headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 28/02/2024 - Ngày 19 Tháng 1 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

146 - Thế Kì nghe ếch kêu

世 奇 聽 蛙

Thế Kì thính oa

應 真 撞 狗

Ứng Chân tràng cẩu

蓮 峰 榔 票

Liên Phong lang tiêu

松 源 苕 帚

Tùng Nguyên điều chửu

583. — Thế Kì nghe ếch kêu

Thủ Tọa Thế Kì ban đầu ở chùa Long Môn thuộc Thư Châu. Một hôm trong lúc ngồi thiền bị ngủ gật bỗng nghe tiếng ếch kêu, Sư tưởng lầm là tiếng bảng báo cạo tóc, vội vã xả thiền định chạy đi. Có người biết rõ việc này liền nói với Sư:

– Ðó là tiếng ếch kêu chứ chẳng phải tiếng bảng.

Xem tiếp...

145 - Si Tuyệt cách che mắt

癡 絕 翳 晴

Si Tuyệt ế tình

慧 覺 鎖 口

Huệ Giác tỏa khẩu

善 登 百 拙

Thiện Ðăng Bách Chuyết

道 元 五 斗

Ðạo Nguyên Ngũ Ðẩu

579. — Si Tuyệt cách che mắt

Thiền sư Si Tuyệt Xung bảo:

– Thuở trước tôi ở núi Qui ba năm. Ngài Tào Nguyên hoặc chửi mắng hoặc đùa giỡn đều là phương tiện vì người.

Xem tiếp...

144 - Thạch Sương: giông dời tháp

石 霜 雷 遷

Thạch Sương lôi thiên

大 惠 時 新

Ðại Huệ thời tân

漸 源 覓 骨

Tiệm Nguyên mịch cốt

雲 庵 展 真

Vân Am triển chân.

575. — Thạch Sương: giông dời tháp

Thiền sư Khánh Chư nối pháp ngài Ðạo Ngô (tên Tông Trí), ở Thạch Sương. Vào ngày mồng một và rằm mỗi tháng, Sư đi lễ bái tháp của Ðạo Ngô cách chùa Thạch Sương 120 dặm; cho đến lúc già Sư cũng không nghỉ.

Xem tiếp...

143 - Thần Ðỉnh bánh cơm khô

神 鼎 碎 餅

Thần Ðỉnh toái bỉnh

趙 州 斷 薪

Triệu Châu đoạn tân

石 窗 省 母

Thạch Song tỉnh mẫu

洞 山 辭 親

Ðộng Sơn từ thân

571. — Thần Ðỉnh bánh cơm khô

Thiền sư Hồng Ân ở ẩn nơi Tam Sinh Tàng của rặng Hành Nhạc, có một thanh niên tên Hữu Tộc đến thăm ngài.

Xem tiếp...

142 - Tuyết Ðậu giỏi văn chương

雪 竇 翰 林

Tuyết Ðậu hàn lâm

浮 山 錄 公

Phù Sơn Lục Công

長 髭 爐 雪

Trường Tư lô tuyết

寶 積 劍 空

Bảo Tích kiếm Không

567. — Tuyết Ðậu giỏi văn chương

Thiền sư Tuyết Ðậu trên là Trùng Hiển, tự Ẩn Chi. Thuở nhỏ Sư đọc sách thấu rõ chỗ quan trọng, viết lách rất nhanh chóng. Tuổi trẻ, Sư giỏi về văn chương, am hiểu ngữ pháp. Sư kính mộ ngài Thiền Huyệt Hưu Công (đã mất), Sư đã từng đến Lô Sơn, nương theo Thiền sư Thị ở chùa Thê Hiền. Thiền sư Thị oai nghi giản dị mà đáng sợ, ít tiếp tăng chúng. Trùng Hiển thì phóng khoáng nên không hợp tác với Thiền sư Thị, khiến cho ngài Sư Tử Phong làm thơ để chê việc đó (Phong ở tại Thê Hiền):

Xem tiếp...

141 - Thiếu Lâm bài xích tướng

少 林 斥 相

Thiếu Lâm xích tướng

牛 頭 辨 通

Ngưu Ðầu biện thông

道 通 石 紫

Ðạo Thông thạch tử

緣 德 塔 紅

Duyên Ðức tháp hồng

563. — Thiếu Lâm bài xích tướng

Tổ Ðạt Ma tuy ở Ấn độ nhưng xét biết ở Trung Quốc chúng sinh có căn khí Ðại thừa nên ngài vượt biển đến nơi đây để khai thị nẻo mê bằng cách chỉ truyền tâm ấn, chẳng lập văn tự, chỉ thẳng tâm người, kiến tính thành Phật.

Xem tiếp...

140 - Ðại Huệ lại làm tăng

大 惠 還 僧

Ðại Huệ hoàn tăng

寂 音 遭 貶

Tịch Âm tao biếm

首 山 竹 篦

Thủ Sơn trúc bề

玄 冥 木 劍

Huyền Minh mộc kiếm

559. — Ðại Huệ lại làm tăng

Thiền sư Tông Cảo Ðại Huệ Phổ Giác ở chùa Kính Sơn (nối pháp Viện Ngộ Cần), phủ Lâm An, xiển dương Thiền học, đạo pháp cực kì hưng thịnh trong một thời.

Xem tiếp...

139 - Bàng Uẩn nói phải trái

蘊 是 非

Bàng Uẩn thị phi

清 平 豐 儉

Thanh Bình phong kiệm

大 顛 佛 光

Ðại Ðiên Phật quang

雪 峰 火 焰

Tuyết Phong hỏa diệm

555. — Bàng Uẩn nói phải trái

Bàng cư sĩ hỏi Hòa thượng Bản Khê:

– Ðan Hà đánh thị giả, ý tại chỗ nào?

– Cái ông già thấy chỗ ưu, chỗ khuyết của người!

Xem tiếp...

138 - Vô Dư quát dẹp đường

無 餘 喝 道

Vô Dư hát đạo

萬 卦 題 詩

Vạn Quái đề thi

蚊 鑽 鐵 牛

Văn toản thiết ngưu

鋸 解 平 槌

Cứ giải bình chùy

551. 無 餘 喝 道 — Vô Dư quát dẹp đường
Không có chú giải (DG)
552. 萬 卦 題 詩 — Vạn Quái đề thơ thiền
Không có chú giải (DG)

Xem tiếp...

137 - Ðam Chương viết Bảo Kính

耽 章 寶 鏡

Ðam Chương Bảo Kính

南 衙 題 辭

Nam Nha đề từ

新 開 鷄 鴨

Tân Khai kê áp

石 門 鈎 錐

Thạch Môn câu chùy

547. — Ðam Chương viết Bảo Kính

Tào Sơn Bảo Kính tam-muội lời rằng:

Xem tiếp...