headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 15/08/2020 - Ngày 26 Tháng 6 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

TỤNG KINH 80%

Có chàng trai, cha vừa mất liền đến chùa thỉnh thiền sư Phật Quang tụng kinh cầu siêu. Thiền sư sắm nhang đèn hoa quả mà tụng kinh cho người quá cố.
Người con nghĩ đến tiền phí, bèn hỏi thiền sư :
- Thưa thiền sư, tụng một quyển kinh A-di-đà bao nhiêu tiền ?
Thiền sư thấy anh keo kiệt nên không khách sáo nói :
- Mười lượng.

Xem tiếp...

HUỆ KHẢ AN TÂM

Thần Quang (thiền sư Huệ Khả) trèo đèo vượt núi đến chùa Thiếu Lâm - Tung Sơn bái yết Tổ sư Đạt-ma mong được khai thị. Đạt-ma ngồi yên lặng xoay mặt vào vách không thèm ngó ngàng đến. Do đó, Thần Quang phải đứng đợi ngoài cửa, gặp lúc tuyết rơi đầy trời, đến nỗi ngập tới đầu gối. Đạt-ma thấy sư đúng là người thành kính cầu pháp, mới mở miệng hỏi :
- Ông đứng lâu trong tuyết, mong cầu việc gì ?
Thần Quang thưa :
- Xin Hòa thượng mở cửa cam lồ, rộng độ chúng sanh.

Xem tiếp...

TỪ BI

Có ba anh em, tuy không xuất gia nhưng thích tham thiền. Do đó theo học thiền với thiền sư Phật Quang. Lâu ngày, vì muốn tìm cảnh ngộ cao hơn nên hẹn cùng nhau đi hành cước.

Một hôm, vào lúc trời chiều, ba anh em tá túc ở một thôn trang, gặp phụ nữ nhà này vừa chết chồng, nuôi đàn con bảy đứa. Ngày thứ hai, lúc ba anh em sắp lên đường, người em út nói với hai anh :

- Hai anh đi tham học đi ! Em quyết định ở lại đây không đi nữa.

Xem tiếp...

BÁNH ĐƯỜNG

Có học tăng đến tham vấn thiền sư Mục Châu Đạo Minh. Mục Châu hỏi :
- Bình thường ông xem kinh gì ?
Học tăng nói :
- Con từng đọc luận Duy thức.
- Giảng được luận Duy thức không ?
Học tăng khiêm tốn đáp :
- Không dám (được).

Xem tiếp...

PHẬT NAY Ở ĐÂU ?

Có lần Đường Thuận Tông hỏi thiền sư Phật Quang Như Mãn :

- Phật từ đâu đến ? Tịch diệt đi về đâu ? Nghe nói Phật thường trụ ở đời, bây giờ Phật ở đâu ?

Thiền sư Như Mãn đáp :

- Phật từ vô vi đến, tịch diệt trở về vô vi. Pháp thân như hư không, có trụ về vô trụ, đến vì chúng sanh đến, đi vì chúng sanh đi, thanh tịnh biển chơn như, lặng lẽ thể thường trụ. Người trí khéo tư duy, chớ có sanh nghi ngờ.

Xem tiếp...

ĐI ĐƯỜNG GIỮ GÌN SỨC KHỎE

Thiền sư Linh Huấn lúc tham học ở chùa Quy Tông – Đồ Sơn. Một hôm, khởi niệm xuống núi, sư đến từ giã Quy Tông. Quy Tông hỏi :
- Ông định đi đâu ?
- Về Lĩnh Trung.
- Ông ở đây tham học mười ba năm, nay sắp đi, ta muốn nói tâm yếu Phật pháp cho ông. Ôâng sửa soạn hành lý xong trở lại đây gặp ta.

Xem tiếp...

ĐẾN CHỖ KHAI NƯỚC TIỂU MÀ THAM

Đời Tống, thiền sư Tùng Duyệt ở Giang Tây đến tham học với thiền sư Vân Cái Thủ Trí, thưa hỏi chưa được mấy câu, thiền sư Thủ Trí phê bình sư rằng :
- Tuy ông là Thủ tọa của núi Đạo Ngô – Trường Sa, mà nói năng như người say !
Tùng Duyệt đỏ mặt tía tai đáp :
- Xin Hòa thượng từ bi chẳng tiếc lời chỉ dạy.
- Ông từng tham học thiền sư Pháp Xương chưa ?

Xem tiếp...

HÒA THƯỢNG TRÍCH THỦY.

Một hôm thiền sư Nghi Sơn tắm, vì nước quá nóng nên gọi đệ tử đem nước lạnh đến thêm vào. Đệ tử vâng lệnh, còn dư chút ít thuận tay đổ bỏ. Thiền sư không vui nói :

- Tại sao ông lại phung phí như thế ? Trên đời bất cứ sự vật gì cũng có chỗ dùng của nó, chỉ là giá trị lớn nhỏ không đồng mà thôi. Cớ sao ông xem thường giọt nước mà đem đổ đi ? Một giọt nước nếu dùng tưới cây, tưới hoa, không những cây hoa tươi tốt mà cũng không mất giá trị của giọt nước. Tại sao phung phí đổ đi ? Dù là một giọt nước nhưng giá trị vô hạn.

Xem tiếp...

HẠT CHÂU TRONG VẢI RÁCH

Có lần Tướng quốc Bùi Hưu đến chùa Đại An hỏi chư tăng rằng :
- Mười vị đệ tử lớn của Phật, mỗi vị đều có đệ nhất. Chẳng hay La-hầu-la đệ nhất về cái gì ?
Đại chúng đều cho là điều thông thường đơn giản cho nên trả lời:
- Lấy mật hạnh làm đệ nhất.
Bùi Hưu không bằng lòng cách trả lời như thế, thuận miệng hỏi :
- Ở đây có ai thiền sư không ?

Xem tiếp...

PHÀM THÁNH ĐỀU QUÊN

Thiền sư Nam Tháp Quang Dũng ban đầu tham học với Ngưỡng Sơn. Ngưỡng Sơn hỏi :
- Ông đến đây làm gì ?
Quang Dũng đáp :
- Con đến để ra mắt thiền sư.
- Thấy thiền sư chăng ?
- Thấy.
- Thiền sư sao giống như lừa ?
- Con thấy thiền sư cũng không giống Phật.
 

Xem tiếp...