headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 26/09/2018 - Ngày 17 Tháng 8 Năm Mậu Tuất - PL 2562 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

  Thuyết giảng - mp3
       H.T Thích Thanh Từ
      H.T Thích Nhật Quang
T.T Thích Thông Phương

thanhtutoantap new3

Tin Tức

Khánh thành thánh tích Tứ động tâm - TVTL Chánh Giác

8 DAYS AGO
Khánh thành thánh tích Tứ động tâm - TVTL Chánh Giác

Được sự chấp thuận của Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam và chánh quyền các cấp.  Sáng ngày mùng 7 tháng 8 Mậu Tuất (16/09/2018), Chư  tôn đức Tăng, Ni Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử,  đã  trang trọng tiến hành  lễ an vị Phật và khánh thành 4 thánh tích Phật giáo (Lâm Tì Ni - nơi Phật đản sinh; Bồ Đề Đạo Tràng - nơi Phật thành đạo; Vườn Lộc Uyển - nơi Phật chuyển pháp luân và Câu Thi Na - nơi Phật nhập diệt) tại TVTL Chánh Giác - Tỉnh Tiền Giang.

Đến tham dự và chứng minh bưổi lễ có HT.Thích Giác Toàn, HT.Thích Bảo Nghiêm – đồng Phó Chủ tịch HĐTS,  chư tôn đức HĐTS, BTS Phật giáo tỉnh Tiền Giang và các tỉnh thành lân cận, chư tôn đức Tăng, Ni Thiền phái Trúc Lâm các tỉnh thành cùng đại diện chính quyền các cấp và hơn 30 ngàn Phật tử từ các đạo tràng khắp nơi rên mọi miền đất nước.


xem tiếp

Phật pháp căn bản

Phật học phổ thông: Khóa IX-DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN: BÀI THỨ MƯỜI : TÂM BẤT TƯƠNG ƯNG HÀNH PHÁP (Có 24 món)

15 DAYS AGO
Phật học phổ thông: Khóa IX-DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN: BÀI THỨ MƯỜI : TÂM BẤT TƯƠNG ƯNG HÀNH PHÁP (Có 24 món)

HT Thích Thiện Hoa 

Tâm bất tương ưng hành pháp, gọi tắt là “Bất tương ưng hành”. Chữ “Hành pháp” là những pháp thuộc về “Hành uẩn”. Hành uẩn là một trong năm uẩn.

Chữ “Hành” là sanh diệt dời đổi; chữ “Uẩn” là chứa nhóm. Hành uẩn có 2 loại:

1. Tương ưng hành uẩn, tức là các tâm sở (51 món). Chữ “Tương ưng” là ưng thuận với Tâm Vương.

2. Bất Tương ưng hành uẩn, tức là 24 món “Bất tương ưng hành” sau đây; 24 món này không tương ưng với tâm, chúng chỉ y ba phần: Tâm Vương, tâm sở và sắc pháp mà giả thành lập.(Tam, phần vị sai biệt cố).


xem tiếp

Hòa Thượng Thích Thanh Từ

NGÀY TỰ TỨ NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI XUẤT GIA

28 DAYS AGO
NGÀY TỰ TỨ NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI XUẤT GIA

Nhân ngày Tự tứ , tôi nói sơ lược ý nghĩa và bổn phận của người xuất gia . Mong Tăng Ni lãnh hội thực hành tốt, để không đi ngược lại với bản hoài cầu đạo giác ngộ giải thoát của chính mình, đồng thời đền trả được tứ trọng ân.

Xuất gia là tu hạnh giải thoát . Tự mình tu để được giải thoát , đồng thời hướng dẫn chỉ dạy cho người khác tu cùng giải thoát nữa. Tất cả tuổi thanh xuân , bầu nhiệt huyết thời son trẻ của mình, đều dồn hết cho đạo, cho Phật pháp . Để mai kia lớn lên mình đủ tư cách lãnh đạo , hướng dẫn Phật tử tu hành .

Vì vậy hàng xuất gia trẻ tuổi không được phép ở nhà nương tựa cha mẹ . Đã xuất gia rồi mà trở về nhà là một sự thối tâm , một lui sụt rất lớn. Quý vị tu trẻ không nên nghĩ đến điều đó. Đã xuất gia rồi thì phải cương quyết dù chết dù sống cũng phải đi tới cùng , chứ không thể đi một đoạn rồi lui sụt. Như vậy mình là một người không có lý tưởng, không có lập trường , không có ý chí . Kẻ đó làm việc gì cũng không thành tựu .

Đó là ý nghĩa thứ nhất, xuất gia là ra khỏi nhà thế tục .


xem tiếp

Hòa Thượng Thích Nhật Quang

HÀNH TRẠNG THIỀN SƯ TRUNG HOA : TẬP 1

9 DAYS AGO
HÀNH TRẠNG THIỀN SƯ TRUNG HOA : TẬP 1

LỜI ĐẦU SÁCH

Năm xưa, những năm tháng còn ở trên núi Tương Kỳ, chúng tôi được hầu nghe đức Ân sư nói về hành trạng chư tổ. Xa từ Thượng tổ Ca-diếp, truyền xuống Phú-na-dạ-xa, Đề-bà tôn giả, Bất-như-mật-đa, Bồ-đề-đạt-ma và mạch truyền chảy vào Trung thổ.

Một Thần Quang lẫm liệt, Đạo Tín uyên thâm, chuyển hóa được cổ lão Tài Tòng, để rồi được nghe ở vùng bình nguyên Đông tự, lão Lư một thân giã gạo thành tài. Nửa đêm được truyền y bát, mười tám năm lẩn khuất trong đám lạp nhân, chông gai không thiếu, tân khổ quá thừa. Duyên xưa vừa gợi, nơi Pháp Ấn phướn động thành danh. Tổ ấn trùng quang học đồ quy tụ, công hãn mã ngàn đời thông qua. Vầng đông ló dạng, đại sĩ Tào Khê hôm nay dựng pháp tràng, lập tông chỉ. Mạng mạch này, tâm tông này uyên nguyên vô tận, Hồ Nam - Giang Tây chảy mãi.


xem tiếp

TT Thích Thông Phương

PHÁP VÔ NGÃ

10 DAYS AGO
PHÁP VÔ NGÃ

Lâu nay người học kinh nghe giảng, nhiều khi nghe nói về “pháp vô ngã”, nghe trên danh từ, trên chữ nghĩa mà không hiểu các pháp vô ngã là sao? Nói mình vô ngã (không có ta) thì dễ hiểu, còn nói pháp vô ngã, pháp mà không có ta là sao? Đó là muốn nói lên, các pháp không có tánh cố định, không có một thể cố định gì hết, tùy theo tâm người mà nó hiện. Vì không cố định cho nên nói vô ngã, vô ngã là vậy, chớ không phải pháp vô ngã là pháp không có ta.


xem tiếp

Pháp Lữ

Như Mây TRẮNG BAY

-1 DAYS AGO
Như Mây TRẮNG BAY

NS. Thích Nữ Thuần Hòa TV Huệ Chiếu

 

Có con ốc sên

Đưa chiếc lá vàng

Tiễn từ mùa thu

Sang hết mùa đông.

Chiếc lá xanh lại.

                         (J.P)

 

Cầm đọc lá thư mời viết bài cho tập “Kỷ yếu 50 năm Tu viện Chơn Không (1966-2016)”, thì cảnh cùng người ở hai Tu viện Chơn Không và Bátnhã như đồng trở về trong vòm trời tâm thức, làm dâng trào trong tôi những kỷ niệm êm đềm, thân thương và trân quí, mang đậm những dấu ấn khó quên. Có lẽ, vì đây là khoảng thời gian đầu đời của một Thiền sinh sơ tâm, theo Thầy mình về núi tu học:


xem tiếp

Pháp Lữ - Trang Thơ

Ánh Đạo vàng Như Lai

9 DAYS AGO
Ánh Đạo vàng Như Lai
   
 

Kính dâng Trưởng lão Thiền sư Thích Thanh Từ
  Viện chủ khai sơn Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác, Tân Phước, Tiền Giang

Chúc Tiền Giang, chúc Việt Nam

Mừng nhân sanh  - đóa Ưu-đàm long lanh

Lễ tạ Tam bảo hóa thành

An lạc chánh báo thiên sanh ta bà

Vị thiền vi diệu Tăng-già

Phật thiền mầu nhiệm hiện tòa hồng ân

Thánh từ bi pháp xa luân

Tích xưa “ tùng địa ” hiển thần hoằng dương

Tứ tướng “ dũng xuất ” khai đường

Động chuyển thị xứ ngát hương thế trần

Tâm trung rạng rỡ tinh thần

Thiền quang chiếu diệu vạn phần hòa quang

Viện Lăng-già, rực ánh vàng

Trúc thiêng xanh biếc tịnh nhàn đạo thiêng

Lâm tuyền óng ánh nhiệm huyền

Chánh chơn muôn thuở mối giềng thiền gia

Giác Hoàng Điều Ngự thăng hoa

Tại nhân gian đẹp hằng sa sử mầu

Tiền Ấn… nối Việt tâm giao

Giang hà tứ hải nhịp cầu mười phương

Việt siêu ngàn vạn thiên hương

Nam bang phúc địa lạc thường báo thân.


xem tiếp