headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 28/02/2024 - Ngày 19 Tháng 1 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Từ tín Đại thừa

phat4

 

Huỳnh Thanh    

 


Ai tin tự tâm mình là Phật
Tin Thế Tôn, thầy của Trời Người
Tin Chánh pháp giúp thoát sông mê
Tin Tăng dẫn dắt qua bờ an vui
Người này tu đủ đầy rồi
Ngày sau thành Phật,độ thời chúng sinh

Trở về nguồn cội

nguoncoi

 

Chánh Bảo Trung   

 

 
Mỗi độ thu về cây rụng lá
Đọng lại trong tôi nỗi nhớ mong
Bao năm xa cách nơi xứ người
Lang thang Cùng Tử bến sông mê.

Quê xưa chốn cũ mau quay về
Ngược dòng bến tục hướng chân như
Trăng soi thất bảo Tâm như thị
Kho tàng châu báu ở đây thôi.

LỤC TỔ HUỆ NĂNG

lucto

 

Phổ Tâm   

 

Lục độ Ba la mật
Tổ tông sống chân thật
Huệ sáng cời đóm lửa
Năng Kim Cương đoạn tất
Lưu truyền Nam chí Bắc
Lại vun đồng thể chất
Nhân hội chỗ không trụ
Gian nhà trù miên mật
Pháp chân lìa hình tướng
Bảo tọa rộng muôn hướng
Đàn thiền không dây gảy
Kinh vô tự cúng dường
Cùng dòng chung nhịp vỗ
Nhục vinh tính cang cường
Thân tâm hằng sám hối
Bất nhị bến thanh lương
Hoại tướng tà ngụy sắc
Tổ đốn tiệm chân thường
Đình chùa giới định tuệ
Tào ấn tâm pháp vương
Khê trong nụ cười quê.

Thành kính tưởng niệm 1.300 năm (713-2013) Lục tổ Đại sư nhập niết bàn, lưu lại cho hậu thế toàn thân xá lợi tại Tổ đình Tào Khê, tỉnh Quảng Đông, Trung Hoa.  Lục tổ Huệ Năng (638-713), viên tịch mùng 2 tháng 8 âm lịch, năm Quý Sửu, dương lịch năm 713, thọ 76 tuổi. 

Phật Pháp

phaphoi

 

Chánh Bảo Trung  

 


Pháp Phật vi diệu thay
Ví tợ cơn mưa dầm
Trôi đi lòng tham ái
Mát rượi cả Tâm Can
Pháp Phật vi diệu thay
Ví tợ ngọn đuốc thiên
Soi sáng khắp nẻo đời
Đưa ta đến bờ giác
Thoát khỏi kiếp luân hồi
An vui đời hiện tại
Cực lạc cõi vị lai.

ÂN SƯ

suong11

 

Phổ Tâm   

 


Xuân
man mác đất trời

Hạ nắng đượm tình quê

Thu vàng trăng trong hiện

Đông sáng rợn quần mê

Ân tổ Phật muôn đời

giảng bày muôn thế

Thường bỏ ác làm lành

Tự thân tâm điều tế

Tại đây và bây giờ!
 

Nhân lễ khánh tuế Ân Sư Thiền sư Thích Thanh Từ

KHÁNH TUẾ HÒA THƯỢNG ÂN SƯ

suong10

 

Thông Thiền

 

Chín mươi năm tròn tuổi
Sáu mươi hạ thong dong
Mặc thời-không biến đổi
Sừng sững hiển đạo phong.

Chơn Không thể trong lặng
Thường Chiếu dụng vô song
Tịch Huệ Viên Linh Phổ
Trúc Lâm cũng một dòng.

Như vầng dương hiển hiện
Vạn vật ơn gội nhuần
Cung ma dều tan biến
Rạng rỡ một trời Xuân.

23-08-2013 (17-07-Quý Tỵ)

Đâu chỉ

laroi

 

Anh Tuấn   

 


Đâu chỉ mùa thu lá mới bay
Tu hành xin chớ hẹn ngày mai
Lá rơi từng chiếc là tin báo
Chúng sinh rồi sẽ gặp Như Lai

 

Giấc mơ hoa

giotsuong

 

Chánh bảo Trung     
 

 

Thế gian huyễn mộng vô thường
Thân Tâm cảnh vật khác gì sương đêm
Vô minh u tối tượng thành
Ban mai tỉnh sáng ngỡ ngàng trong mơ.

Hoa khai nở rộ ta bà
Phật Tâm Tánh giác Di Đà đản sanh
Độ người thoát khỏi tử sinh
Độ cho Tam giới tịnh minh muôn loài.

Quyết tâm

trangmuon

 

Từ Công
    

 

Đã toan an thất mấy tuần rồi
Nhưng còn thiếu phước chẳng được ngồi
Chạy đến chốn này cầu học pháp
Trở lui họp bạn hỏi điều hay

Lời thầy, đạo hữu, nói bên tai
Vào tu là trả nghiệp lâu dài
Giới cần gìn giữ cho thanh tịnh
Định phải kiên trì, tối, trưa,mai

Đã tu đừng tính tháng, năm, ngày
Cứ quên sẽ thấy đường chẳng dài
Đi hoài đi mãi không còn thấy
Đường không có nữa, lấy chi dài ?

Mầu nhiệm

sen5

   Huỳnh Thanh
 

Không gian giờ tĩnh lặng
Mùi nhang trầm nhẹ bay
Trang kinh hờ hững khép
Lời vàng vồng lên mây
 
Lý mầu còn đọng lại
Kết thành tòa Như Lai
Bảo châu dâng cúng Phật
Sáng rực phút giây này
 
Mặt mày xưa vẫn đầy
Nét yêu kiều vẫn đây
Chào nhau cười không nói
Vui thay phút sung vầy !