headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 23/09/2017 - Ngày 4 Tháng 8 Năm Đinh Dậu - PL 2561 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phaploa2017 Mong
 Video -Trí Đức Một Chặng Đường

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

TÂM ĐĂNG

tamdang

 

Thông Thiền   

 


Đầu xuân dâng lên Thầy tâm đăng
Như Thầy trí tuệ tợ trời trăng
Từ thể Chơn Không hay Thường Chiếu,
Ánh sáng Tông môn mãi vĩnh hằng.

 

XUÂN - THIỀN

xuanthien

 

 Thích Thông Châu 
  

 

Xuân trong cửa Thiền cửa Chân-Không
Sắc sắc không không tánh đại đồng
Thường Chiếu xuân tươi xuân mãi mãi
Xuân này xuân tới rạng Thiền tông .

Thấy nghe cảm xúc

trangram

 

Huỳnh Thanh   

 


Thấy nghe cảm xúc… có xưa nay
Vì bởi sắc thinh… lôi kéo hoài
Cho nên diệu dụng thành hư vọng
Sinh tử buồn vui mãi trượt dài

Tự tánh bổn lai sáng rỗng rang
Vô minh bất giác cứ buộc ràng
Trí tuệ nở bừng hoa giác ngộ
Mới hay mọi sự rất đổi an

 

HƯƠNG ĐỜI CÒN LƯU

banam

 

Cư sỹ Trí hải   

thành kính cúng dường giác linh Sư Bà  thân mẫu Hòa Thượng Thường Chiếu

 

Mộng trần gá mộng ngót trăm năm,
Ươm đóa hoa dâng vạn lối thầm!
Vách đất hằng tin nơi tánh Phật,
Nếp nghèo luôn sống giữa nguồn Tâm.
Thong dong lại sẵn nghìn duyên trước,
Tự tại thì đây mỗi bước trần!
Nguyện mãn đường sen cười vỡ mộng,
Lưu đời thạch trụ chấn tòng lâm!

Mừng bạn xuất gia

xutagia

 

ĐH Anh Tuấn

 

Mừng huynh nay đã nhập thiền môn
Nẻo Phật từ đây kịp bước dồn
Mong huynh sắp đắc thành sở nguyện
Một kiếp quay về với Thế Tôn

Tứ tín Đại thừa

sen6

 

Huỳnh Thanh  

 


Ai tự tin tâm mình là Phật
Tin Thế Tôn thầy của trời người
Tin Chánh pháp giúp thoát sông mê
Tin Tăng dẫn dắt qua bờ an vui
Người này tu đủ đầy rồi
Ngày sau thành Phật, độ thời chúng sinh

Mây Nổi

ganhgong

 

Huỳnh Thanh     

 


“Đời người như kiếp phù vân
Trăm năm rồi cũng tay không ra về…”

Ai nói cõi này đến tay không
Ấy người nghĩ nói chẳng thật lòng
Biết bao nhiêu nghiệp bao đời kiếp
Có đủ có đầy, thiếu đâu ông

Ai nói ra đi cũng tay không
Ấy người chưa thấy được cõi lòng
Bao nhiêu tâm niệm gom đen cất
Nên phút ra đi phải gánh gồng !

Than thở

dapxe

 

Anh Tuấn    

 

Chúc một ngày đầu tuần an lạc
Mạnh vòng xe chở tiếp phận người
Áo cơm trả nợ cho đời
Pha sương mái tóc đi về tháng năm

 

Thấy lối

chutue

 

Anh Tuấn   

 


Vô Minh nên có thân này
Từ bao nhiêu kiếp đến nay vẫn còn
Trăm nam sông cạn đá mòn
“Duy tuệ thị nghiệp” là con đường về

Hoa Tâm

hoasen2

 

Chánh bảo Trung   

 

Sen hồng nở giữa bùn nhơ
Tự nơi gốc rể vượt lên trên đầm
Hương mùi tỏa khắp nhân gian
Sắc hoa tinh khiết cho đời thêm tươi.

Sen lòng nở giữa trần gian
Tự nơi Bản thể vượt lên trong đời
Chân tình rãi khắp nơi nơi
Sáng trong thanh tịnh chúng sinh nương nhờ.

 Hoa Tâm…nở giữa ta bà
Vô sanh nhẫn pháp thoát vòng trầm luân
Quay về nẻo giác Chân như
Mười phương Phật quốc Vô dư...Niết bàn.