headertvtc new


   Hôm nay Chủ nhật, 09/08/2020 - Ngày 20 Tháng 6 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

Bài 73 — Thúy Nham cầm lái thuyền

翠 巖 把 梢

Thúy Nham bả tiêu

風 穴 據 令

Phong Huyệt cứ lệnh

石 鞏 趁 鹿

Thạch Củng sấn lộc

南 泉 斬 貓

Nam Tuyền trảm miêu

291. — Thúy Nham cầm lái thuyền

Khoảng thời gian từ năm 1000 đến 1060, trong hàng đệ tử giỏi của Từ Minh có vài bậc kiến tính như: Ðạo Ngô Chân, Dương Kì Hội, nhưng họ đều suy tôn khâm phục thị giả Hải Thiện. Hải Thiện từng đến Kim Loan, Chân Ðiểm Hung v.v…

Hải Thiện khai pháp ở Thúy Nham, có lần nói:

– Phật pháp trong thiên hạ như một chiếc thuyền, sư huynh Ðại Ninh Ðạo Khoan ngồi ở mũi thuyền, Nam Biển Ðầu ngồi ở khoảng giữa, Khả Chân cầm lái thuyền, đi Ðông cũng do ta, đi Tây cũng do ta.

·   Thúy Nham chỉ cho ngài Khả Chân Hải Thiện.

(Theo: Lâm Gian lục, quyển hạ.)

292. — Phong Huyệt nắm giữ lệnh

(nối pháp Từ Minh)

Không có chú giải (DG)

293. 鹿 — Thạch Củng đuổi nai gấp

Trước khi xuất gia, Thạch Củng làm thợ săn. Một hôm, nhân đuổi bầy nai chạy qua trước am của Mã Tổ, Thạch Củng hỏi Tổ rằng:

– Hòa thượng có thấy bầy nai chạy qua đây chăng?

Tổ hỏi:

– Ông làm nghề gì?

– Thợ săn.

– Ông biết bắn không?

– Biết bắn.

– Một phát của ông bắn ra chết bao nhiêu con?

– Một mũi bắn được một con.

Tổ nói:

– Ông chẳng biết bắn.

– Hòa thượng có biết bắn chăng?

– Biết bắn.

– Một mũi bắn được mấy con?

– Một mũi bắn được một bầy.

– Sinh mạng của chúng nó, đâu nên bắn một mũi mà chết cả bầy?

Tổ bảo:

– Ông đã biết như thế sao chẳng tự bắn?

– Nếu dạy tôi tự bắn, chắc là không có chỗ hạ thủ?

Tổ nói:

– Cái gã này hôm nay dừng được mọi phiền não vô minh.

Sư liền bẻ cung tên, cạo tóc theo Tổ xuất gia.

(Theo: Hội Nguyên, quyển 3.)

294. — Chém mèo chính Nam Tuyền

Một hôm, nhà Ðông nhà Tây trong tự viện của ngài Nam Tuyền tranh nhau một con mèo, Sư thấy liền xách con mèo giơ lên bảo:

– Nói được thì chẳng chém.

Chúng không nói được. Sư chém con mèo làm hai khúc.

(Theo: Truyền Đăng, quyển 8.)

[ Quay lại ]