headertvtc

Mong
 Video -Từ Đường Trúc Lâm
  Thuyết giảng - mp3
       H.T Thích Thanh Từ
      H.T Thích Nhật Quang
T.T Thích Thông Phương

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

thanhtutoantap new3

Tin Tức

Lễ Phật đản và Lễ tác pháp An Cư Kiết Hạ PL 2560 - DL 2016

1 MONTHS AGO
Lễ Phật đản và Lễ tác pháp An Cư Kiết Hạ PL 2560 - DL 2016

Sáng ngày rằm tháng 4 năm Bính Thân (21/05/2016). Hòa chung không khí hân hoan của những người con Phật khắp nơi đón mừng ngày Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thị hiện cõi ta bà. Từ sáng sớm rất đông chư Tăng, Ni và Phật tử từ các đạo tràng đã vân tập về Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu trang nghiêm, thành kính tổ chức Lễ Phật đản PL 2560-DL 2016 dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng thượng Nhật hạ Quang trụ trì Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu.


xem tiếp

Phật pháp căn bản

Phật học phổ thông: Khóa V- Bài 7: Mười tông phái ở Trung Hoa (tt)

6 DAYS AGO
Phật học phổ thông: Khóa V- Bài 7: Mười tông phái ở Trung Hoa (tt)

4.- Duy Thức tông Hay Là Pháp tướng tông

I.- Duyên Khởi Lập tông

Tất cả chúng sanh đều vô thỉ đến nay, vì chấp có thật ngã, thật-pháp mà tạo ra các nghiệp, rồi bị các nghiệp dắt dẫn nên xoay quanh mãi theo bánh xe sanh tử luân-hồi.

Nếu con người hiểu rỏ một cách chắc chắn rằng: tất cả các pháp trong vũ-trụ, nhân và ngã đều không thật có, chỉ do thức biến hiện, như cảnh trong chiêm bao, mà không còn gây phiền não, tạo nghiệp-chướng nữa, thì tất không còn bị ràng buộc, trong bánh xe sanh tử luân hồi.


xem tiếp

Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Mở cánh cửa Không

5 MONTHS AGO
Mở cánh cửa Không

Tu thiền để dừng lặng tâm lăng xăng. Tâm lăng xăng lặng xuống thì tâm chân thật hiện đủ. Đó là giác. Giác bằng cách thực hiện ngay nơi mình, chứ không phải tìm kiếm ở đâu khác.

Muốn bước vào cửa thiền trước tiên phải thâm nhập lý Bát-nhã. Lý Bát-nhã còn được gọi là cửa Không. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Tại sao chúng ta tu thiền phải đi từ cửa Không ? Vì nếu thấy thân này thật, đối với ngoại cảnh, từ con người cho tới muôn vật, chúng ta đều thấy thật hết thì tâm sẽ chạy theo nó.


xem tiếp

Hòa Thượng Thích Nhật Quang

THIỀN QUANG SÁCH TẤN - THIỀN SƯ TRÍ TRIỆT BÀN VỀ TỊNH ĐỘ HUYỀN MÔN

1 MONTHS AGO
THIỀN QUANG SÁCH TẤN - THIỀN SƯ TRÍ TRIỆT BÀN VỀ TỊNH ĐỘ HUYỀN MÔN

Ngài dạy: Niệm Phật một hoặc ba, năm, bảy tiếng, thầm tự hỏi tiếng niệm Phật này từ đâu khởi, hoặc hỏi niệm Phật là ai? Có nghi chỉ giữ lấy cái nghi đó. Nếu chỗ hỏi không thiết tha thì nghi tình không tha thiết. Hỏi trở lại câu cứu cánh “Niệm Phật là ai?” Hỏi ít thì nghi ít. Chỉ lấy câu “Niệm Phật là ai?” xét mãi hỏi hoài.

Ngài nêu lên câu niệm Phật, cách tu ở đây là đặt câu hỏi rồi khởi nghi. Hỏi “niệm Phật là ai?” Từ đó cứ tha thiết nghi, giữ lấy cái nghi. Nếu chỗ hỏi không tha thiết thì nghi tình cũng không tha thiết.


xem tiếp

TT Thích Thông Phương

NGŨ ĐĂNG HỘI NGHUYÊN - BIỆN BIỆT BẢO CHÂU

7 DAYS AGO
NGŨ ĐĂNG HỘI NGHUYÊN -  BIỆN BIỆT BẢO CHÂU

Bồ-đề Đạt-ma, người nước Nam Thiên Trúc, con thứ ba của vua Hương Chí. Nhân Tôn giả Bát-nhã-đa-la nhận hạt châu của vua Hương Chí cúng dường, muốn biết chỗ tâm đắc của ba vị vương tử, Tổ đưa hạt châu lên và hỏi:
- Hạt châu này tròn sáng, có thứ châu nào sánh kịp chăng?
Hai vị vương tử thứ nhất và thứ hai đều nói:
- Châu này so với bảy báu, không báu nào sánh kịp.


xem tiếp

Truyện Pháp Cú

Phẩm Bà La Môn: 27 - Tôn Giả Xá Lợi Phất Bị Hiểu Lầm

6 DAYS AGO

Người không có hy cầu ...

Ðức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Kỳ Viên, liên quan đến Tôn giả Xá-lợi-phất.

Một thời nọ, Tôn giả Xá-lợi-phất cùng năm trăm Tỳ-kheo đến kiết hạ an cư tại một tinh xá và ở đấy suốt ba tháng an cư. Dân chúng trông thấy Tôn giả liền đến hứa xin cúng dường tứ sự. Nhưng sau khi Tôn giả cử hành xong lễ Tự tứ rồi, các vật dụng cúng dường vẫn chưa được mang đến hết. Trước lúc lên đường về gặp đức Thế Tôn, Tôn giả dặn dò các Tỳ-kheo ở lại:


xem tiếp

KINH THẬP THIỆN

KINH THẬP THIỆN - GIẢNG VĂN KINH 5 - TÀ HẠNH

4 DAYS AGO
KINH THẬP THIỆN - GIẢNG VĂN KINH 5 - TÀ HẠNH

HT. Thích Thanh Từ giảng

ÂM:

Phục thứ Long vương, nhược ly tà hạnh, tức đắc tứ chủng trí sở tán pháp. Hà đẳng vi tứ?

Nhất : Chư căn điều thuận.

Nhị : Vĩnh ly huyên trạo.

Tam : Thế sở xưng tán.

Tứ : Thê mạc năng xâm.


xem tiếp

Pháp Lữ

BẾ GẢNG KHÓA I

-1 DAYS AGO
BẾ GẢNG KHÓA I

Thời kỳ mãn khóa rồi cũng đến. Khóa học 3 năm đã đến hồi chung cuộc. Chương trình học đã được hoàn tất sớm hơn thời gian đã định. Thiền sinh đã qua rồi một giai đoạn. Bao nhiêu vốn liếng đã thu nhận được, Thiền sinh dự bị dùng vào những giai đoạn tới.

Ðường tu hành là một con đường dài, gần như vô tận. Người hành đạo không biết đâu là cùng. Dầu vậy, cũng tạm thời giả lập khuôn trạm thời gian, tạm thời nghỉ ngơi, để rồi hãy khởi lại hành trình. Tháng hai năm cuối cùng này (2 ÂL- 1974) Thầy Viện chủ mở cổng cho chúng được bước ra vòng rào Tu viện, được "hạ san" về thăm lại Thầy Tổ Mẹ Cha.


xem tiếp

Pháp Lữ - Trang Thơ

TÔI Ở CHƠN KHÔNG

-1 DAYS AGO
TÔI Ở CHƠN KHÔNG

 

Thích Phước Tú   

 

Tôi ở Chơn Không mấy độ rồi
Lòng tôi như thuở ở trong nôi
Âm thầm ngày tháng trôi trôi mãi
Hớp lấy không gian ngắm cuộc đời.

Cuối năm 1973


xem tiếp