headertvtc new


   Hôm nay Chủ nhật, 13/06/2021 - Ngày 4 Tháng 5 Năm Tân Sửu - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phatdan2021  Mong
Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu - Một Đóa Sen Của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam

Bài 82 — Cảnh Thanh không thành công

鏡 清 失 利

Cảnh Thanh thất lợi

趙 州 下 載

Triệu Châu hạ tải

歸 宗 插 標

Qui Tông sáp tiêu

興 化 擲 枴

Hưng Hóa trịch quải

327. — Cảnh Thanh không thành công

Thiền sư Ðạo Thổn Thuận Ðức ở chùa Cảnh Thanh tại Việt Châu (nối pháp Vân Phong). Có khách đến tham vấn, Sư liền giơ phất tử. Tăng bảo:

– Từ lâu nghe tiếng Cảnh Thanh, còn có cái này nữa à!

Sư bảo:

– Hôm nay Cảnh Thanh không thành công!

Sư hỏi tăng:

– Gánh ngọc từ đâu đến?

– Từ Thiên Thai đến.

Sư nói:

– Ai hỏi ông về việc Thiên Thai?

– Hòa thượng đâu được đầu rồng mà đuôi rắn.

Sư nói:

– Hôm nay Cảnh Thanh không thành công!

Một hôm, Sư đang xem kinh. Tăng hỏi:

– Hòa thượng xem kinh gì?

– Tôi cùng với cổ nhân trừ bỏ trăm cỏ.

Sư hỏi ngược lại Tăng:

– Ông hiểu chăng?

– Thuở bé con cũng từng thế ấy.

– Hôm nay thì sao?

Tăng giơ nắm tay lên. Sư đáp:

– Ta thua ông rồi.

Tăng hỏi:

– Lúc biện chẳng được, đề chẳng khởi thì thế nào?

– Ðâu được đến chỗ này.

– Thế ấy thì lễ bái đi!

Sư nói:

– Hôm nay Cảnh Thanh không thành công!

                        *

Sư thấy Tăng đọc sách, liền hỏi:

– Ðọc sách gì?

– Mời Hòa thượng xem!

– Một điểm chưa phân, đã phân ba rồi.

– Hôm nay vừa giống như gặp người, vừa giống như chẳng gặp người.

Sư nói:

– Hôm nay Cảnh Thanh không thành công!

                        *

Tăng hỏi:

– Ðầu năm mới có Phật pháp hay không?

– Có!

– Thế nào là Phật pháp đầu năm mới?

– Ngày Nguyên Ðán, mọi việc đều thành mới mẻ.

– Tạ ơn thầy đáp lời.

Sư nói:

– Hôm nay Cảnh Thanh không thành công!

                        *

Sư thượng đường, chúng tụ họp xong. Sư ném cây gậy xuống bảo:

– Ðại chúng! Nếu chạm đến cây gậy là ăn hai mươi hèo, nếu chẳng chạm đến cũng ăn hai mươi hèo!

Lúc ấy có vị tăng bước ra lượm cây gậy đội lên đầu bước đi. Sư bảo:

– Hôm nay Cảnh Thanh không thành công!

(Theo: Hội Nguyên, quyển 7.)

328. — Triệu Châu nói năm sau

Triệu Châu thượng đường:

– Chư huynh đệ, nếu các ông từ phương Nam đến thì ta nói chuyện năm sau với các ông, nếu từ phương Bắc đến thì ta nói chuyện năm ngoái với các ông. Do đó nói: “Gần bậc thượng nhân hỏi đạo tức mất đạo, gần kẻ hạ nhân hỏi đạo tức được đạo”.

(Theo: Hội Nguyên, quyển 4.)

329. — Qui Tông cắm cây cọc

Nhân ngày phổ thỉnh, Thiền sư Qui Tông Trí Thường (nối pháp Mã Tổ) vào vườn hái rau. Sư vẽ một vòng tròn chung quanh bụi rau, lấy cây cọc cắm xuống đó rồi bảo với Thủ tọa và đại chúng rằng:

– Ngay bây giờ chẳng được động đến! Mỗi người hãy hạ một chuyển ngữ xem.

Khi ấy, trong chúng mỗi người đều trình kiến giải mà chưa có ai được Sư chấp nhận. Sư cầm gậy đuổi cả bọn rồi nói:

– Cả một bọn này mà không có được một người trí tuệ. Ăn bao nhiêu rau quả của ta rồi mà chẳng đáp nổi lời của Viên đầu (vị tăng trông coi vườn chùa).

Sư liền đạp ngã cây cọc, nhổ luôn bụi rau rồi xách về phương trượng.

(Theo: Thiền Lâm Loại Tụ, quyển 18.)

330. — Hưng Hóa ném nạng, xong

Hưng Hóa đến Pháp đường sai Duy na đánh chuông họp chúng. Sư bảo:

– Có biết Lão tăng chăng?

Chúng không đáp được. Sư ném cây nạng xuống, ngồi ngay thị tịch.

(Theo: Hội Nguyên, quyển 4.)

[ Quay lại ]