headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 23/09/2017 - Ngày 4 Tháng 8 Năm Đinh Dậu - PL 2561 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phaploa2017 Mong
 Video -Trí Đức Một Chặng Đường

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

Thiền trong đời sống

thientrongdoisong

 

Huỳnh Thanh    

 

Thiền trong đời sống mới thật thiền
Hai bốn giờ qua thảy an nhiên
Tâm luôn chánh niệm, luôn tỉnh giác
Tự tại tự do sướng như tiên

Nói thì như vậy, dễ ai quen
Bởi vì cuộc sống mãi bon chen
Sớm tối loay hoay không ngừng nghỉ
Thiền dầu muốn được, cũng khó thiền

 

MẸ TÂM LINH

chankhongni

 

 Chơn Hiền Thịnh    
( Đạo tràng Chơn Không Ni)   

 

Ngày bước vào đời con mất mẹ
Tổn thất nầy đau đớn xiết bao
Đường không dài nhưng lắm gian lao
Ai dạy con đường đi nước bước
Con trôi lăn trong đời uế trược
Duyên đẩy đưa từ Bắc vô Nam

Xem tiếp...

Sương đông

suongdong

 

Anh Tuấn

 


Sương lạnh chiều đông gió rét hề !
Khách trần mê mãi chốn sơn khê
Đường xa vạn dặm chân bước mỏi
Quê cũ là đâu có tìm về ?

Từ tín Đại thừa

phat4

 

Huỳnh Thanh    

 


Ai tin tự tâm mình là Phật
Tin Thế Tôn, thầy của Trời Người
Tin Chánh pháp giúp thoát sông mê
Tin Tăng dẫn dắt qua bờ an vui
Người này tu đủ đầy rồi
Ngày sau thành Phật,độ thời chúng sinh

Trở về nguồn cội

nguoncoi

 

Chánh Bảo Trung   

 

 
Mỗi độ thu về cây rụng lá
Đọng lại trong tôi nỗi nhớ mong
Bao năm xa cách nơi xứ người
Lang thang Cùng Tử bến sông mê.

Quê xưa chốn cũ mau quay về
Ngược dòng bến tục hướng chân như
Trăng soi thất bảo Tâm như thị
Kho tàng châu báu ở đây thôi.

LỤC TỔ HUỆ NĂNG

lucto

 

Phổ Tâm   

 

Lục độ Ba la mật
Tổ tông sống chân thật
Huệ sáng cời đóm lửa
Năng Kim Cương đoạn tất
Lưu truyền Nam chí Bắc
Lại vun đồng thể chất
Nhân hội chỗ không trụ
Gian nhà trù miên mật
Pháp chân lìa hình tướng
Bảo tọa rộng muôn hướng
Đàn thiền không dây gảy
Kinh vô tự cúng dường
Cùng dòng chung nhịp vỗ
Nhục vinh tính cang cường
Thân tâm hằng sám hối
Bất nhị bến thanh lương
Hoại tướng tà ngụy sắc
Tổ đốn tiệm chân thường
Đình chùa giới định tuệ
Tào ấn tâm pháp vương
Khê trong nụ cười quê.

Thành kính tưởng niệm 1.300 năm (713-2013) Lục tổ Đại sư nhập niết bàn, lưu lại cho hậu thế toàn thân xá lợi tại Tổ đình Tào Khê, tỉnh Quảng Đông, Trung Hoa.  Lục tổ Huệ Năng (638-713), viên tịch mùng 2 tháng 8 âm lịch, năm Quý Sửu, dương lịch năm 713, thọ 76 tuổi. 

Phật Pháp

phaphoi

 

Chánh Bảo Trung  

 


Pháp Phật vi diệu thay
Ví tợ cơn mưa dầm
Trôi đi lòng tham ái
Mát rượi cả Tâm Can
Pháp Phật vi diệu thay
Ví tợ ngọn đuốc thiên
Soi sáng khắp nẻo đời
Đưa ta đến bờ giác
Thoát khỏi kiếp luân hồi
An vui đời hiện tại
Cực lạc cõi vị lai.

ÂN SƯ

suong11

 

Phổ Tâm   

 


Xuân
man mác đất trời

Hạ nắng đượm tình quê

Thu vàng trăng trong hiện

Đông sáng rợn quần mê

Ân tổ Phật muôn đời

giảng bày muôn thế

Thường bỏ ác làm lành

Tự thân tâm điều tế

Tại đây và bây giờ!
 

Nhân lễ khánh tuế Ân Sư Thiền sư Thích Thanh Từ

KHÁNH TUẾ HÒA THƯỢNG ÂN SƯ

suong10

 

Thông Thiền

 

Chín mươi năm tròn tuổi
Sáu mươi hạ thong dong
Mặc thời-không biến đổi
Sừng sững hiển đạo phong.

Chơn Không thể trong lặng
Thường Chiếu dụng vô song
Tịch Huệ Viên Linh Phổ
Trúc Lâm cũng một dòng.

Như vầng dương hiển hiện
Vạn vật ơn gội nhuần
Cung ma dều tan biến
Rạng rỡ một trời Xuân.

23-08-2013 (17-07-Quý Tỵ)

Đâu chỉ

laroi

 

Anh Tuấn   

 


Đâu chỉ mùa thu lá mới bay
Tu hành xin chớ hẹn ngày mai
Lá rơi từng chiếc là tin báo
Chúng sinh rồi sẽ gặp Như Lai