headertvtc

Mong
 Video - Lễ Quy Y tại TV Thường Chiếu

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

thanhtutoantap11

  Thuyết giảng - mp3
       H.T Thích Thanh Từ
      H.T Thích Nhật Quang
T.T Thích Thông Phương

Tin Tức

Lễ khánh thành thiền viện Trúc Lâm Thanh Nguyên

11 DAYS AGO
Lễ khánh thành thiền viện Trúc Lâm Thanh Nguyên

Sáng ngày 14 tháng 08/2011 (ngày 07/09/2014). Ban quản trị Thiền Phái Trúc Lâm cùng toàn thể Chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử đã huân tập đông đủ về thiền viện Trúc Lâm Thanh Nguyên, tọa lạc tại xã Tam Lập - Phú Giáo - Bình Dương để tổ chức Lễ khánh TVTL Thanh Nguyên, dưới sự quang lâm và chứng minh của Hòa Thượng Ân Sư thượng Thanh hạ Từ - Tông chủ thiền Phái Trúc Lâm, quí Hòa thượng lãnh đạo giáo hội Trung ương, TP.HCM, Bình Dương, các tỉnh thành lân cận và Quí vị Đại diện lãnh đão ban ngành của trung ương và địa phương, cùng với khoảng 5.000 Phật tử từ khắp nơi về tham dự.

--> Diễn Văn Khánh Thành TVTL Thanh Nguyên

--> Một số hình ảnh TVTL Thanh Nguyên


xem tiếp

Phật pháp căn bản

Phật học phổ thông: Khóa 2 - Bài Thứ 11 : Lược Sử Ðức Phật A Di Ðà và 48 Ðại Nguyện

3 DAYS AGO
Phật học phổ thông: Khóa 2 - Bài Thứ 11 : Lược Sử Ðức Phật A Di Ðà và 48 Ðại Nguyện

HT. Thích Thiện Hoa

A.Mở Ðề:

Cây có cội, nước có nguồn. Phật tử chúng ta phần nhiều tu pháp môn niệm Phật để cầu sanh về Tịnh độ (Cực lạc), thì phải hiểu biết lịch sử của đức Phật A Di Ðà thế nào, và 48 lời nguyện ra sao.

Ðức Phật A Di Ðà có công đức rất lớn và hãnh nguyện rất quảng đại. Ngài có nhân duyên hóa độ chúng sanh ở thế giới Ta-Bà này rất nhiều.


xem tiếp

Hòa Thượng Thích Thanh Từ

THẤY THÂN GIẢ DỐI CÓ PHẢI QUAN NIỆM CHÁN ĐỜI KHÔNG ?

8 DAYS AGO
THẤY THÂN GIẢ DỐI CÓ PHẢI QUAN NIỆM CHÁN ĐỜI KHÔNG ?

Đa số người nghe, trong kinh Phật nói "xem thân như huyễn hóa", cho là tâm trạng bi quan, yếm thế. Trái lại, nhà Phật thấy thân như huyễn hóa là sức mạnh để làm lợi ích chúng sanh. Như nói "Bồ-tát lấy thân như huyễn, độ chúng hữu tình như huyễn", bởi Bồ-tát thấy thân hình không thật, nên sẵn sàng lăn xả vào làm việc lợi ích chúng sanh, dù gặp khó khăn nguy hiểm cũng không ngán sợ, vì thân như huyễn, có mất cũng không gì quan trọng. Thấy chúng hữu tình như huyễn, nên độ chúng sanh mà không chấp nhân, ngã. Thấy thân như huyễn, khiến người ta mạnh mẽ lên, không còn hãi sợ, trước vạn vật biến thiên mà tâm hồn mình vẫn an nhiên tự tại... Ta hãy nghe bài kệ của Thiền sư Vạn Hạnh:


xem tiếp

Hòa Thượng Thích Nhật Quang

NGHIÊM HUẤN TÙNG LÂM

-1 DAYS AGO
NGHIÊM HUẤN TÙNG LÂM

Ba tháng mùa hạ, chư Tăng Ni cùng nhau hòa hợp tu học trong một trú xứ thế này, thật là phúc duyên lành cho chúng ta. Huynh đệ được gặp nhau, cùng trao đổi, tu tập để đi đến giác ngộ giải thoát cho chính mình và giúp mọi người cùng được như vậy. Đó là tuân thủ đúng theo quy chế tùng lâm từ nghìn xưa. Điều này thật vô cùng quý báu, cần được duy trì và phát huy ngày càng tốt đẹp hơn.


xem tiếp

TT Thích Thông Phương

AI CŨNG CÓ MỘT TÂM PHẬT

17 DAYS AGO
AI CŨNG CÓ MỘT TÂM PHẬT

I/ AI CŨNG CÓ TÂM

Chúng ta kiểm lại trên thế gian này xem, ai sinh ra đời cũng đều có tâm hết. Nếu không tâm thì thành cây thành đá vô tri rồi! Mà có tâm tức là có biết. Có biết tức có giác. Có giác tức là có Phật. Như Đức Phật giác ngộ là từ đâu mà giác ?

Có nhiều vị nghiên cứu lịch sử nghe nói Phật ngồi thiền định dưới cội Bồ-đề 49 ngày đêm. Đến đêm 49 thấy sao Mai mọc, Ngài liền giác ngộ thành đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, rồi cho rằng Phật giác ngộ từ dưới cội Bồ đề. Nhưng đâu phải vậy, mà chính từ tâm được giác ngộ.


xem tiếp

Truyện Pháp Cú

Phẩm Tham Ái: 10 - Pháp Thí Thắng Mọi Thí

10 DAYS AGO

Pháp thí thắng mọi thí...

Ðức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang trú ở Kỳ Viên, liên quan đến vua trời Ðế Thích.

Một hôm, chư thiên cõi trời Ba mươi ba tụ họp lại đưa ra bốn câu hỏi:

- Vật gì bố thí cao quý nhất ?

- Vị ngon nào trên tất cả ?


xem tiếp

KINH DUY MA CẬT

KINH DUY MA CẬT: III- PHẨM ĐỆ TỬ: ĐẠI CA-DIẾP

24 DAYS AGO
KINH DUY MA CẬT: III- PHẨM ĐỆ TỬ: ĐẠI CA-DIẾP

HT. Thích Thanh Từ - giảng

Chánh văn:

Phật bảo ngài Đại Ca-diếp:

- Ông hãy đến thăm bệnh ông Duy-ma-cật.

Ngài Ca-diếp bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn! Con không kham đến thăm bệnh ông ấy. Vì cớ sao? Nhớ thuở xưa, con đi khất thực trong xóm nghèo, khi ấy ông Duy-ma-cật đến bảo con: “Thưa tôn giả Đại Ca-diếp, có lòng từ bi mà không rộng khắp, bỏ nhà giàu đến nhà nghèo khất thực. Ngài Ca-diếp, phải trụ nơi pháp bình đẳng, nên theo thứ lớp mà khất thực


xem tiếp

Pháp Lữ

LÝ DUYÊN KHỞI và tính nhất quán trong giáo lý nhà Phật

4 DAYS AGO
LÝ DUYÊN KHỞI và tính nhất quán trong giáo lý nhà Phật

Chánh Tấn Tuệ

Người học Phật thường phải đối mặt với một khó khăn chung. Đó là giáo lý nhà Phật với hơn 5000 bộ kinh, là một hệ thống giáo lý đồ sộ, vừa đa dạng lại vừa thâm sâu phức tạp. Điều này đã làm cho nhiều người thấy choáng ngợp. Không biết phải bắt đầu từ đâu, theo trình tự nào để hiểu được kinh luận. Chính những khó khăn này đã khiến một số người cho rằng: Giáo lý nhà Phật thiếu tính nhất quán. Thậm chí, còn chứa nhiều mâu thuẫn.


xem tiếp

Pháp Lữ - Trang Thơ

MỪNG KHÁNH THÀNH TVTL THANH NGUYÊN

16 DAYS AGO
MỪNG KHÁNH THÀNH TVTL THANH NGUYÊN

 

Chánh Hòa Minh   
Quang Hải – Hạnh Nguyện  

 


Thiệp mời hoan hỷ - Viện hoàn thành
Mười bốn Trung Thu – Nguyệt phủ quanh
Thiền Viện Thanh Nguyên – an vị Phật
Tăng Ni, Phật tử - hội tâm lành
Pháp nguồn huyết mạch – Tổ truyền đăng
Tử tiếp Tôn nôi – độ chúng sanh
Trúc biếc đượm hương – Thiền “Nước Việt”
Khí thiêng Yên Tử - quyện Nguyên Thanh.


xem tiếp