headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 21/02/2018 - Ngày 6 Tháng 1 Năm Mậu Tuất - PL 2561 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Tet2018 2  Mongxuan
 Video - Sám hối 6 căn

NỀ NẾP TU HÀNH

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 


-- 2010 --

Xem tiếp...

Những Vấn Đề Có Thể Phải Trải Qua

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 


   31/12/2006 

Xem tiếp...

DỤNG TÂM TU HÀNH

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 


   26/11/2006 

 

Xem tiếp...

NÓI VỀ CHƠN TÂM

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 


   29/10/2006

 

Xem tiếp...

CHUNG QUANH NGƯỜI TU

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 


   24/09/2006

Xem tiếp...

TU TỪNG GIAI ĐOẠN

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

 

   27/08/2006

Xem tiếp...

PHẤN ĐẤU ĐỂ TU

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

 

   30/07/2006

 

Xem tiếp...

TRỊ BỆNH THAM DỤC

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

 

   25/06/2006

 

Xem tiếp...

ĐẶT ĐỊNH LẠI ĐỂ TU

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

 

   28/05/2006

 

Xem tiếp...

DỪNG TÂM SANH DIỆT

 Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu 

 

   23/04/2006

 

Xem tiếp...