headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 27/09/2023 - Ngày 13 Tháng 8 Năm Quý Mẹo - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
Lễ khánh tuế Sư Ông

khanhtueSuOng

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

thanhtutoantap new3

NHỮNG CÁNH HOA ĐÀM - Tập 3

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

File  01

18:24

16:80 MB

 

File  02

18:10

16:60 MB

 

File  03

20:44

18:90 MB

 

File  04

16:39

15:20 MB

 

File  05

17:44

16:20 MB

 

File  06

20:22

18:60 MB

 

File  07

16:54

15:40 MB

 

File  08

21:04

19:20 MB

 

File  09

20:47

19:00 MB

 

File  10

18:56

17:30 MB

 

File  11

17:46

16:20 MB

 

File  12

13:22

12:20 MB

 

File  13

19:54

18:50 MB

 

File  14

22:11

18:20 MB

 

File  15

15:48

14:40 MB

 

 ( Do Phật tử Từ Hậu đọc)

[ Quay lại ]