headertvtc new


   Hôm nay Thứ hai, 20/05/2024 - Ngày 13 Tháng 4 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phatdan2024  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

thanhtutoantap new3

THIỀN SƯ VIỆT NAM

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

File  01

25:22

23:20 MB

 

File  02

14:02

12:80 MB

 

File  03

18:10

16:60 MB

 

File  04

16:12

18:40 MB

 

File  05

18:29

16:90 MB

 

File  06

19:06

17:50 MB

 

File  07

18:58

17:30 MB

 

File  08

18:32

16:90 MB

 

File  09

18:14

16:70 MB

 

File  10

19:44

18:00 MB

 

File  11

22:46

20:80 MB

 

File  12

16:27

15:00 MB

 

File  13

18:30

16:90 MB

 

File  14

20:38

18:80 MB

 

File  15

17:19

15:80 MB

 

File  16

19:38

17:90 MB

 

File  17

18:14

16:60 MB

 

File  18

23:22

21:30 MB

 

File  19

17:20

15:80 MB

 

File  20

16:56

15:50 MB

 

File  21

21:30

19:60 MB

 

File  22

22:15

20:30 MB

 

File  23

19:15

17:60 MB

 

File  24

13:36

12:40 MB

 

File  25

19:03

17:40 MB

 

File  26

20:20

18:60 MB

 

File  27

18:46

17:10 MB

 

File  28

15:24

14:00 MB

 

File  29

23:00

21:00 MB

 

File  30

22:04

20:20 MB

 

File  31

15:14

13:90 MB

 

File  32

11:26

10:40 MB

 

File  33

20:51

19:00 MB

 

File  34

17:34

16:00 MB

 

 ( Do Phật tử Lê Thị Dung - Từ Hậu đọc - Tủ sách đọc Trần Lê Gia Trang)


 

[ Quay lại ]