headertvtc

Mong
 Video -Lễ Quy Y tại Thiền viện Thường Chiếu

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

thanhtutoantap11

  Thuyết giảng - mp3
       H.T Thích Thanh Từ
      H.T Thích Nhật Quang
T.T Thích Thông Phương

Tin Tức

Lễ Phật đản và Lễ tác pháp An Cư Kiết Hạ PL 2559 - DL 2015

1 MONTHS AGO
Lễ Phật đản và Lễ tác pháp An Cư Kiết Hạ PL 2559 - DL 2015

 Sáng ngày rằm tháng 4 năm Ất Mùi (01/06/2015). Cùng chung không khí của những người con Phật khắp năm châu, hân hoan đón mừng ngày Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thị hiện cõi ta bà, mang lại ánh sáng từ bi và trí tuệ trải khắp nhân gian, cứu độ chúng sinh. Từ sáng sớm rất đông chư Tăng, Ni và Phật tử từ các đạo tràng đã vân tập về Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu trang nghiêm, thành kính tổ chức Lễ Phật đản PL 2559-DL 2015.


xem tiếp

Phật pháp căn bản

Phật học phổ thông: Khóa IV: Bài Thứ 3 - Quán Từ Bi

6 DAYS AGO
Phật học phổ thông: Khóa IV: Bài Thứ 3 - Quán Từ Bi

- HT Thích Thiện Hoa -

A. Mở Ðề

Trong các nguyên nhân gây ra đau khổ cho mình và cho người, tánh nóng giận là một nguyên nhân lớn, chẳng kém gì lòng tham lam và tánh ngu si. Từ vô thỉ đến nay sự xây dựng của loài Ngài lớn lao vô kể; những sự phá hoại vì lòng giận dữ của họ, cũng lớn lao vô cùng. Loài người xây rồi phá, phá rồi xây không ngừng, chẳng khác gì những đứa trẻ xây nhà trên cát, xây xong rồi đạp đi, để rồi xây lại. Và nguyên nhân của sự phá hoại ấy là lòng nóng giận.


xem tiếp

Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Con đường đi đến Phật đạo

2 MONTHS AGO
Con đường đi đến Phật đạo

Tất cả chúng ta tu ai cũng sợ vọng tưởng dấy khởi, cho nên vọng khởi là liền bỏ, liền dẹp. Khi bỏ dẹp rồi, lúc đó nói mình không còn vọng tưởng. Nhưng chú thứ hai thứ ba trồi lên rồi bỏ dẹp… cứ làm như vậy suốt buổi có mệt không? Quả là còn nhọc hơn mấy người nông phu cuốc đất ngoài đồng nữa, phải không?

Ra đồng cuốc đất, giở cuốc lên cuốc xuống, làm mệt đứng chống cuốc thở, ngó trời ngó mây chơi. Còn mình ngồi đó, một giờ hai giờ có dám nghỉ đâu. Lúc nào cũng phải dòm chừng, hết chú này tới chú khác trồi lên liên miên. Một hai giờ đồng hồ không nghỉ chút nào hết.


xem tiếp

Hòa Thượng Thích Nhật Quang

THIỀN QUANG SÁCH TẤN - THIỀN SƯ VĨNH MINH DIÊN THỌ DẠY

-1 DAYS AGO
THIỀN QUANG SÁCH TẤN - THIỀN SƯ VĨNH MINH DIÊN THỌ DẠY

Cửa học đạo không có gì kỳ đặc, chỉ cần gột sạch căn trần và những chủng tử nghiệp thức từ vô lượng kiếp đến giờ. Các ông nếu tiêu trừ hết tình niệm, đoạn dứt vọng duyên, đối với tất cả ái dục ở thế gian, tâm không động nhiễm như cây đá, dù đạo nhãn chưa sáng, tự nhiên thân tâm an tịnh. Nếu gặp bậc đạo sư chân chánh phải thiết tha thân cận, giả sử tham chưa thấu triệt, học chưa thành tài, một phen tai nghe đạo vị, tạo thành chủng tử đạo trong tàng thức, kiếp kiếp không sa vào ác thú, đời đời không mất thân người, vừa sinh ra một nghe ngàn ngộ.


xem tiếp

TT Thích Thông Phương

PHƯƠNG PHÁP ĐỂ SỐNG AN VUI

24 DAYS AGO
PHƯƠNG PHÁP ĐỂ SỐNG AN VUI

I. THƯỜNG TẠO NGHIỆP LÀNH

Chúng ta muốn vui thì phải tạo nghiệp tương ứng với mong muốn quả vui của mình, tức thường tạo nghiệp lành, tránh nghiệp ác, nghiệp dữ làm khổ người, khổ vật. Muốn vui mà làm khổ người, khổ vật tức là tạo cái nhân khổ, mà tạo nhân khổ thì quả khổ đến chứ làm sao vui được? Trái lại, cái nhân đau khổ không có thì cái quả đau khổ đâu thể đến! Không nhân thì làm sao có quả. Đó là điều thực tế.


xem tiếp

Truyện Pháp Cú

Phẩm Bà La Môn: 7. Ðức Nhẫn Nhục Chinh Phục Sự Tàn Ác

-1 DAYS AGO

Chớ có đập Phạm Chí ...
 
 Ðức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Kỳ Viên, liên quan đến Tôn giả Xá-lợi-phất.
 
 Một ngày nọ, các thiện tín ngồi chung lại và ca ngợi đức hạnh của Tôn giả Xá-lợi-phất:
 
 - Vị Tôn giả thầy chúng ta, thật là đức nhẫn cao đến nỗi dù ai mắng chửi hay đánh đập, Ngài cũng không giận.


xem tiếp

KINH DUY MA CẬT

KINH DUY MA CẬT: IX- PHẨM VÀO PHÁP MÔN KHÔNG HAI

4 DAYS AGO
KINH DUY MA CẬT: IX- PHẨM VÀO PHÁP MÔN KHÔNG HAI

HT. Thích Thanh Từ giảng

Tinh thần phẩm này nói rõ tất cả pháp vượt ngoài đối đãi, mọi hình tướng đối đãi là tướng giả dối không thật. Đó là lý thật của đạo. Vì vậy mà nói pháp môn bất nhị tức là pháp môn không hai.
Chánh văn:
Khi ấy ông Duy-ma-cật bảo các vị Bồ-tát:
- Này các nhân giả! Thế nào là Bồ-tát vào pháp môn không hai? Mỗi vị tùy theo sở thích của mình mà nói.
Trong hội có vị Bồ-tát tên là Pháp Tự Tại nói rằng:
- Này các nhân giả, sanh diệt là hai. Pháp xưa chẳng sanh, nay ắt chẳng diệt, được vô sanh pháp nhẫn này, ấy là vào pháp môn không hai.
Bồ-tát Đức Thủ nói:
- Ngã, ngã sở là hai. Nhân có ngã nên liền có ngã sở. Nếu không có ngã thì không ngã sở, ấy là vào pháp môn không hai.


xem tiếp

Pháp Lữ

CẢNH TỈNH

1 DAY AGO
CẢNH TỈNH

Bửu Bảo

Trong cuộc sống đời thường, con người luôn chạy theo tiền tài, danh vọng mà quên hẳn cái đích thực của chính mình. Vì thế tạo ra không biết bao nhiêu là tội lỗi, từ giết người, cướp của cho đến tự hủy thân mạng… Những thứ ấy bắt nguồn từ đâu? Phải chăng từ tham sân si, phiền muộn tật đố…? Ham muốn mà không được đáp ứng thì sanh ra sát hại lẫn nhau, bất kể là cha con chồng vợ. Những tệ nạn này đánh thức trong ta cái nhìn sâu sắc về kiếp sống đầy dẫy hiểm họa của con người. Những cảnh tượng đó đem đến cho tôi không ít xúc động, tôi vẫn bàng hoàng tự hỏi con người từ đâu đến, đến với mục đích gì, sao lại có thể như thế ?


xem tiếp

Pháp Lữ - Trang Thơ

MỎI CHÂN

13 DAYS AGO
MỎI CHÂN

 

ĐH Từ Công   

 

 
Cư sĩ đường xa có mỏi chân.

Xin mời ghé nhấm chút hương trần.

Thêm mùi đạo vị lòng thanh thoát.

Lơ mơ lạc giữa cỏi tiền trần.

 

xem tiếp