headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 31/01/2023 - Ngày 10 Tháng 1 Năm Quý Mẹo - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
Thanh Từ Toàn Tập - Kinh Bộ Giảng Giải

giotosu47

Giỗ Tổ lần thứ 50 - Cố Hòa Thượng thượng Thiện hạ Hoa

hinh00Sáng ngày 11/01/2023 (nhằm ngày 20 tháng chap Nhâm Dần), tại thiền viện Thường Chiếu (huyện Long Thành, Đồng Nai), chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm và cúng giỗ lần thứ 50 cố Hòa thượng Thích Thiện Hoa (1918-1973).

Đúng 08 giờ sáng,  toàn thể chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử đã cung nghinh Hòa thượng Ân Sư thượng Thanh hạ Từ - Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam quang lâm chứng dự Lễ cúng giỗ Tổ sư Thích Thiện Hoa. Toàn thể đại chúng thành tâm  tưởng niệm, dâng trà,  thực phẩm cúng Tổ sư theo nghi thức thiền môn.

Xem tiếp...

Lễ khánh thọ bách tuế Hòa thượng Ân Sư

hinh00
Sáng ngày 30/12/2022 (mùng 8 tháng Chạp Nhâm Dần), tại Tổ đình Thiền Viện Thường Chiếu (Long Thành-Đồng Nai) - Chư tăng Tăng, Ni và Phật tử trang nghiêm tổ chức - Lễ khánh thọ bách tuế Hòa thượng Ân Sư - Thiền sư Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam.

Buổi lễ bắt đầu sau 3 hồi chuông, trống Bát-nhã, vang rền, hàng nghìn Tăng Ni, Phật tử đã trang nghiêm cung đón Hòa thượng Ân Sư quang lâm Thính pháp đường.

Xem tiếp...

Lễ Khánh Thọ 99 tuổi - Hòa thượng Tôn Sư PL 2566 - DL 2022

hinh00Sáng, ngày 17 tháng 07 năm Nhâm Dần (nhằm ngày 14/08/2022).  Theo truyền thống tông môn Thiền Phái Trúc Lâm - Việt Nam, hàng năm sau 3 tháng An cư-Kiết hạ, toàn thể chư tôn đức Tăng, Ni đại diện lãnh đạo các Thiền viện, Tự viện, Thiền thất trực thuộc Thiền Phái Trúc Lâm cùng đông đủ Phật từ đã vân tập về Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu thành kính đảnh lễ, vấn an sức khỏe và tổ chức Lễ Khánh Tuế lân thứ 99 - Hòa thượng Tôn Sư thượng Thanh hạ Từ -Tông chủ Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam.

Xem tiếp...

Ngày 5: Bế mạc viên mãn giới đàn Thiện Hoa-3.264 giới tử được nhận giới pháp xuất gia

hinh00Sáng ngày 20/04/2022 ( nhằm ngày 20/03 nhâm Dần), tại Tuyển Phật trường thiền viện Thường Chiếu đã diễn ra lễ bế mạc Đại giới đàn Thiện Hoa, do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai và Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam phối hợp tổ chức thành tựu viên mãn.

Quang lâm chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị GHPGVN, Hòa thượng Thích Thiện Đạo, cố vấn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Nhật Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Tổ chức; Thượng tọa Thích Huệ Khai, Phó Trưởng ban Thường trực GHPGVN tỉnh, cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Ban Trị sự các thành phố và huyện; chư tôn đức Tăng Ni Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam... cùng đại diện chính quyền các cấp lãnh đạo tỉnh Đồng Nai.

Xem tiếp...

Ngày 4: Giới tử Phát tâm tấn đàn Thọ hương Cúng dường Tam bảo.

hinh00Tấn hương hay còn gọi là “đốt liều”, “thọ liều”, trên đầu của những người xuất gia có những chấm cháy tròn, tục gọi là “vết thẹo đốt hương”, trong Phật giáo gọi là “nhiệt đảnh” (đốt đầu).

Ngày 19/04/2022 (nhầm ngày 19-04 nhầm Dần). Đại giới đàn Thiện Hoa 2022 - tại Giới trường Tiếng trống rền, âm vang ba ngàn đại thiên thế giới, hộ trì Tân giới tử Tấn hương cúng dường chư phật. Đây là một lần nóng, một lần đau, thật đúng với câu "Cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái buổi như chầu đế vương". Sau khi vượt qua sự khổ của lửa đốt cháy ở trên đầu, nỗi đau này khô ai thấu cũng được minh chứng cho sự Tu hành tìm đường giải thoát sau này của chư giới tử cần phải vượt qua khó khăn gian khổ, bởi vì những khó khăn gian khổ đó không khó bằng Tấn hương cúng dường Tam bảo. Đó chính là lời dạy của giới sư trước khi các giới tử chính thức Tấn hương cúng dường.

Xem tiếp...

Ngày 4: Thuyết U minh giới phổ lợi hữu tình

hinh00Tối ngày 19/04/2022 (nhằm ngày 19-04 nhâm Dần), tại Tuyển Phật trường thiền viện Thường Chiếu, Ban Tổ chức đã thiết lễ thuyết U minh giới để âm dương cùng được lợi lạc, viên mãn những phần lễ nghi của Đại giới đàn Thiện Hoa. Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo TP.HCM đương vi gia trì sư cùng chư tôn đức Ban kinh sư thuộc Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM đã tuần tự tiến hành các nghi thức tham lễ Phật, xưng tán Tam bảo, hướng dẫn thân nhân chư hương linh tác pháp cung thỉnh Hòa thượng giới sư khai thị hương linh, thuyết U minh giới. Các tân Tỳ-kheo hộ đàn cùng đông đảo Phật tử tham dự cầu nguyện.

Xem tiếp...

Ngày 4: Ngày cuối cùng Truyền thọ Cụ túc giới.

hinh005h00 sáng ngày 19/04/2022 (nhằm ngày 19/03 nhâm Dần) tại Giới đường – Thiền viện Thường Chiếu, ban Dẫn thỉnh cung tuyên bảng Thập sư đàn truyền giới Tỳ Kheo, cung thỉnh HT.Thích Nhật Quang đương vi Hòa thượng đường đầu, HT.Thích Minh Thông làm Yết-ma A-xà-lê, HT.Thích Giác Quang làm Giáo thọ A-xà-lê. Dưới sự hướng dẫn của chư tôn đức Ban Dẫn thỉnh, các giới tử đê đầu đảnh lễ cầu chư tôn thiền đức Hội đồng Thập sư đàn Tỳ Kheo đăng lâm giới trường truyền trao giới pháp Tỳ Kheo cho giới tử.

Xem tiếp...

Ngày 4: Ni trưởng Thích nữ Thuần Ẩn - Giáo giới Thức xoa ma ni

hinh00Giáo dục thế gian thì lễ nghi đi trước, qui tắc xuất thế thì giới luật đứng đầu. Phi lễ nghi thì không có gì để trở thành hiền trí, có giới luật thì mới có thể đi mau đến bồ đề. Thế nên đại kinh đã dạy giới là thang là thuyền của hết thảy đạo quả, cũng là rễ là gốc của tất cả thiện báo. Nếu không giữ giới luật thì làm sao sẽ thấy Phật tánh. Chúng sinh tuy có Phật tánh, nhưng phải giữ giới thì sau đó mới thấy. Thấy Phật tánh mới thành vô thượng bồ đề.

Xem tiếp...

Ngày 4: Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương - Giáo Giới cho Giới tử Ni

hinh00Sáng ngày 19/04/2022 (nhằm ngày 19/03, nhâm Dần) tiếp theo chương trình Đại giới đàn Thiện Hoa-2002. Tỳ-kheo-ni Thích Nữ Huệ Hương Giáo Giới cho Giới tử Ni tại Thiền viện Linh Chiếu.

 - Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Ni, Thưa các giới tử Ni.

Xem tiếp...

Ngày 3: Trùng tuyên Giới luật và Khảo thí Giới tử.

hinh00Vì muốn nhấn mạnh đến tầm quan trong của Giới Luật, trước khi nhập vô dư Niết bàn đức Phật đã căn dặn chư đệ tử: “Này các Tỳ kheo, sau khi ta diệt độ, các vị phải tôn trọng trân quý Ba La Đề Mộc Xoa, như người đi trong đêm tối gặp đèn sáng, như người nghèo được của báu, dù ta có trụ ở đời cũng không có gì khác” (Kinh Di Giáo). Trong rất nhiều kinh điển, đức Phật cũng từng xác định: “Giới luật là mạng mạch của Phật pháp, Giới luật còn là Phật pháp còn, Giới luật mất là Phật pháp mất”.

Xem tiếp...

Ngày 3: Thập sư Ni hướng dẫn Giới tử sang Cầu Chánh Pháp Yết Ma.

hinh00Ngày 18/04/2022 (nhằm ngày 18/03 nhâm Dần) Theo Luật Phật chế định giới tử Ni sau khi thọ bổn giới Tỳ Kheo Ni phải đến cầu Chánh pháp yết ma với Đại Tăng, khi ấy mới đầy đủ tư cách trở thành một vị Tỳ Kheo Ni. Ngoài việc thọ trì 348 giới, một Tỳ Kheo Ni suốt đời phải tuân thủ Bát Kỉnh Pháp do chính Đức Phật Thích Ca chế định khi nữ giới xin Phật xuất gia.

Mỗi lần Đại giới đàn được tổ chức, Chư ni thường được Chư tôn đức Tăng giáo giới về Bát Kỉnh Pháp, và được chỉ dạy tận tình về nguyên do Phật dạy tám điều này. Đây không phải là điều áp đặt Chư ni phải thấp mình, chịu thiệt với Chư tăng, không phải chỉ là bổn phận mà còn là quyền lợi. Chư ni với bản chất yếu đuối, nhiều nghiệp chướng,… Chư tăng phải có trách nhiệm bảo vệ, và chỉ dạy.

Xem tiếp...