headertvtc new


   Hôm nay Chủ nhật, 28/02/2021 - Ngày 17 Tháng 1 Năm Tân Sửu - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu - Một Đóa Sen Của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam

Mỗi ngày ăn cái gì

Lúc thiền sư Vân Cư Đạo Ưng đến tham bái thiền sư Động Sơn Lương Giới.
Động Sơn hỏi :
- Ông từ đâu đến ?
- Thúy Nham.
- Thiền sư Thúy Nham dạy ông cái gì ?

- Vào tháng giêng mỗi năm, thiền sư Thúy Nham tế lễ mười sáu La-hán và năm trăm La-hán, vả lại việc tế lễ hết sức long trọng. Con từng hỏi ông ấy : “Dùng lễ nghi long trọng tế lễ La-hán các vị La-hán có đến nhận lễ chăng ?”. Thiền sư Thúy Vi trả lời rằng : “Mỗi ngày ông ăn cái gì ?”.Con nghĩ rằng câu thoại này là lời dạy của ông ấy.
Động Sơn nghe xong, rất kinh ngạc hỏi :
- Thiền sư Thúy Vi thật có chỉ dạy ông như thế sao ?
Đạo Ưng khẳng định đáp :
- Đúng thế !
Động Sơn vô cùng hoan hỷ và tán thán thiền sư Thúy Vi.
Đạo Ưng tiến một bước hỏi :
- Bạch thầy ! Mỗi ngày thầy ăn cái gì ?
Động Sơn không cần suy nghĩ, lập tức đáp :
- Ta trọn ngày ăn cơm mà chưa từng nhai một hạt gạo, trọn ngày uống trà mà chưa từng dính một giọt nước.
Đạo Ưng nghe xong, bỗng dưng vỗ tay nói :
- Bạch thầy ! Đó là mỗi ngày thầy ăn được gạo, uống được nước chân chánh rồi.

Lời bình :

Khổng Tử nói : “Tế thần như hiện đang có thần”, dù cho thần có đến hay không đến nhận, đó là vấn đề bên ngoài, chủ yếu là chính mình phải đến nhận. Giả sử có người hỏi, mỗi ngày ăn cái gì ? Ăn được cũng chưa phải là thực ăn, vì có ăn hay không ăn đều là vấn đề sanh diệt. Nếu không ăn mà ăn, ăn mà không ăn, đó là từ hữu vi đạt đến vô vi, từ có tướng đạt đến vô tướng, từ sanh diệt đạt đến không sanh diệt. Đó là mỗi ngày đều có ăn mà mỗi ngày đều ở trong giải thoát.
 

[ Quay lại ]