headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 21/04/2021 - Ngày 10 Tháng 3 Năm Tân Sửu - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu - Một Đóa Sen Của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam

TƯỚNG QUÂN SÁM HỐI

Có lần Quốc sư Mộng Song đi thuyền qua sông, khi thuyền vừa rời bến, có một tướng quân mang đao, cầm roi lớn tiếng kêu :
- Đợi một chút tài công ! Chở ta qua với !
Mọi người trên thuyền đều nói :
- Thuyền đã đi rồi, không thể quay đầu.
Tài công cũng lớn tiếng đáp :

- Xin đợi chuyến sau !
Bấy giờ Quốc sư Mộng Song nói :
- Tài công, thuyền rời bến chưa xa, tiện quay đầu lại chở ông ta đi !
Tài công nhìn thấy người xuất gia nói, nhân đó quay thuyền lại cho tướng quân lên. Tướng quân lên thuyền rồi, vừa đứng bên cạnh Quốc sư Mộng Song, cầm roi đánh Quốc sư một cái và mắng :
- Hòa thượng ! Xê ra, để chỗ này cho ta ngồi.
Máu trên đầu Quốc sư chảy xuống mà Quốc sư không nói một lời và nhường chỗ cho tướng quân ngồi. Mọi người thấy thế hết sức sợ hãi, không dám to tiếng chuyện trò, cùng nói lén với nhau. Thiền sư gọi tài công chở ông ta mà hắn lại đánh thiền sư. Tướng quân đã biết tình huống vừa rồi, nhưng vẫn không thèm nhận lỗi.
Thuyền cập bến, Quốc sư Mộng Song theo mọi người rời thuyền, đến bờ sông lặng yên rửa sạch máu trên mặt.
Vị tướng quân ngang tàng, cuối cùng biết lỗi, liền đến trước Quốc sư Mộng Song, quỳ tại mé nước sám hối :
- Bạch Thiền sư ! Xin lỗi !
Quốc sư Mộng Song bình thản nói :
- Không sao, người ra ngoài tâm tình đều không được tốt lắm.

Lời bình :

Trên thế gian, sức mạnh nào lớn nhất ? Sức mạnh nhẫn nhục là lớn nhất. Phật nói : “Người tu đạo không thể nhận chịu hủy báng, chửi mắng, chê bai như uống nước cam lồ thì không thể gọi là người có sức mạnh”. Ở đời, người cầm dao làm cho người ta sợ hãi, nhưng không thể phục được người, chỉ có nhẫn nhục mới cảm hóa kẻ ngoan cường.
 

[ Quay lại ]