headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 17/11/2018 - Ngày 11 Tháng 10 Năm Mậu Tuất - PL 2562 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

thanhtutoantap new3

THÔNG BÁO

thiepmoi1
thiepmoi2
thiepmoi4

BBT Kính Thông Báo

NHẶT LÁ BỒ ĐỀ

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

File  01

13:04

12:26 MB

File  02

10:52

10:19 MB

File  03

16:15

15:24 MB

File  04

14:37

13:71 MB

File  05

11:59

11:25 MB

File  06

11:06

10:41 MB

File  07

14:26

13:54 MB

File  08

10:14

09:59 MB

File  09

10:26

09:79 MB

File  10

15:45

14:76 MB

File  11

13:41

12:83 MB

File  12

15:06

14:17 MB

File  13

15:25

14:46 MB

File  14

14:33

13:64 MB

File  15

12:00

11:26 MB

File  16

13:15

12:42 MB

File  17

12:37

11:84 MB

File  18

10:37

09:96 MB

File  19

10:01

09:40 MB

File  20

14:44

13:82 MB

File  21

11:45

11:02 MB

File  22

14:57

14:01 MB

File  23

11:07

10:43 MB

File  24

15:53

14:90 MB

File  25

23:20

21:88 MB

File  26

20:21

19:09 MB

File  27

19:10

17:98 MB

File  28

15:42

14:73 MB

File  29

20:07

18:86 MB

File  30

20:33

19:27 MB

File  31

18:25

17:27 MB

File  32

19:55

18:68 MB

File  33

19:09

17:96 MB

File  34

20:53

19:58 MB

File  35

18:08

17:03 MB

File  36

19:47

20:11 MB

File  37

17:21

16:27 MB

 ( Do Phật tử Từ Hậu đọc)

 

[ Quay lại ]