headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 10/04/2021 - Ngày 29 Tháng 2 Năm Tân Sửu - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu - Một Đóa Sen Của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam

Lễ An Vị Phật tại TVTL Thanh Nguyên

leanviphat00Sáng ngày 12 tháng 08 Giáp Ngọ (05/09/2014). Toàn thể chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử huân tập đông đủ về chánh điện TVTL Thanh Nguyên (Phú Giáo - Bình Dương) trang nghiêm tổ chức Lễ an vị tôn tượng Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Buổi lễ được tổ chức đơn sơ nhưng thấm tình đạo vị dưới sự quang lâm và chứng minh của Hòa thượng Ân Sư thượng Thanh hạ Từ. Hòa thượng trụ trì tổ đình Thiền viện Thường Chiếu thay nhọc cho Hòa thượng Ân Sư có đôi lời nhắc nhỡ sách tấn đến toàn thể chư tôn đức Tăng, Ni. [Lời huấn từ của Hòa thượng Ân Sư]

Theo chương trình, ngày 14 tháng 08 Giáp Ngọ (07/09/2014). Lễ chánh thức khánh thành TVTL Thanh Nguyên.

Một số hình ảnh tại TVTL Thanh Nguyên ngày 05/09/2014

[ Quay lại ]