headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 23/09/2017 - Ngày 4 Tháng 8 Năm Đinh Dậu - PL 2561 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phaploa2017 Mong
 Video -Trí Đức Một Chặng Đường

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

TU TẬP TIẾN THỦ

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

29/04/2007

 

 

 

Xem tiếp...

Tu Học Đúng Chánh Pháp

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

25/03/2007

 

 

 

Xem tiếp...

CÁCH TRỊ RẮN ĐỘC

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

03/03/2007

 

 

 

Xem tiếp...

CHỮ TU

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

28/12/2008

 

 

 

Xem tiếp...

CON ĐƯỜNG CHUYỂN HÓA

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

26/10/2008

 

 

Xem tiếp...

VỮNG TÂM TU

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

28/09/2008

 

 

Xem tiếp...

Công Phu Tu Hành

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

31/08/2008

 

 

 

Xem tiếp...

GƯƠNG XƯA

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

29/06/2008

 

 

 

Xem tiếp...

Kiên Quyết Tu

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

25/05/2008

 

 

 

Xem tiếp...

Những Điều Cần Tu

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

27/04/2008

 

 

 

Xem tiếp...