headertvtc new


   Hôm nay Chủ nhật, 13/06/2021 - Ngày 4 Tháng 5 Năm Tân Sửu - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phatdan2021  Mong
Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu - Một Đóa Sen Của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam

Bài 85 — Lão Bàng thơ đỗ đạt

及 第

Lão Bàng cập đệ

慶 諸 登 科

Khánh Chư đăng khoa

陳 操 驗 僧

Trần Tháo nghiệm tăng

真 際 勘 婆

Chân Tế khám bà

339. — Lão Bàng thơ đỗ đạt

Bàng cư sĩ nói: 

Thập phương đồng tụ hội

Cá cá học vô vi

Thử thị tuyển Phật trường

Tâm không cập đệ qui.

                   Mười phương cùng hội tụ

                   Ai nấy học vô vi

                   Ðây là trường tuyển Phật

                   Tâm không đỗ đạt về

(Theo: Bích Nham, quyển 5)

340. — Khánh Chư nói thi đỗ

Thượng tọa Kim Minh ở Hứa Châu từng hỏi ngài Thạch Sương (nối pháp Ðạo Ngô Viên Trí):

– Lúc có một sợi lông xuyên qua các huyệt thì thế nào?

– Cũng cần muôn năm sau.

– Muôn năm sau thế nào?

Sư đáp:

– Thi đỗ (đăng khoa) mặc ông thi đỗ, hơn người mặc ông hơn người.

Về sau cũng Thượng tọa này hỏi ngài Kính Sơn Nhan:

– Lúc một sợi lông xuyên qua các huyệt thì thế nào?

Kính Sơn đáp:

– Rửa giầy mặc ông rửa giầy, bận áo mặc ông bận áo.

(Theo: Thiền Lâm Loại Tụ, quyển 17.)

341. — Trần Tháo kiểm nghiệm tăng

Một hôm, Thượng thơ Trần Tháo cùng với tăng ngồi ăn cơm. Tháo chợt giơ cái bánh hồ lên hỏi tăng:

– Giang Tây, Hồ Nam có cái này chăng?

Tăng nói:

– Thượng thơ đến đây ăn cái gì?

– Gõ chuông thì phải ra tiếng.

Lại, một hôm nhằm buổi trai tăng, Thượng thơ đưa bánh mời, tăng giơ tay muốn lấy, Thượng thơ bèn rút tay lại. Tăng không đáp được. Thượng thơ nói:

– Ðúng vậy! Ðúng vậy!

Ngày khác, Tháo hỏi Tăng:

– Có một việc cần thương lượng với Thượng tọa được chăng?

– Câm lấy miệng chó.

Thượng thơ tự vả miệng, nói:

– Tháo tội lỗi.

Tăng nói:

– Biết lỗi tất sửa đổi.

Thượng thơ:

– Thế ấy thì xin Thượng tọa ăn bánh đi!

Lại, một hôm trong một bữa trai tăng, Tháo đích thân trao thức ăn nói:

– Bạch Thượng tọa hãy thí thực.

– Tam đức lục vị.

– Lầm!

Thượng tọa không đáp được.

(Theo: Truyền Đăng, quyển 12.)

342. — Chân Tế khám phá bà

Ở núi Ngũ Ðài có một bà già hay tiếp đãi khách tăng. Mỗi khi có một vị tăng nào hỏi:

– Ðường lên Ðài Sơn đi ngã nào?

– Cứ đi thẳng!

Tăng vừa bước đi, bà già nói:

– Hay nhỉ, Thầy lại đi như vậy à!

Như thế đã lâu, việc ấy được các vị tăng du phương đồn đãi đến chỗ Triệu Châu. Châu bảo với họ: “Hãy đợi Lão tăng đi khám phá cho các ông đã”. Châu cũng đi đến đấy hỏi:

– Thưa bà, đường nào để đi lên non Ngũ Ðài?

– Cứ đi thẳng!

Triệu Châu vừa bước đi, bà già liền nói:

– Hay nhỉ, Thầy lại đi như vậy à!

Triệu Châu trở về, thăng tòa nhắc lại việc ấy rồi bảo đại chúng:

– Ta khám phá bà già cho các ông xong rồi!

(Theo: Truyền Đăng, quyển 10.)

[ Quay lại ]