headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 23/07/2024 - Ngày 18 Tháng 6 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

THƠ TỊNH TÂM

tinhtam

 

Hàn sĩ Thích Giác Văn   

 


Ăn
nhiều nuôi vóc huyễn (hãy ăn thiền duyệt)
Mặc sang nuôi ý tà (hãy nghĩ đến sanh lão bệnh tử)
Nói nhiều nuôi nghiệp chướng (hãy nói pháp Phật)
Làm nhiều khổ khó qua (hãy quán chiếu soi).

Thức phải thanh tâm tỏ mộng trần
Ngủ lòng thanh tịnh hiện toàn chân
Sống vui nguồn đạo cam lồ vị
Chết được an thần với pháp thân.

có không không chẳng bận lòng
Không không có có chẳng hề mong
Thành công chẳng đổi lòng thanh thản
Bại đến đâu hoài với cửa Không.

Đi mãi đi hoài đến của Không
Đứng yên tâm lặng sáng trong ngần
Nằm lòng tịch tịnh như non Thái
Ngồi vững muôn đời chẳng bóng trông.

Cõi trần thế tham sân si nghiệp chướng
Tịnh tâm tu thập lục hạnh tuyệt vời
Cõi Tây phương con phát nguyện đến nơi
Sống cảnh mộng xin xa rời bến mộng.

[ Quay lại ]