headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 04/08/2020 - Ngày 15 Tháng 6 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

KHÔNG CHỊU NHẬN

Một hôm, vào lúc nửa đêm, thiền sư Lợi Tung đứng trước tăng đường la to :
- Có trộm ! Có trộm !
Tiếng la làm đại chúng kinh động. Khi ấy có vị học tăng từ trong tăng đường chạy ra, thiền sư Lợi Tung nắm chặt ông ta, nói :
- Bắt được trộm rồi !
Học tăng cự tuyệt nói :
- Thiền sư ! Ngài lầm rồi, con chứ không phải trộm !

Xem tiếp...

GIÓ ĐỘNG CỜ ĐỘNG

Sau khi được truyền y bát, Lục Tổ Huệ Năng ẩn cư trong nhóm thợ săn mười mấy năm. Đến lúc cơ duyên chín muồi ngài mới ra thế gian giáo hóa.

Một hôm, đến chùa Pháp tánh, thấy hai vị tăng mặt mày đỏ tía tranh luận về gió động cờ động. Vị thứ nhất cho rằng nếu không có gió thì cờ làm sao động ? Cho nên nói là gió động. Vị thứ hai cho rằng không có cờ động làm sao biết là gió động ? Cho nên kết luận cờ động. Mỗi vị chấp một bên không ai chịu thua ai.

Xem tiếp...