headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 25/04/2018 - Ngày 10 Tháng 3 Năm Mậu Tuất - PL 2561 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
Sám hối sáu căn tại TVTL Đàlạt

Mây Nổi

ganhgong

 

Huỳnh Thanh     

 


“Đời người như kiếp phù vân
Trăm năm rồi cũng tay không ra về…”

Ai nói cõi này đến tay không
Ấy người nghĩ nói chẳng thật lòng
Biết bao nhiêu nghiệp bao đời kiếp
Có đủ có đầy, thiếu đâu ông

Ai nói ra đi cũng tay không
Ấy người chưa thấy được cõi lòng
Bao nhiêu tâm niệm gom đen cất
Nên phút ra đi phải gánh gồng !

Than thở

dapxe

 

Anh Tuấn    

 

Chúc một ngày đầu tuần an lạc
Mạnh vòng xe chở tiếp phận người
Áo cơm trả nợ cho đời
Pha sương mái tóc đi về tháng năm

 

Thấy lối

chutue

 

Anh Tuấn   

 


Vô Minh nên có thân này
Từ bao nhiêu kiếp đến nay vẫn còn
Trăm nam sông cạn đá mòn
“Duy tuệ thị nghiệp” là con đường về

Hoa Tâm

hoasen2

 

Chánh bảo Trung   

 

Sen hồng nở giữa bùn nhơ
Tự nơi gốc rể vượt lên trên đầm
Hương mùi tỏa khắp nhân gian
Sắc hoa tinh khiết cho đời thêm tươi.

Sen lòng nở giữa trần gian
Tự nơi Bản thể vượt lên trong đời
Chân tình rãi khắp nơi nơi
Sáng trong thanh tịnh chúng sinh nương nhờ.

 Hoa Tâm…nở giữa ta bà
Vô sanh nhẫn pháp thoát vòng trầm luân
Quay về nẻo giác Chân như
Mười phương Phật quốc Vô dư...Niết bàn.

 

Thiền trong đời sống

thientrongdoisong

 

Huỳnh Thanh    

 

Thiền trong đời sống mới thật thiền
Hai bốn giờ qua thảy an nhiên
Tâm luôn chánh niệm, luôn tỉnh giác
Tự tại tự do sướng như tiên

Nói thì như vậy, dễ ai quen
Bởi vì cuộc sống mãi bon chen
Sớm tối loay hoay không ngừng nghỉ
Thiền dầu muốn được, cũng khó thiền

 

MẸ TÂM LINH

chankhongni

 

 Chơn Hiền Thịnh    
( Đạo tràng Chơn Không Ni)   

 

Ngày bước vào đời con mất mẹ
Tổn thất nầy đau đớn xiết bao
Đường không dài nhưng lắm gian lao
Ai dạy con đường đi nước bước
Con trôi lăn trong đời uế trược
Duyên đẩy đưa từ Bắc vô Nam

Xem tiếp...

Sương đông

suongdong

 

Anh Tuấn

 


Sương lạnh chiều đông gió rét hề !
Khách trần mê mãi chốn sơn khê
Đường xa vạn dặm chân bước mỏi
Quê cũ là đâu có tìm về ?

Từ tín Đại thừa

phat4

 

Huỳnh Thanh    

 


Ai tin tự tâm mình là Phật
Tin Thế Tôn, thầy của Trời Người
Tin Chánh pháp giúp thoát sông mê
Tin Tăng dẫn dắt qua bờ an vui
Người này tu đủ đầy rồi
Ngày sau thành Phật,độ thời chúng sinh

Trở về nguồn cội

nguoncoi

 

Chánh Bảo Trung   

 

 
Mỗi độ thu về cây rụng lá
Đọng lại trong tôi nỗi nhớ mong
Bao năm xa cách nơi xứ người
Lang thang Cùng Tử bến sông mê.

Quê xưa chốn cũ mau quay về
Ngược dòng bến tục hướng chân như
Trăng soi thất bảo Tâm như thị
Kho tàng châu báu ở đây thôi.

LỤC TỔ HUỆ NĂNG

lucto

 

Phổ Tâm   

 

Lục độ Ba la mật
Tổ tông sống chân thật
Huệ sáng cời đóm lửa
Năng Kim Cương đoạn tất
Lưu truyền Nam chí Bắc
Lại vun đồng thể chất
Nhân hội chỗ không trụ
Gian nhà trù miên mật
Pháp chân lìa hình tướng
Bảo tọa rộng muôn hướng
Đàn thiền không dây gảy
Kinh vô tự cúng dường
Cùng dòng chung nhịp vỗ
Nhục vinh tính cang cường
Thân tâm hằng sám hối
Bất nhị bến thanh lương
Hoại tướng tà ngụy sắc
Tổ đốn tiệm chân thường
Đình chùa giới định tuệ
Tào ấn tâm pháp vương
Khê trong nụ cười quê.

Thành kính tưởng niệm 1.300 năm (713-2013) Lục tổ Đại sư nhập niết bàn, lưu lại cho hậu thế toàn thân xá lợi tại Tổ đình Tào Khê, tỉnh Quảng Đông, Trung Hoa.  Lục tổ Huệ Năng (638-713), viên tịch mùng 2 tháng 8 âm lịch, năm Quý Sửu, dương lịch năm 713, thọ 76 tuổi.