headertvtc new


   Hôm nay Thứ hai, 11/12/2023 - Ngày 29 Tháng 10 Năm Quý Mẹo - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21
httrichon1 httrichon2

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

thanhtutoantap new3

NHỮNG CÁNH HOA ĐÀM - Tập 2

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

File  01

21:26

19:60 MB

 

File  02

18:13

16:60 MB

 

File  03

19:09

17:50 MB

 

File  04

17:49

16:30 MB

 

File  05

19:14

17:60 MB

 

File  06

18:57

17:30 MB

 

File  07

21:48

19:90 MB

 

File  08

17:01

15:50 MB

 

File  09

19:11

17:50 MB

 

File  10

19:31

17:80 MB

 

File  11

21:30

19:60 MB

 

File  12

17:03

15:60 MB

 

File  13

24:04

22:00 MB

 

File  14

22:11

20:03 MB

 

File  15

22:13

20:03 MB

 

 ( Do Phật tử Từ Hậu đọc)

[ Quay lại ]