headertvtc new


   Hôm nay Chủ nhật, 28/02/2021 - Ngày 17 Tháng 1 Năm Tân Sửu - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu - Một Đóa Sen Của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam

NƯỚC MẮT THIỀN SƯ

Một hôm, thiền sư Không Dã ra ngoài hoằng pháp, đi qua con đường núi đột nhiên gặp đám giặc cướp, tay cầm gươm đao đòi tiền mãi lộ. Thiền sư thấy chúng bất giác rơi lệ. Bọn cướp thấy sư khóc, cười lớn :
- Đồ nhát gan !
Thiền sư Không Dã nói :
- Ta đã vượt qua sanh tử, không phải sợ các ông mà khóc. Ta chỉ thương các ông trẻ tuổi sức mạnh mà không làm việc xã hội, không phục vụ mọi người, hàng ngày ở đây phá nhà cướp của, ta nghĩ đến tội lỗi của các ông sẽ bị pháp luật truy nã, xã hội không dung tha, tương lai còn đọa vào địa ngục chịu khổ tam đồ. Vì thấy sự nguy cấp của các ông mà ta khóc.

Bọn cướp nghe xong, liền dứt trừ tâm tham sân mà quy y với thiền sư Không Dã.

Lời bình :

Nước mắt, có nước mắt bi thương, có nước mắt hoan hỉ, có nước mắt cảm động, có nước mắt từ bi. Nước mắt của thiền sư Không Dã chính là nước mắt từ bi. Nước mắt từ bi là từ trong tâm thiền sư xuất, khóc trước mặt bọn thổ phỉ là để ngăn dừng tà niệm sân hận của họ. Những người có tâm thiền, không cần phải thối chí mà dùng tâm từ bi, nước mắt từ bi để tẩy sạch tội nghiệp cho người đời !
 

[ Quay lại ]