headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 23/06/2017 - Ngày 29 Tháng 5 Năm Đinh Dậu - PL 2561 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Mong
 Video -Trí Đức Một Chặng Đường

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

Thiền Sư Ni - Cập nhật 19/06/2017

Thiền Sư Ni

Ni Sư HẠNH CHIẾU giảng cho quí Sư Cô tại

Khu vực Am Thất khu vực ngoại viện TV Thường Chiếu

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

01 

1:03:14

09:04 MB

02 

1:09:23

09:92 MB

03 

1:08:48

09:84 MB

04 

1:04:01

09:16 MB

05

1:18:13

11:10 MB

06

1:04:32

09:23 MB

07

1:10:06

10:00 MB

08

53:27

07:64 MB

09

55:37

07:95 MB

10

1:14:06

10:60 MB

11

1:08:02

09:73 MB

12

1:16:09

10:80 MB

13

1:21:48

11:70 MB

14

1:09:40

09:94 MB

15

1:01:01

08:78 MB

16

1:20:45

11:50 MB

17

1:08:59

09:87 MB

18

1:09:35

09:95 MB

19

1:02:13

08:09 MB

20

1:03:29

09:08 MB

21

0:56:51

08:13 MB

22

01:02:54

08:99 MB

23

01:10:27

10:00 MB

24

01:15:25

09:00 MB

25

01:05:21

09:35 MB

26

01:22:28

75:50 MB

27

01:05:04

09:31 MB

28

01:09:53

11:90 MB

29

01:05:44

11:20 MB

30

01:11:26

12:20 MB

31

01:05:50

11:30 MB

32

01:07:14

11:50 MB

33

01:18:35

13:40 MB

34

01:02:52

10:70 MB

35

54:42

09:39 MB

36

01:02:43

10:70 MB

37

01:02:42

11:70 MB

38

01:07:28

11:50 MB

39

00:52:44

12:00 MB

40

01:15:52

13:70 MB

41

01:03:43

14:50 MB

42

01:11:00

16:20 MB

43

01:07:46

15:50 MB

44

01:07:24

15:40 MB

45

01:15:06

17:10 MB

 

- Tiếp tục cập nhật  -
 

 Nguồn: Phật tử Đăng Chân.

[ Quay lại ]