headertvtc

Mong
 Video -Lễ Quy Y tại Thiền viện Thường Chiếu

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

thanhtutoantap11

  Thuyết giảng - mp3
       H.T Thích Thanh Từ
      H.T Thích Nhật Quang
T.T Thích Thông Phương

Tin Tức

Lễ Khánh Tuế Sư Ông - 2015

-1 DAYS AGO
Lễ Khánh Tuế Sư Ông - 2015

Sáng ngày 17 tháng 07 năm Ất Mùi (nhằm ngày 30/08/2015). Toàn thể chư Tăng Ni và Nam Nữ Phật tử từ các thiền viện, thiền thất, đạo tràng thuộc thiền phái Trúc Lâm Yên Tử cùng nhau vân tập đông đủ về tổ đình Thiền viện Thường Chiếu thành kính tổ chức buổi họp mặt "Tri Ân Người Khai Sáng" để chúc mừng lễ khánh tuế, kính chúc sức khỏe Hòa thượng Ân Sư tròn 92 tuổi.


xem tiếp

VulanBanner2014 2

Vu Lan - Báo Hiếu

Truyền thống Lễ Vu Lan

1 YEAR AGO
Truyền thống Lễ Vu Lan

HT Thích Nhật Quang


Tôi còn nhớ vào buổi sáng ngày Rằm tháng Bảy, một số Phật tử ở Thị xã Vũng Tàu và các nơi về thăm Hòa thượng, đặt vấn đề sao Ngài không tổ chức lễ Vu Lan Báo Hiếu. Hòa thượng vẫn ngồi yên lắng nghe, sau đó Ngài dạy:

- Lễ Vu Lan Báo Hiếu là ngày lễ do Phật tử tổ chức, chứ không phải do Tăng Ni. Vu Lan Báo Hiếu có từ tích truyện Tôn giả Mục-kiền-liên tìm thấy mẹ đang sống trong kiếp ngạ quỷ mà không sao cứu độ được, Ngài bèn đến cầu Phật chỉ dạy.


xem tiếp

Phật pháp căn bản

Phật học phổ thông: Khóa IV: Bài Thứ 4 - Quán Nhân Duyên

20 DAYS AGO
Phật học phổ thông: Khóa IV: Bài Thứ 4 - Quán Nhân Duyên

- HT Thích Thiện Hoa -

A. Mở Ðề

Người đời, vì không hiểu sự vật trong vũ trụ này từ đâu mà có, cho nên sanh ra nhiều quan niệm sai lầm. Có người nghĩ rằng vũ trụ do tự nhiên sanh. Có người lại nghĩ vũ trụ do một vị thần toàn trí, toàn năng tạo ra v.v…

Theo Ðạo Phật thì vũ trụ là vô thỉ, nghĩa là không có điểm khởi đầu, và mọi sự mọi vật trong vũ trụ không thể đứng riêng một mình mà có được; trái lại, phải nương nhờ nhau mà thành. Nói một cách khác, từ vật lớn cho đến vật nhỏ, từ vật hữu hình cho đến vô hình, đều không ngoài nhân duyên mà có. Vì thế, trong kinh Phật thường nói: “Chư pháp tùng duyên”.


xem tiếp

Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Điều phục thân tâm

9 HOURS AGO
Điều phục thân tâm

Theo thông lệ vào mùa an cư, tôi có ít lời sách tấn chư Tăng Ni và nhắc nhở Phật tử nỗ lực tu học. Người xuất gia mang trọng trách dìu dắt Phật tử cho nên đường hướng phải nắm cho thật vững. Hiểu lờ mờ, thực hành không đến nơi đến chốn, hướng dẫn người khác lệch đường, công đức không có, lại trở thành tội. Phật tử cũng cần biết định hướng tu hành cho đúng đắn để đạt lợi lạc cho bản thân, gia đình và xã hội.


xem tiếp

Hòa Thượng Thích Nhật Quang

THIỀN QUANG SÁCH TẤN - THIỀN SƯ TỬ TÂM TÂN DẠY TRONG GIỜ TIỂU THAM

17 DAYS AGO
THIỀN QUANG SÁCH TẤN - THIỀN SƯ TỬ TÂM TÂN DẠY TRONG GIỜ TIỂU THAM

Chư thượng tọa! Thân này khó được, Phật pháp khó nghe, chính đời này không lo độ, mong đời nào độ thân này? Các ông thích tham thiền ư? Phải buông bỏ hết. Buông bỏ cái gì? Buông bỏ tứ đại, ngũ uẩn, buông bỏ những nghiệp thức từ vô lượng kiếp đến nay. Nhìn xuống gót chân mình suy cùng xét tận xem nó là cái gì? Xét qua xét lại, bỗng nhiên tâm hoa phát sáng, chiếu khắp cõi nước mười phương.

Có thể nói được tại tâm, nắm trong tay, mới hay biến quả đất thành vàng ròng, khuấy nước sông làm tô lạc, thật khoái chí thay! Chớ nên cắm đầu trên sách vở, xét lời bàn chữ, nói thiền luận đạo, thiền đạo không có ở trên sách vở. Dù nhớ hết Đại tạng kinh thuộc lòng Bách gia chư tử, cũng chỉ là luận bàn suông chơi, đến khi chết trọn không lợi ích gì.


xem tiếp

TT Thích Thông Phương

HÃY KHÉO CHĂM SÓC CÁI TÂM

24 DAYS AGO
HÃY KHÉO CHĂM SÓC CÁI TÂM

I. TÂM BÁU

Tâm là của báu chí cao vô thượng, mà chúng ta lâu nay bỏ quên ít chăm sóc, lại chăm sóc thân nhiều hơn. Đa số thường lo chăm sóc thân, hoặc nhà cửa, xe cộ, ruộng vườn sự nghiệp bên ngoài, mà bỏ quên cái tâm. Đây là thiếu sót rất lớn. Tâm quý hơn những thứ đó, là linh hồn của cuộc sống. Nếu chúng ta sống thiếu tâm thì sự sống này thành sự chết. Tâm quan trọng như vậy nhưng ít ai quan tâm đến, bỏ qua chỗ quý báu này.

Như vậy cái đáng chăm sóc lại không chăm sóc, lại chăm sóc những cái ít đáng chăm sóc.


xem tiếp

Truyện Pháp Cú

Phẩm Bà La Môn: 8- Ngài Di Mẫu Thọ Giới

17 DAYS AGO

Với người thân, miệng, ý ...

Ðức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Kỳ Viên, liên quan đến ngài Ma-ha Ba-xà-ba-đề.

Trước khi công khai công bố Bát kỉnh pháp, đức Phật đã nói riêng cho Ngài Di Mẫu hay, và Ngài cúi đầu thọ lãnh giới pháp ấy, giống như người đã quen thuộc với việc được trang sức cúi đầu nhận vòng hoa thơm. Tất cả các vị trong nhóm của Ngài cũng làm y như vậy. Thầy Tế độ và Thân giáo sư của Ngài không ai khác hơn là chính đức Thế Tôn. Ngài đã được gia nhập Tăng đoàn của Phật.


xem tiếp

KINH DUY MA CẬT

KINH DUY MA CẬT: XI- PHẨM BỒ-TÁT HẠNH

6 DAYS AGO
KINH DUY MA CẬT: XI- PHẨM BỒ-TÁT HẠNH

HT. Thích Thanh Từ giảng

Đây là phẩm nói về hạnh tu của Bồ-tát. Những phẩm trước, cư sĩ Duy-ma-cật và các vị đại đệ tử Phật vấn đáp qua lại để phá chấp cho hàng Thanh văn, chỉ nêu ra hạnh tu của Bồ-tát chứ chưa hỏi về đường lối tu của các ngài. Đến phẩm này, các vị Bồ-tát ở nước Chúng Hương thưa hỏi Phật, Bồ-tát phải tu như thế nào và đã được đức Phật chỉ dạy rõ ràng. Vì vậy phẩm này có tên là Bồ-tát Hạnh.

Chánh văn:

Khi ấy Phật nói pháp ở vườn cây am-la, đất ở đó bỗng nhiên rộng lớn trang nghiêm, tất cả chúng hội đều thành sắc vàng. A-nan bạch Phật rằng:

- Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên gì mà có điềm lành này? Chỗ này bỗng nhiên rộng lớn trang nghiêm, tất cả chúng hội đều thành sắc vàng.


xem tiếp

Pháp Lữ

HÀNH THIỀN

10 DAYS AGO
HÀNH THIỀN

Chân Hiền Tâm

Tôi đến với thiền năm tôi 36 tuổi...

Ra đời trong nhung lụa, chiêm nghiệm cuộc đời qua những được, mất, hơn, thua… mà sự mất mát đầu tiên là cha chết quá sớm để thấy nhân tình thế thái đổi thay thế nào. Mẹ mất khi còn bụng mang dạ chửa, chưa đủ thời gian để chữ hiếu được tròn, trong lòng chưa nguôi những hối tiếc. Khổ não hơn hết là thấy mất phương hướng với cuộc đời này khi kịp nhận ra trong cái mình được sẵn có cái người mất, trong cái may đã chứa cái mầm của họa hoạn. Sống thế nào với mớ nhân quả như vậy? Ba chìm bảy nổi cũng chỉ ngụp lặn trong buồn vui lẫn lộn. Không có cái gì thực sự gọi là vui sướng lâu dài ở cuộc đời này.


xem tiếp

Pháp Lữ - Trang Thơ

VIẾT VỀ THẦY

7 YEARS AGO
VIẾT VỀ THẦY
 

Phổ Quang Viên (Định Quán)   
  

Tấm gương hiếu hạnh thật cao dày
Nức tiếng xa gần thoảng hương bay
Tông môn có vị thiền sư ấy
Chúng con đãnh lễ dưới chân thầy

Vu lan mỗi độ tiết thu về
Thầy con mang đậm nét chân quê
Y như gió thoảng không lưu dấu
Thưa thỉnh Sư ông thật “vụng về”

So với tấm gương Mục Kiền Liên
Đuốc tuệ tỏa lan khắp dòng thiền
Có lẽ ngày nay người tái thế
Đại hiếu ngàn năm mãi lưu truyền

Chúng con nguyện học tấm gương Thầy
Đời con hạnh phúc kể từ đây
Đèn trời (Nhật Quang) soi thấu lòng con dại
Hội ngộ cùng nhau ờ kiếp này


xem tiếp