headertvtc new


   Hôm nay Thứ hai, 25/01/2021 - Ngày 13 Tháng 12 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phatthanhdao  Mong
Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu - Một Đóa Sen Của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam

Bài 88 — Vân Môn bờ giậu hoa

雲 門 花 欄

Vân Môn hoa lan

六 亘 瓶 鵝

Lục Hoàn bình nga

石 室 蹈 碓

Thạch Thất đạo đôi

天 目 撞 羅

Thiên Mục tràng la

351. — Vân Môn bờ giậu hoa

Tăng hỏi Vân Môn:

– Thế nào là pháp thân thanh tịnh?

Môn đáp:

– Bờ giậu hoa thược dược.

(Theo: Vân Môn lục.)

352. — Lục Hoàn ngỗng trong bình

Lục Hoàn Ðại phu hỏi ngài Nam Tuyền rằng:

– Người xưa nuôi một con ngỗng ở trong cái bình, con ngỗng dần dần lớn lên, nó muốn ra khỏi bình nhưng chẳng được. Hôm nay, chẳng được đập bể bình, Hòa thượng làm sao đem con ngỗng ra?

Tuyền gọi:

– Ðại phu!

Lục Hoàn ứng thinh:

– Dạ!

Tuyền bảo:

– Ra rồi.

Từ phút ấy, Lục Hoàn bắt đầu thấu hiểu, liền làm lễ tạ ơn.

(Theo: Truyền Đăng, quyển 10.)

353. — Thạch Thất đạp lên chày

Ban đầu Lục Tổ yết kiến Ngũ Tổ ở Hoàng Mai, cơ ngữ hợp nhau, ông liền mang đá trên lưng để đạp chày giã gạo.

Về sau, có một vị tăng đến hỏi Lâm Tế rằng:

– Hành giả Thạch Thất đạp chày vì sao quên dời gót chân của chính mình?

Lâm Tế đáp:

– Chết chìm ở dưới hầm sâu.

(Theo: Bích Nham, quyển 3.)

  • Thạch Thất chỉ cho Lục Tổ Huệ Năng.

354. — Thiên Mục đụng vào lưới

(nối pháp Vân Môn Yển)

Xem tắc 153: “Thượng tọa quán ngư.”

(Theo: Hội Nguyên, quyển 15.)

[ Quay lại ]