headertvtc new


   Hôm nay Chủ nhật, 11/04/2021 - Ngày 30 Tháng 2 Năm Tân Sửu - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu - Một Đóa Sen Của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam

Hòa thượng Ân Sư quang lâm TVTL Thanh Nguyên

tvtlthanhnguyen00Sáng ngày 11 tháng 08 năm Giáp Ngọ (04/09/2014). Toàn thể chư Tăng, Ni từ các thiền viện trực thuộc tông môn vô cùng hoan hỷ, cung nghinh Hòa thượng Ân Sư thượng Thanh hạ Từ quang lâm đến Thiền Viện Trúc Lâm Thanh Nguyên trước ngày lễ khánh thành.  Hòa thượng viện chủ thượng Nhật hạ Quang cùng Chư Tăng lãnh đạo thiền viện, báo cáo sơ bộ tiến trình xây dựng TVTL Thanh Nguyên và chương trình lễ khánh thành thiền viện lên Hòa thượng Ân Sư chứng minh.

Theo chương trình, ngày 05/09/2014 Lễ An Vị tôn tượng Bổ Sư, ngày 07/09/2014 Lễ chánh thức khánh thành TVTL Thanh Nguyên tại Xã Tam Lập, Phú Giáo, Bình Dương.

Một số hình ảnh ngày 04/09/2014 tại TVTL Thanh Nguyên

[ Quay lại ]