headertvtc

Mong
 Video -Lễ Quy Y tại Thiền viện Thường Chiếu

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

thanhtutoantap11

  Thuyết giảng - mp3
       H.T Thích Thanh Từ
      H.T Thích Nhật Quang
T.T Thích Thông Phương

newTHÔNG BÁOnew


Bộ sách Thanh Từ toàn tập đã in xong tập mới. Kính thông báo đến toàn thể
chư Tăng, Ni cùng Phật tử đã đăng kí liên hệ nhận sách.

 

    - BBT Kính thông báo -

 

Tin Tức

Lễ Khánh Tuế Ban Lãnh Đạo Thiền Viện

27 DAYS AGO
Lễ Khánh Tuế Ban Lãnh Đạo Thiền Viện

Sáng ngày 27 tháng 07 năm Ất Mùi (09/09/2015). Toàn thể chư Tăng, Ni và Phật tử đã vân tập đông đủ về Tổ đường Thiền viện Thường Chiếu, tổ chức Lễ mừng khánh tuế Hòa Thượng trụ trì Tổ Đình Thiền viện Thường Chiếu cùng toàn thể quý Thầy trong ban lãnh đạo Thiền viện.

Buổi lễ tổ chức đơn sơ, nhưng thấm tình đạo vị, đại diện chư Tăng, Ni và Phật tử dâng lời tác bạch kính mừng và chúc thọ  khánh tuế Hòa thượng trụ trì cùng quí Thầy trong ban lãnh đạo thiền viện, nguyện cầu Hòa thhượng cùng quí Thầy, được nhiều sức khỏe, sống lâu nơi đời để dìu đắc chư Tăng, Ni và Phật tử tiến tu.  Hòa thượng trụ trì có đôi lời nhắc nhỡ, sách ấn toàn thể đại chúng gắng gỗ tu hành và hoằng pháp lợi sanh.


xem tiếp

Phật pháp căn bản

Phật học phổ thông: Khóa IV: Bài Thứ 6 - Bố Thí Ba La Mật

9 DAYS AGO
Phật học phổ thông: Khóa IV: Bài Thứ 6 - Bố Thí Ba La Mật

- HT Thích Thiện Hoa -

A. Mở Ðề

Ðạo Phật thường được gọi là Ðạo Từ bi, vì tình thương trong Ðạo Phật rất bao la, sâu rộng. Ðức Phật tổ vì từ bi mà xuất gia để tìm đạo cứu khổ cho chúng sinh. Vậy người Phật tử, khi noi theo dấu chân Phật, cũng phải lấy từ bi làm động tác chính cho sự tu hành của mình.

Những làm thế nào để thể hiện được lòng từ bi và làm cho nó tăng trưởng? Phương pháp mầu nhiệm nhất là thực hành pháp môn Bố thí Ba la mật, một trong sáu pháp môn (lục độ) mà đức Phật đã chế ra cho kẻ tu hành có tâm trí rộng lớn thực hành để độ mình và độ người ra khỏi biển sanh tử luân hồi và đến bờ giác ngộ.


xem tiếp

Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Điều phục thân tâm

1 MONTHS AGO
Điều phục thân tâm

Theo thông lệ vào mùa an cư, tôi có ít lời sách tấn chư Tăng Ni và nhắc nhở Phật tử nỗ lực tu học. Người xuất gia mang trọng trách dìu dắt Phật tử cho nên đường hướng phải nắm cho thật vững. Hiểu lờ mờ, thực hành không đến nơi đến chốn, hướng dẫn người khác lệch đường, công đức không có, lại trở thành tội. Phật tử cũng cần biết định hướng tu hành cho đúng đắn để đạt lợi lạc cho bản thân, gia đình và xã hội.


xem tiếp

Hòa Thượng Thích Nhật Quang

THIỀN QUANG SÁCH TẤN - THIỀN SƯ DI AM CHÂN DẠY CHÚNG

5 DAYS AGO
THIỀN QUANG SÁCH TẤN - THIỀN SƯ DI AM CHÂN DẠY CHÚNG

Tin có mười phần, nghi cũng có mười phần; nghi mười phần, ngộ cũng mười phần. Hãy đem những cái đã nghe đã thấy, biết quấy hiểu lầm, câu hay lời diệu, thiền đạo Phật pháp, tâm cống cao ngã mạn... trong lúc bình sinh trút đổ triệt để. Chỉ để lại công án còn chưa minh liễu, an định tại gót chân, ngồi thẳng xương sống, không phân biệt ngày đêm, liền được quên lửng đông tây nam bắc, tợ hồ như người chết. Tâm tùy cảnh hóa, tự nhiên bên trong quên suy nghĩ, bặt tâm thức, chợt phá vỡ đầu lâu, xưa nay không phải do ai mà được. Bấy giờ đâu không thỏa chí bình sinh sao!

Thiền sư Di Am Chân, Chân là pháp danh, Di Am là nơi ở. Vì kính trọng nên thời nhân gọi tránh đi tên ngài bằng tên địa danh.


xem tiếp

TT Thích Thông Phương

Ở ĐÂU CÓ TA LÀ Ở ĐÓ CÓ ĐAU KHỔ

18 DAYS AGO
Ở ĐÂU CÓ TA LÀ Ở ĐÓ CÓ ĐAU KHỔ

I. TA LÀ GỐC MỌI TẠO TÁC TRÊN THẾ GIAN

Xét cùng tột thì tất cả con người sống ở thế gian là sống vì cái gì? Có người nói sống vì cha mẹ, sống vì con cái, sống vì sự nghiệp, sống vì xã hội, đất nước v.v…, mọi cái đều có vì v.v… hết. Nhưng nếu xét cho kỹ thì đều vì cái Ta, tức là từ cái Ta này mà nhân ra tất cả, nếu ngoài cái Ta thì còn cái gì, quý vị kiểm thử xem.

Ngay khi mới ra đời là chúng ta đã mang nó theo rồi, và trong suốt cuộc đời không lúc nào vắng mặt. Có ta mới có thương yêu, có ghét bỏ, có hơn có thua, có được có mất, người nào thuận với ta thì ta thương, còn không thuận thì ghét. Nếu không có ta thì lấy ai để mà hơn thua, lấy ai để được mất? Tất cả mọi sự sống ở trên đời này từ khổ đau cho đến hạnh phúc của thế gian cũng đều từ cái ta mà ra. Ai đau khổ? Chính ta đau khổ. Ai hạnh phúc? Cũng ta hạnh phúc, đâu có ngoài cái ta này.


xem tiếp

Truyện Pháp Cú

Phẩm Bà La Môn: 11. Người Bà-La-Môn Gian Xảo

9 DAYS AGO

Kẻ ngu có ích gì...

Ðức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Pháp đường, liên quan đến người Bà-la-môn gian xảo, treo ngược mình lên cây như dơi.

Tại thành Tỳ-xá-ly, có một Bà-la-môn muốn cầu lợi dưỡng, y bèn leo lên cây xoài gần cổng thành, móc hai chân vào cành, lộn đầu xuống đất, la lên:

- Hãy đem cho ta một trăm đồng vàng! Hãy cho ta xu bạc! Cho ta một người tớ gái! Nếu các người không cho những điều ta yêu cầu, ta sẽ buông chân ra, chết tại đây và trở thành ác thần phá hoại thành này.


xem tiếp

KINH DUY MA CẬT

KINH DUY MA CẬT: XIII- PHẨM CÚNG DƯỜNG PHÁP

1 DAY AGO
KINH DUY MA CẬT: XIII- PHẨM CÚNG DƯỜNG PHÁP

HT. Thích Thanh Từ giảng

Phẩm này nói về cúng dường pháp. Chủ yếu là so sánh phước cúng dường tháp báu thờ xá-lợi Phật, hoặc cúng dường tứ sự cho chúng tăng, hay những vị A-la-hán, Bồ-tát, Phật, không bằng cúng dường pháp. Cúng dường pháp mới là trên hết. Cúng dường pháp tức là thọ trì, đọc tụng, vì người giải nói... Tuy bố thí tài làm lợi ích chúng sanh, nhưng không bằng bố thí pháp. Chủ yếu của đạo Phật, bố thí pháp mới là trên hết, nên phẩm này có tên là Cúng Dường Pháp.

Chánh văn:

Khi ấy Thích-đề-hoàn-nhân từ trong đại chúng bạch Phật:

- Bạch Thế Tôn, con tuy theo Phật và ngài Văn-thù-sư-lợi nghe trăm ngàn quyển kinh, chưa từng nghe kinh điển bất khả tư nghì, tự tại thần thông, quyết định thật tướng như thế.


xem tiếp

Pháp Lữ

Khảo về Tám thức và tâm lý học hiện đại - Sáu thức ngoài

13 DAYS AGO
Khảo về Tám thức và tâm lý học hiện đại - Sáu thức ngoài

Chánh Tấn Tuệ

Duy thức học là môn học vừa rộng, vừa sâu, vừa tinh tế. Đứng trên mặt tâm lý mà nói, Duy thức học giúp soi thấu mọi ngõ ngách sâu kín trong tâm hồn[1] của mọi chúng sinh. Một môn học như thế, không thể nói là không phức tạp, là dễ học, dễ hiểu. Có thể lược nêu một vài khó khăn mà người đời nay gặp phải khi muốn đi vào Duy thức học một cách bài bản.


xem tiếp

Pháp Lữ - Trang Thơ

Mây trôi

5 DAYS AGO
Mây trôi

 

Hoàng Bình 

 

Lưng trời một áng mây trôi
Mây trôi trôi mãi bồi hồi lòng ai
Bao giờ mây mới thôi bay?
Đó là khoảnh khắc sen đài ngát hương


xem tiếp