headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 27/09/2023 - Ngày 13 Tháng 8 Năm Quý Mẹo - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
Lễ khánh tuế Sư Ông

khanhtueSuOng

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

thanhtutoantap new3

PHẬT PHÁP TẠI THẾ GIAN

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

File  01

13:02

11:90 MB

File  02

10:33

09:66 MB

File  03

14:30

13:20 MB

File  04

13:42

12:50 MB

File  05

12:01

11:00 MB

File  06

11:41

10:70 MB

File  07

12:20

11:20 MB

File  08

11:33

10:50 MB

File  09

13:55

12:70 MB

File  10

13:34

12:40 MB

File  11

10:01

09:18 MB

File  12

12:44

11:60 MB

File  13

11:35

10:60 MB

File  14

15:05

13:80 MB

File  15

17:40

16:10 MB

File  16

13:08

12:00 MB

File  17

09:13

08:44 MB

File  18

09:43

08:90 MB

File  19

12:10

11:10 MB

File  20

11:60

12:40 MB

File  21

16:19

14:90 MB

File  22

17:08

15:60 MB

File  23

15:06

13:80 MB

File  24

11:07

10:10 MB

File  25

16:30

15:10 MB

File  26

13:46

12:60 MB

File  27

03:50

03:51 MB

 

( Do Phật tử Lê Thị Dung - Từ Hậu đọc - Tủ sách đọc Trần Lê Gia Trang)

[ Quay lại ]