headertvtc new


   Hôm nay Chủ nhật, 30/04/2017 - Ngày 5 Tháng 4 Năm Đinh Dậu - PL 2560 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
 Phatdan2017 Mong
 Video -Trí Đức Một Chặng Đường

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

BannerPhatDan2017

KINH A HÀM - Cập nhật ngày 09/04/2017

KINH A HÀM

Ni Sư HẠNH CHIẾU

giảng thường kỳ

 vào ngày Chủ Nhật  tuần thứ 2 hàng tháng

tại TVTL Trí Đức Ni

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

01

01:07:49

09:70 MB

02

01:12:42

10:04 MB

03

01:00:29

08:65 MB

04

01:06:57

09:55 MB

05

01:14:24

10:06 MB

06

01:03:32

09:08 MB

07

01:04:57

09:29 MB

08

01:10:30

10:00 MB

09

01:04:22

09:20 MB

10

01:16:11

10:08 MB

11

01:20:44

11:50 MB

12

01:17:12

11:00 MB

13

01:09:04

09:88 MB

14

01:11:21

08:16 MB

15

56:09

08:03 MB

16

01:13:44

10:50 MB

17

01:08:26

11:70 MB

18

01:07:27

11:50 MB

19

01:07:27

11:50 MB

20

01:09:38

11:90 MB

21

01:04:28

11:00 MB

22

01:10:20

12:00 MB

23

01:04:29

11:00 MB

24

00:55:06

09:46 MB

25

00:50:20

08:64 MB

26

01:06:43

11:40 MB

27

01:02:57

10:80 MB

28

01:01:51

10:60 MB

29

01:04:27

11:00 MB

30

01:09:34

11:90 MB

31

01:04:52

11:10 MB

32

01:02:05

14:20 MB

33

01:18:11

17:80 MB

34

01:00:21

13:80 MB

35

01:05:02

14:80 MB

36

01:05:59

15:10 MB

 

Tiếp tục cập nhật - 

 Nguồn: Phật tử Đăng Chân.

[ Quay lại ]