headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 04/08/2020 - Ngày 15 Tháng 6 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

Bài 75 — Lỗ mũi của Thượng tọa

上 座 鼻 孔

Thượng tọa tỉ khổng

翠 巖 眉 毛

Thúy Nham my mao

杉 山 拈 尺

Sam Sơn niêm xích

義 存 斫 槽

Nghĩa Tồn chước tào

299. — Lỗ mũi của Thượng tọa

Ngài Cổ Sơn hỏi Phu Thượng tọa:

– Lúc cha mẹ chưa sinh, lỗ mũi ở chỗ nào?

Phu bảo: Sư huynh nói trước đi.

Sơn nói:

– Chỉ như đời này thôi, lỗ mũi ở tại chỗ nào?

Phu chẳng chịu. Sơn hỏi:

– Còn ngươi thì sao?

Phu bảo:

– Mang cây quạt trong tay lại đây cho ta.

Sơn lấy quạt đưa cho Sư rồi hỏi lại câu ấy. Phu lấy quạt cất. Sơn liền đấm Sư một cái.

300. — Lông mày của Thúy Nham

Lúc mãn hạ, Thúy Nham (nối pháp Tuyết Phong Tồn) dạy chúng:

– Một hạ đã qua, tôi đã giảng nói cho các huynh đệ. Bây giờ hãy xem lông mày của Thúy Nham còn chăng?

(Theo: Hội Nguyên, quyển 8.)

301. — Sam Sơn giơ cây thước

Một hôm, Thiền sư Sam Sơn cùng ngồi với Bàng Cư sĩ. Sư giơ cây thước lên bảo:

– Cư sĩ có thấy chăng?

– Thấy.

– Thấy cái gì?

– Thấy Sam Sơn.

– Chẳng được nói như thế.

Bàng cư sĩ:

– Ðâu được chẳng nói.

Sư ném cây thước xuống. Cư sĩ bảo:

– Có đầu không đuôi, chúng ghét!

Sư nói:

– Chẳng phải đâu.

– Ông già hôm nay nói chẳng phải, là ở chỗ nào mà nói?

Sư bảo:

– Chỗ có đầu không đuôi.

Sĩ nói:

– Tìm cái mềm trong cái cứng thì được, tìm cái cứng trong cái mềm thì không được.

Sư nắm chặt sĩ lại bảo:

– Cái gã này cứ ở trong chỗ chết cứng hoài!

(Theo: Thiền Lâm Loại Tụ, quyển 17.)

302. — Nghĩa Tồn đẽo máng ăn

Một, hôm Ðộng Sơn hỏi Tuyết Phong:

– Làm gì đây?

– Ðẽo máng ăn.

– Ðẽo mấy búa mới thành?

– Một búa là đẽo thành.

Sơn nói:

– Cũng là việc bên này, thế nào là việc bên kia?

Phong chẳng nói mà đi.

Phần Dương đáp thay:

– Tôi đã mệt rồi.

(Theo: Hội Nguyên, quyển 7.)

[ Quay lại ]