headertvtc new


   Hôm nay Thứ năm, 16/08/2018 - Ngày 6 Tháng 7 Năm Mậu Tuất - PL 2562 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Vulan2018  Mong
Sám hối sáu căn tại TVTL Đàlạt

TU TẬP TIẾN THỦ

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

29/04/2007

 

 

 

Xem tiếp...

Tu Học Đúng Chánh Pháp

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

25/03/2007

 

 

 

Xem tiếp...

CÁCH TRỊ RẮN ĐỘC

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

03/03/2007

 

 

 

Xem tiếp...

CHỮ TU

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

28/12/2008

 

 

 

Xem tiếp...

CON ĐƯỜNG CHUYỂN HÓA

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

26/10/2008

 

 

Xem tiếp...

VỮNG TÂM TU

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

28/09/2008

 

 

Xem tiếp...

Công Phu Tu Hành

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

31/08/2008

 

 

 

Xem tiếp...

GƯƠNG XƯA

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

29/06/2008

 

 

 

Xem tiếp...

Kiên Quyết Tu

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

25/05/2008

 

 

 

Xem tiếp...

Những Điều Cần Tu

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

27/04/2008

 

 

 

Xem tiếp...