÊN- ĐẢO".

 

Khi ấy A-Nan đứng dậy lạy Phật, kính cẩn bạch rằng: 

Nếu cái thấy, nghe, không sanh diệt này là "Tâm" của chúng con, tại sao trước kia đức Thế Tôn lại quở chúng con "bỏ mất chơn tâm, làm việc điên đảo "? 

Cúi xin đức Như Lai mở rộng lòng từ bi hoan hỉ dạy cho chúng con biết cái "Điên đảo" ở chỗ nào.


xem tiếp

Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Tu tập để ra khỏi luân hồi sanh tử

3 MONTHS AGO
Tu tập để ra khỏi luân hồi sanh tử

Người thế gian không hiểu nên thường oán trách cha mẹ không có phước nên sanh ra mình khổ, hoặc cha mẹ không có tài nên mình thua sút người ta, mà không biết chính mình thọ nhận quả báo đời trước đã tạo, nên mới sanh vào gia đình tương ưng như thế. Cha mẹ chỉ là phần phụ thôi, gốc ở bản thân chúng ta. Như vậy, thuyết luân hồi nói lên lẽ thực của kiếp người. Đức Phật đã thấy, đã nhớ rõ ràng nên nói ra cho chúng ta biết, chớ không phải do Ngài tự tưởng tượng, nhưng vì chúng sanh nhìn nông cạn quá nên không tin được.


xem tiếp

Hòa Thượng Thích Nhật Quang

THIỀN QUANG SÁCH TẤN - THIỀN SƯ TRÍ TRIỆT BÀN VỀ TỊNH ĐỘ HUYỀN MÔN

6 MONTHS AGO
THIỀN QUANG SÁCH TẤN - THIỀN SƯ TRÍ TRIỆT BÀN VỀ TỊNH ĐỘ HUYỀN MÔN

Ngài dạy: Niệm Phật một hoặc ba, năm, bảy tiếng, thầm tự hỏi tiếng niệm Phật này từ đâu khởi, hoặc hỏi niệm Phật là ai? Có nghi chỉ giữ lấy cái nghi đó. Nếu chỗ hỏi không thiết tha thì nghi tình không tha thiết. Hỏi trở lại câu cứu cánh “Niệm Phật là ai?” Hỏi ít thì nghi ít. Chỉ lấy câu “Niệm Phật là ai?” xét mãi hỏi hoài.

Ngài nêu lên câu niệm Phật, cách tu ở đây là đặt câu hỏi rồi khởi nghi. Hỏi “niệm Phật là ai?” Từ đó cứ tha thiết nghi, giữ lấy cái nghi. Nếu chỗ hỏi không tha thiết thì nghi tình cũng không tha thiết.


xem tiếp

TT Thích Thông Phương

NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - NÓI GIỐNG MỘT VẬT TỨC CHẲNG TRÚNG

-1 DAYS AGO
NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - NÓI GIỐNG MỘT VẬT TỨC CHẲNG TRÚNG

Thiền sư Nam Nhạc - Hoài Nhượng, người Kim Châu, họ Đỗ. Khoảng niên hiệu Nghi Phụng đời Đường, Sư từ giã cha mẹ xin xuất gia, nương theo Luật sư Hoằng Cảnh chùa Ngọc Tuyền ở Kinh Châu. Đến niên hiệu Thông Thiên năm thứ hai, Sư thọ giới. Sau đến Tung Sơn được Thiền sư Huệ An khải phát bèn thẳng đến Tào Khê tham vấn Lục Tổ.
Tổ hỏi:
- Từ đâu đến?
Sư thưa:
- Từ Tung Sơn đến.


xem tiếp

Truyện Pháp Cú

Phẩm Bà La Môn: 36. Người Diễn Kịch Câm Xuất Gia Làm Sa Môn

2 DAYS AGO

Bỏ điều ưa, điều ghét ...

Ðức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Trúc Lâm, liên quan đến một thầy Tỳ-kheo trước khi xuất gia là một diễn viên kịch câm.

Câu chuyện cũng giống như chuyện trước, chỉ khác trong trường hợp này, đức Phật dạy:

- Này các Tỳ-kheo, ông ấy đã bỏ điều ưa, điều ghét.


xem tiếp

KINH THẬP THIỆN

KINH THẬP THIỆN - GIẢNG VĂN KINH 15 - THẬP THIỆN VÀ TỪ BI HỈ XẢ

2 DAYS AGO
KINH THẬP THIỆN - GIẢNG VĂN KINH 15 - THẬP THIỆN VÀ TỪ BI HỈ XẢ

HT. Thích Thanh Từ giảng

ÂM:

Từ trang nghiêm cố, ư chư chúng sanh bất khởi não hại . Bi trang nghiêm cố, mẫn chư chúng sanh thường bất yểm xả. Hỉ trang nghiêm cố, kiến tu thiện giả tâm vô hiềm tật. Xả trang nghiêm cố, ư thuận vi cảnh vô ái nhuế tâm. Tứ nhiếp trang nghiêm cố, thường cần hóa nhất thiết chúng sanh .

DỊCH:

Dùng lòng Từ trang nghiêm , nên đối với các chúng sanh , không khởi tâm não hại . Dùng lòng Bi trang nghiêm , nên thương xót chúng sanh thường không chán bỏ. Dùng tâm Hỉ trang nghiêm , nên thấy người tu thiện lòng không ganh tỵ . Dùng tâm Xả trang nghiêm , nên đối với cảnh thuận nghịch tâm không thương giận. Dùng Tứ nhiếp pháp trang nghiêm , nên thường siêng năng nhiếp hóa tất cả chúng sanh .


xem tiếp

Pháp Lữ

PHÁP TRÊN ĐỒI TỰ TẠI

-1 DAYS AGO
PHÁP TRÊN ĐỒI TỰ TẠI

Ðồi đá này, con đường này Thầy trò mỗi chiều dạo mát, và ngồi đây bàn lẽ vô sanh.
Hãy nhìn đây, vị Thầy ngồi đó, trên mỏm đá cao, tì tay vào gậy trúc. Thiền sinh ngồi quanh từng mỏm đá bên nhau, tay cầm ngang cây gậy.
Thầy như vị tướng soái, trò như đoàn hùng binh.
Gió hây hây, áo vàng bay lất phất mát mặt người, mát cả cuộc ngồi chơi. Nơi đồi tự tại vị Thầy đã nói lên đạo lý gì?


xem tiếp

Thơ - Kỷ niệm 708 năm ngày mất Sơ Tổ

DIỄN CA DÒNG THIỀN TRÚC LÂM YÊN TỬ

8 YEARS AGO
DIỄN CA DÒNG THIỀN TRÚC LÂM YÊN TỬ
 

Tâm Không- Vĩnh Hữu   
 

Hai lần đánh đuổi Nguyên Mông
Minh quân ngời sáng, chiến công vang rền
Sử vàng ghi khắc lưu truyền
Nhân Tông kiệt xuất, đức hiền tài ba
Đã xong trọng trách san hà
Bình yên khắp chốn, gấm hoa trăm vùng
Lụa là gấm vóc hoàng cung


xem tiếp