headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 30/11/2021 - Ngày 26 Tháng 10 Năm Tân Sửu - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
TVTC  Mong
TỔNG KẾT TẶNG QUÀ CHO BÀ CON TẠI ĐỊA PHƯƠNG bị khó khăn do dịch Covid 19

NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN : 024. CHỈ THÚ PHẬT PHÁP

24.Chi-thuBá Trượng hỏi:
- Thế nào là chỉ thú Phật pháp?
Sư đáp:
- Chính là chỗ ông bỏ thân mạng.
Sư hỏi Bá Trượng:
- Ông lấy pháp gì dạy người?
Bá Trượng dựng phất tử!

Sư bảo:
- Chỉ cái ấy hay còn cái gì khác?
Bá Trượng ném cây phất tử xuống.

BÌNH:
1/ Ai biết được chỉ thú Phật pháp?
- Không chỗ nương tựa.
2/ Tùy thời lập, bỏ, chỉ là tạm vì người, cứu cánh vốn không có một pháp thật để được.
Chủ yếu:
Không một pháp cho người!
 

[ Quay lại ]