headertvtc

Mong
 Video -Lễ Quy Y tại Thiền viện Thường Chiếu

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

thanhtutoantap11

newTHÔNG BÁOnew


Bộ sách Thanh Từ toàn tập đã in xong tập mới. Kính thông báo đến toàn thể
chư Tăng, Ni cùng Phật tử đã đăng kí liên hệ nhận sách.

 

    - BBT Kính thông báo -