headertvtc new


   Hôm nay Thứ hai, 20/05/2024 - Ngày 13 Tháng 4 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phatdan2024  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Ngày 4: Thuyết U minh giới phổ lợi hữu tình

hinh00Tối ngày 19/04/2022 (nhằm ngày 19-04 nhâm Dần), tại Tuyển Phật trường thiền viện Thường Chiếu, Ban Tổ chức đã thiết lễ thuyết U minh giới để âm dương cùng được lợi lạc, viên mãn những phần lễ nghi của Đại giới đàn Thiện Hoa. Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo TP.HCM đương vi gia trì sư cùng chư tôn đức Ban kinh sư thuộc Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM đã tuần tự tiến hành các nghi thức tham lễ Phật, xưng tán Tam bảo, hướng dẫn thân nhân chư hương linh tác pháp cung thỉnh Hòa thượng giới sư khai thị hương linh, thuyết U minh giới. Các tân Tỳ-kheo hộ đàn cùng đông đảo Phật tử tham dự cầu nguyện.

Hòa thượng Thích Minh Thông, Tuyên Luật sư Đại giới đàn Thiện Hoa quang lâm khai thị và hướng dẫn chư hương linh sám hối ba nghiệp, cũng như truyền tam tụ tịnh giới để hương linh phát khởi tâm lành, quay về nương tựa giáo pháp của Đức Thế Tôn.

Sau phần thuyết U minh giới, Hòa thượng gia trì cùng Ban kinh sư đã thực hiện nghi thức chúc thực, phổ thí âm linh cô hồn.

Thuyết U minh giới là nghi lễ đặc trưng Phật giáo Bắc truyền mang ý nghĩa giúp cho người còn kẻ mất đều được lợi lạc, rộng giúp chúng hữu tình. Nghi lễ này thể hiện lòng từ bi, bình đẳng cao nhất của đạo Phật, đem Chánh pháp giáo hóa cùng khắp, không từ bỏ một chúng sinh nào.

Cảnh giới U minh là nơi mà các vong linh chúng sinh còn trôi lăn vì nghiệp chướng không dứt, đắm mình trong trầm luân phiền não không thể siêu thoát. Việc thiết lập trai nghi phương tiện, khai thị, truyền trao tịnh giới nhằm mục đích thức tỉnh những chúng sanh này, xoa dịu khổ đau, gieo duyên hướng Phật để đưa họ đến bến bờ an lạc.

Trong đàn lễ thuyết U minh giới, chư vị giới tử đại vị chư hương linh là người thân, kẻ oán của mình tâm thành quán tưởng, hướng về các bậc cao đức giới sư phát nguyện ăn năn sám hối lỗi lầm, tiêu trừ ác nghiệp.

Từ đó giúp cho chư hương linh còn đang trôi lăn trong cõi u minh chuyển hóa được mọi vướng mắc, vượt thoát khổ đau, nhìn lại lỗi lầm của mình đã gây tạo mà phát tâm sám hối. Đồng thời, các vị hương linh nương tựa nơi từ lực và nguyện lực của chư Phật, Tổ đức cao thâm, giới thể thanh cao mà quay về nẻo an vui, giải thoát.

[ Quay lại ]