headertvtc new


   Hôm nay Chủ nhật, 28/02/2021 - Ngày 17 Tháng 1 Năm Tân Sửu - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu - Một Đóa Sen Của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam

CHẲNG HỔ THẸN LÀM THỊ GIẢ

Có lần, thiền sư Thạch Thê thấy thị giả cầm bát đến trai đường, thiền sư gọi lại hỏi :
- Ông đi đâu ?
- Đến trai đường.
- Thấy ông cầm bát, ai không biết ông đến trai đường !
- Thiền sư đã biết như thế, sao còn hỏi ?
- Ta hỏi việc bổn phận của ông ?
- Nếu thiền sư hỏi việc bổn phận của con, việc bổn phận của con là đến trai đường.

Thạch Thê vỗ tay tán thán :
- Ông thật không hổ thẹn làm thị giả của ta.

Lời bình :

Thế nào là việc bổn phận ? Đó là việc minh tâm kiến tánh, việc liễu thoát sanh tử, việc trở về đến nhà. Việc bổn phận là nhận bản tánh thanh tịnh, an trụ thân tâm, từ bi nhẫn nại, phát tâm làm việc thiền phong. Trong sinh hoạt của thiền giả, chỗ nào cũng là thiền, ăn cơm, ngủ nghỉ, đi đứng nằm ngồi, bửa củi, gánh nước, không việc gì chẳng phải thiền. Không những bao hàm trong sinh hoạt, mà còn bao hàm tất cả những việc trong vũ trụ. Cho nên, chúng ta có thể đem bổn phận làm người làm việc tốt, đó là không trái với chính mình, không những không trái với chính mình mà đó là việc bổn phận, là tâm thiền.
 

[ Quay lại ]