headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 13/04/2024 - Ngày 5 Tháng 3 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Trở về

quenha

 

Chúc Tân  

 

Đi đâu rồi cũng trở về
Từ đời đến đạo cũng về về thôi
Về đời vướng víu tình thân
Về đạo giải thoát kiếp trần si mê

Quê đời lắm sự khen chê
Quê đạo chẳng chút nhiêu khê ta người
Trở về hai tướng ngọt ngào
Gọi mời ta bạn mau mau quay đầu

Trở về quê đạo nhiệm mầu
Mới là việc lớn hàng đầu của ta
Về quê tự tánh đúng là
Chốn nơi thanh tịnh bản nhiên thường hằng

Muốn về thì phải thực hành
Học Phật học pháp siêng năng chuyên cần
Giữ tâm thanh tịnh thuần thành
Mới mong đạt được hiệu năng trở về

Trở về trở về nhé bạn ơi!
Trở về ngay tại bây giờ tại đây

[ Quay lại ]