headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 22/07/2017 - Ngày 29 Tháng 6 Năm Đinh Dậu - PL 2561 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Ancu2017  Mong
 Video -Trí Đức Một Chặng Đường


THÔNG BÁO - ĐẠI GIỚI ĐÀN PHÁP LOA


Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Đồng Nai kết hợp với Thiền Viện Trúc Lâm Trí Đức

Tổ chức


ĐẠI GIỚI ĐÀN PHÁP LOA 2017 (Đinh Dậu)

  + Thời gian tổ chức : Ngày 19 đến 23 tháng 8 Âm Lịch (Đinh Dậu-2017).

 + Tổ chức tại: Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức, ấp 5 xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh
                          Đồng Nai


 + Phát và nhận hồ sơ thọ giới tại : Văn phòng Ban Trị Sự Phật Giáo Đồng Nai, ấp Nhất Hòa,

                                                         xã Hiệp Hoà, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

  + Điện thoại:‎ 02 513 950 959 ( 7g30 sáng -11g30 sáng từ thứ 2 đến thứ 6)

    new 1. Hồ Sơ Thọ Giớiicon down

    new2. Mẫu Sơ Yếu Lý Lịchicon down

    new3. Đơn Phát Nguyện Xuất Giaicon down

    new4. Đơn Xin Thọ Giớiicon down

    new5. Đơn Đăng Ký Thọ Giới Bồ Táticon down

Lưu ý:
1. Các Phật tử đang sinh hoạt tại các đạo tràng trong tông môn phát tâm thọ Bồ Tát Giới, xin vui lòng đăng ký với Thầy Đạo Huy qua địa chỉ email:
thichdaohuy@yahoo.com.

2. Quý Phật tử in mẫu đơn đăng ký thọ giới bồ tát, ghi đầy đủ thông tin, khi đến thọ giới nộp cho ban tổ chức tại TVTL Trí Đức.

Sododuongdi7

BBT Kính Thông Báo

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 027. LÀ CÁI GÌ ?

27.LagiThiền sư Hoài Hải ở núi Bá Trượng, Hồng Châu. Sư họ Vương quê ở Trường Lạc, Phước Châu, xuất gia từ thuở bé, thông suốt tam học (Giới, Định, Tuệ). Nhân gặp lúc Mã Tổ giáo hóa ở Giang Tây, Sư dốc chí nương tựa. Sư cùng với Tây Đường - Trí Tạng, Nam Tuyền - Phổ Nguyện là hàng đệ tử nhập thất của Mã Tổ. Đương thời ba vị Đại sĩ, mỗi người giáo hóa một phương.

Một hôm Sư đi theo hầu Mã Tổ dạo chơi, chợt thấy một bầy le le bay qua, Tổ hỏi:
- Là cái gì?
Sư thưa:
- Bầy le le.
- Bay đi đâu?
- Bay qua mất rồi!
Tổ bèn nắm chót mũi Sư vặn một cái đau điếng, Sư la thất thanh! Tổ hỏi:
- Sao không nói bay qua mất đi?
Liền đó Sư tỉnh ngộ trở về liêu thị giả, thống thiết khóc to. Thị giả cùng ban (đồng sự) hỏi:
- Huynh nhớ cha mẹ chăng?
Sư đáp:
- Không.
- Bị người mắng chăng?
- Không.
- Tại sao khóc?
- Lỗ mũi tôi bị Đại sư vặn đau điếng không thể tả!
- Có nhân duyên gì huynh chẳng khế hội?
- Sư huynh hãy đi hỏi Hòa thượng!
Thị giả đến hỏi Đại sư:
- Thị giả Hải có nhân duyên gì chẳng khế hội về liêu khóc, xin Hòa thượng vì con nói?
Tổ nói:
- Y đã hội, ông tự hỏi lấy y.
Thị giả trở về liêu hỏi:
- Hòa thượng nói huynh đã hội, dạy tôi tự hỏi huynh.
Sư liền cười to hả hả!
Thị giả hỏi:
- Vừa mới khóc, sao giờ lại cười?
Sư đáp:
- Vừa rồi khóc, bây giờ cười.
Thị giả mờ mịt, không hiểu.

BÌNH:

Lỗ mũi vẫn còn đây!

CHÚ:
Nếu người lanh mắt ngay khi thấy bầy le le hỏi: "là cái gì?" liền tự thấy, nào có mất!
Vả lại, đâu phải nhọc nhằn tới lui hỏi "khóc cười", khóc cười há có ai khác?
 

[ Quay lại ]