headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 26/06/2024 - Ngày 21 Tháng 5 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

thanhtutoantap new3

NHẶT LÁ BỒ ĐỀ

Số Thứ Tự

Thời gian

Dung Lượng

Download

  Nghe Pháp

File  01

13:04

12:26 MB

File  02

10:52

10:19 MB

File  03

16:15

15:24 MB

File  04

14:37

13:71 MB

File  05

11:59

11:25 MB

File  06

11:06

10:41 MB

File  07

14:26

13:54 MB

File  08

10:14

09:59 MB

File  09

10:26

09:79 MB

File  10

15:45

14:76 MB

File  11

13:41

12:83 MB

File  12

15:06

14:17 MB

File  13

15:25

14:46 MB

File  14

14:33

13:64 MB

File  15

12:00

11:26 MB

File  16

13:15

12:42 MB

File  17

12:37

11:84 MB

File  18

10:37

09:96 MB

File  19

10:01

09:40 MB

File  20

14:44

13:82 MB

File  21

11:45

11:02 MB

File  22

14:57

14:01 MB

File  23

11:07

10:43 MB

File  24

15:53

14:90 MB

File  25

23:20

21:88 MB

File  26

20:21

19:09 MB

File  27

19:10

17:98 MB

File  28

15:42

14:73 MB

File  29

20:07

18:86 MB

File  30

20:33

19:27 MB

File  31

18:25

17:27 MB

File  32

19:55

18:68 MB

File  33

19:09

17:96 MB

File  34

20:53

19:58 MB

File  35

18:08

17:03 MB

File  36

19:47

20:11 MB

File  37

17:21

16:27 MB

 ( Do Phật tử Từ Hậu đọc)

 

[ Quay lại ]