headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 30/11/2021 - Ngày 26 Tháng 10 Năm Tân Sửu - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
TVTC  Mong
TỔNG KẾT TẶNG QUÀ CHO BÀ CON TẠI ĐỊA PHƯƠNG bị khó khăn do dịch Covid 19

NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 025. ĐƯỜNG THẠCH ĐẦU TRƠN

25.DuongthachdauĐặng Ẩn Phong từ giã Sư (Mã Tổ), Sư hỏi:
- Đi về đâu?
Ẩn Phong thưa:
- Về Thạch Đầu.
- Đường Thạch Đầu trơn.
- Có gậy trúc tùy thân, gặp trường thì đùa.
Ẩn Phong liền đi. Vừa đến Thạch Đầu liền nhiễu giường thiền một vòng, chống tích trượng một cái hỏi:
- Đây là tông chỉ gì?

Thạch Đầu đáp:
- Trời xanh! Trời xanh!
Ẩn Phong không đáp được, liền trở về thuật lại cho Sư nghe. Sư bảo: "Ông đi hỏi lại, đợi Thạch Đầu đáp, ông liền: "Hư! Hư!" hai tiếng".
Ẩn Phong lại đi thưa hỏi như trước. Thạch Đầu bèn: "Hư! Hư!" hai tiếng. Đặng Ẩn Phong cũng không nói được, liền trở về thuật lại sự việc với Sư.
Sư bảo :
- Ta đã nói với ông "Đường Thạch Đầu trơn!".

BÌNH:
Ẩn Phong hai lượt té lăn nhào,
Trở lại Giang Tây vẫn còn đau!
Gậy trúc tùy thân đâu chẳng dụng?
Thôi thì ném quách - lễ đi mau!
Nào có ai vượt khỏi đường Thạch Đầu chăng?
Kìa hãy nhìn lại dưới gót chân!
Té! Té!

 

[ Quay lại ]