headertvtc new


   Hôm nay Thứ năm, 13/08/2020 - Ngày 24 Tháng 6 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

PHẬT PHÁP KHÔNG HAI THỨ

Một hôm, Hàn Dũ đến tham vấn thiền sư Đại Điên Bảo Thông, hỏi:
- Thiền sư bao nhiêu tuổi ?
Bảo Thông giơ xâu chuỗi cầm trong tay, hỏi :
- Hiểu chăng ?
Hàn Dũ đáp :
- Không.

Xem tiếp...

SUY NGHĨ CHẲNG SUY NGHĨ

Một hôm, thiền sư Dược Sơn Duy Nghiễm đang tọa thiền. Có vị tăng hành cước thấy, hỏi :
- Thầy ngồi yên bất động ở đây suy nghĩ việc gì ?
Dược Sơn đáp :
- Suy nghĩ chẳng suy nghĩ.

Xem tiếp...

TA CŨNG CÓ LƯỠI

Thiền sư Quảng Huệ Nguyên Liễn lúc mới học đạo y chỉ dưới tòa của thiền sư Chân Giác tham thiền. Ban ngày phụ trách công tác Điển tọa trù phòng, chiều tối lo công khóa tu tập tụng kinh. Một hôm Chân Giác hỏi :
- Ông xem kinh gì ?
Nguyên Liễn đáp :
- Kinh Duy-ma

Xem tiếp...

TA CHẲNG PHẢI PHẬT

Có một tú tài đến chùa đọc sách, tự cho mình thông minh, thường dùng thiền cơ biện luận với thiền sư Triệu Châu. Một hôm, hỏi thiền sư :
- Đức Phật từ bi độ khắp chúng sanh, Ngài thường chìu theo tâm nguyện và sự mong cầu của họ phải không ?
Thiền sư Triệu Châu đáp :
- Phải.

Xem tiếp...

ÔNG BÁN DẦU

Một hôm thiền sư Triệu Châu đến huyện Đồng Thành, gặp thiền sư Đại Đồng Đầu Tử giữa đường. Triệu Châu liền hỏi :
- Ông phải chủ núi Đầu Tử chăng ?
Đại Đồng xoè tay nói :
- Muối, trà, dầu mời tùy ý mua chút ít.
Triệu Châu chẳng ừ hử gì cả đi thẳng lên am. Đại Đồng cũng mang dầu về am. Vừa thấy Đại Đồng, Triệu Châu nói :
- Nghe danh Đầu Tử đã lâu, nhưng đến đây chỉ thấy ông già bán dầu.

Xem tiếp...

TỘI CỦA AI

Có một vị cư sĩ đi tản bộ bên bờ sông, thấy một thuyền phu đẩy chiếc thuyền trên bãi xuống nước, chuẩn bị chở khách qua sông. Lúc ấy có một thiền sư đi qua, cư sĩ bèn bước tới hỏi :
- Thưa thiền sư, vừa rồi thuyền phu đẩy thuyền rời bến khiến cho loài cua, tôm, ốc trên bãi bị đè chết vô số. Vậy là tội của khách hay tội người chèo ?
Thiền sư không cần suy nghĩ đáp :
- Không phải tội của khách cũng không phải tội của người chèo.

Xem tiếp...

CHỚP MẮT THẤY Y

Thiền sư Ngưỡng Sơn đến thử nghiệm thiền sư Hương Nghiêm, hỏi:
- Sư đệ ! Gần đây tham thiền tâm được thế nào ?

Hương Nghiêm dùng kệ đáp :
            Năm xưa nghèo, chưa phải nghèo ;
            Năm nay nghèo, mới thật nghèo.
            Năm xưa nghèo, còn có đất cắm dùi ;
            Năm nay nghèo, dùi cũng không.

Xem tiếp...

CHẲNG HỔ THẸN LÀM THỊ GIẢ

Có lần, thiền sư Thạch Thê thấy thị giả cầm bát đến trai đường, thiền sư gọi lại hỏi :
- Ông đi đâu ?
- Đến trai đường.
- Thấy ông cầm bát, ai không biết ông đến trai đường !
- Thiền sư đã biết như thế, sao còn hỏi ?
- Ta hỏi việc bổn phận của ông ?
- Nếu thiền sư hỏi việc bổn phận của con, việc bổn phận của con là đến trai đường.

Xem tiếp...

NHẤT HƯU PHƠI TẠNG KINH

Thiền sư Nhất Hưu, lúc ở dưới núi Tỷ Duệ, một hôm thấy dân chúng lên núi, té ra chùa trên núi này đang phơi tạng kinh. Truyền thuyết cho rằng lúc phơi tạng kinh, ai đón được gió này sẽ tiêu trừ được tai ách, tăng trưởng trí tuệ, do đó người ta đua nhau lên núi. Thiền sư Nhất Hưu biết được cũng nói :
- Ta muốn phơi tạng kinh.

Xem tiếp...

NƯỚC MẮT THIỀN SƯ

Một hôm, thiền sư Không Dã ra ngoài hoằng pháp, đi qua con đường núi đột nhiên gặp đám giặc cướp, tay cầm gươm đao đòi tiền mãi lộ. Thiền sư thấy chúng bất giác rơi lệ. Bọn cướp thấy sư khóc, cười lớn :
- Đồ nhát gan !
Thiền sư Không Dã nói :
- Ta đã vượt qua sanh tử, không phải sợ các ông mà khóc. Ta chỉ thương các ông trẻ tuổi sức mạnh mà không làm việc xã hội, không phục vụ mọi người, hàng ngày ở đây phá nhà cướp của, ta nghĩ đến tội lỗi của các ông sẽ bị pháp luật truy nã, xã hội không dung tha, tương lai còn đọa vào địa ngục chịu khổ tam đồ. Vì thấy sự nguy cấp của các ông mà ta khóc.

Xem tiếp...