headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 04/08/2020 - Ngày 15 Tháng 6 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

Ai biết cô

Có Tỳ-kheo ni hỏi thiền sư Long Đàm :
- Phải tu thế nào mới chuyển thân nữ thành thân nam ?
- Cô xuất gia làm Tỳ-kheo ni đã bao lâu rồi ?
- Chuyện lâu mau có quan hệ gì ? Con chỉ muốn biết sau này con có chuyển thành thân nam không ?

Xem tiếp...

Thời gian không có già

Đệ tử Đại Trí thuộc môn hạ của thiền sư Phật Quang, sau hai mươi năm ra ngoài tham học trở về, vào pháp đường kể lại những chuyện thấy nghe của việc ra ngoài tham học. Thiền sư Phật Quang lắng nghe rồi cười một cách miễn cưỡng. Sau cùng Đại Trí hỏi :
- Bạch thầy ! Hai mươi năm tham học, thầy có thấy con trở thành một người tốt không ?

Xem tiếp...

Con chó có Phật tánh không

Triệu Châu Tùng Thẩm là một vị thiền sư vô cùng thú vị. Người ta tôn xưng sư là “Triệu Châu Cổ Phật”.
Có người hỏi sư :
- Thế nào là Triệu Châu ?
- Cửa Đông, cửa Tây, cửa Nam, cửa Bắc.

Xem tiếp...

Dã hồ thiền

Thiền sư Bá Trượng Hoài Hải là đệ tử nối pháp thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất. Mã Tổ sáng lập tùng lâm còn Bá Trượng dựng lập thanh quy. Đủ thấy rằng các ngài là người đầu tiên dâng hiến cho tùng lâm.
Một hôm, thiền sư Bá Trượng thuyết pháp xong, đại chúng đều trở về, chỉ có một ông già còn ở lại. Sư hỏi :
- Ông là ai ?

Xem tiếp...

Cháo và trà

Thiền sư Triệu Châu rất chú trọng Phật giáo trong sinh hoạt, sư ở bất cứ nơi nào cũng thể hiện thiền phong trong cuộc sống sinh hoạt. Có vài học tăng đến hỏi thiền, học tăng thứ nhất hỏi :
- Đệ tử mới vào tùng lâm, xin thầy khai thị.
Thiền sư Triệu Châu không đáp mà hỏi ngược lại :
- Ông ăn cháo xong chưa ?

Xem tiếp...

Leo núi

Thiền sư Động Sơn hỏi Vân Cư :
- Ông không ở trong thiền đường dụng công, vậy ông đi đâu ?
Vân Cư đáp :
- Con đi leo núi.
- Leo núi nào ?
- Không có núi nào đáng để con leo.

Xem tiếp...

Đến Chỗ Nào

Có lần thiền sư Động Sơn đến thăm thiền tăng Đức Chiếu bệnh nặng, Đức Chiếu bèn xin thiền sư Động Sơn chỉ dạy :
- Bạch thầy ! Sao thầy không từ bi cứu một người đệ tử thật tâm học đạo ? Thầy nhẫn tâm thấy đệ tử của thầy ra đi không sáng suốt sao ?
Động Sơn hỏi :
- Ông là đệ tử của ai ?

Xem tiếp...

Mửa ra đàm

Có lần vào lúc tọa thiền, thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất chịu hết nổi bèn khạc đàm lên tượng Phật. Thị giả thấy không bằng lòng, vội hỏi :
- Bạch thầy ! Tại sao thầy khạc đàm lên tượng Phật ?
Thiền sư Đạo Nhất liền ho hai tiếng, hỏi ngược lại thị giả :
- Trong hư không, chỗ nào cũng có pháp thân, bây giờ ta muốn khạc đàm, ông bảo ta đến chỗ nào khạc ?
Thị giả mờ mịt không biết thế nào.

Xem tiếp...

Chặt đầu rơi xuống đất

Có lần thiền sư Long Nha hỏi thiền sư Đức Sơn :
- Giả sử bây giờ trong tay con có thanh kiếm bén không gì sánh bằng, chuẩn bị chặt đầu thầy, chẳng hay thầy có cảm tưởng thế nào ?
Đức Sơn nghe xong, bèn đưa cổ ra đi tới trước vài bước, nói :
- Ông hãy chém đi !

Xem tiếp...

Mỗi ngày ăn cái gì

Lúc thiền sư Vân Cư Đạo Ưng đến tham bái thiền sư Động Sơn Lương Giới.
Động Sơn hỏi :
- Ông từ đâu đến ?
- Thúy Nham.
- Thiền sư Thúy Nham dạy ông cái gì ?

Xem tiếp...