headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 27/09/2023 - Ngày 13 Tháng 8 Năm Quý Mẹo - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
Lễ khánh tuế Sư Ông

khanhtueSuOng

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

thanhtutoantap new3

MƯỜI BỨC TRANH CHĂN TRÂU

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

File  01

04:00

03:67 MB

 

File  02

17:52

16:30 MB

 

File  03

18:00

16:40 MB

 

File  04

16:49

15:40 MB

 

File  05

20:48

19:00 MB

 

File  06

19:37

17:90 MB

 

File  07

18:55

17:30 MB

 

File  08

19:59

18:30 MB

 

File  09

17:44

16:20 MB

 

File  10

17:15

15:80 MB

 

File  11

19:43

18:00 MB

 

File  12

19:53

18:20 MB

 

File  13

20:30

18:70 MB

 

File  14

22:23

20:50 MB

 

File  15

18:10

16:60 MB

 

File  16

17:21

15:80 MB

 

File  17

15:56

14:60 MB

 

File  18

19:36

17:90 MB

 

File  19

21:12

19:40 MB

 

File  20

19:52

18:20 MB

 

File  21

17:32

16:00 MB

 

File  22

21:09

19:30 MB

 

File  23

18:29

16:90 MB

 

File  24

19:14

17:60 MB

 

File  25

18:18

16:70 MB

 

File  26

22:37

20:70 MB

 

File  27

17:35

16:10 MB

 

File  28

19:06

17:50 MB

 

File  29

18:54

17:30 MB

 

File  30

09:13

08:44 MB

 

File  31

12:04

11:00 MB

 

File  32

11:50

10:80 MB

 

File  33

19:21

17:70 MB

 

File  34

20:55

19:10 MB

 

File  35

12:31

11:40 MB

 

File  36

12:58

11:80 MB

 

File  37

12:12

11:10 MB

 

File  38

23:29

21:50 MB

 

File  39

06:19

05:79 MB

 


 ( Do Phật tử Lê Thị Dung - Từ Hậu đọc - Tủ sách đọc Trần Lê Gia Trang)


[ Quay lại ]