headertvtc new


   Hôm nay Thứ hai, 01/03/2021 - Ngày 18 Tháng 1 Năm Tân Sửu - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu - Một Đóa Sen Của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam

PHẬT PHÁP KHÔNG HAI THỨ

Một hôm, Hàn Dũ đến tham vấn thiền sư Đại Điên Bảo Thông, hỏi:
- Thiền sư bao nhiêu tuổi ?
Bảo Thông giơ xâu chuỗi cầm trong tay, hỏi :
- Hiểu chăng ?
Hàn Dũ đáp :
- Không.


Bảo Thông bổ sung một câu :
- Ngày đêm trăm lẻ tám.
Hàn Dũ không hiểu ý thế nào, đành im lặng ra về.
Hôm sau Hàn Dũ đến hỏi Thủ tọa, hôm qua thiền sư Bảo Thông nói như thế, ý thế nào ?
Thủ tọa nghe xong, liền vỗ răng ba cái. Hàn Dũ càng mờ mịt không hiểu.
Hàn Dũ đến pháp đường gặp thiền sư Bảo Thông hỏi lại :
- Thiền sư bao nhiêu tuổi ?
Bảo Thông cũng vỗ răng ba cái.
Hàn Dũ bỗng dưng liễu ngộ, nói :
- Té ra Phật pháp không hai thứ.
Bảo Thông hỏi :
- Vì sao ?
- Vừa rồi Thủ tọa cũng hành động như thiền sư.
- Đạo Phật, đạo Nho không hai thứ, ta và ông cũng là một thôi.
Hàn Dũ tỉnh ngộ, xin quy y với Bảo Thông và giữ lễ làm đệ tử.

Lời bình :

Hàn Dũ hỏi bao nhiêu tuổi, kỳ thật đời người thời gian đâu cần để lòng. Điều quan trọng là trời đất và con người hợp thành một ; tâm, Phật không hai, nghĩa là cái đạo không có khác, Nho cũng như Phật. Thế nên, thiền sư dùng xâu chuỗi giơ lên để khai thị ; Phật, Nho chỉ là một, ngày đêm trăm lẻ tám chỉ cho thời gian không có nhiều, chớ có đem Phật, Nho mà tranh luận. Đạo Phật, đạo Nho cùng nhau nắm tay thôi.
 

[ Quay lại ]