headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 23/09/2017 - Ngày 4 Tháng 8 Năm Đinh Dậu - PL 2561 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phaploa2017 Mong
 Video -Trí Đức Một Chặng Đường

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

Tùy Duyên Để Tu

 Giảng tại TV. Thường Chiếu
- 2004 -

 

 

 

Xem tiếp...

Tự Kiểm Mình Để Tiến Tu

 Giảng tại TV. Thường Chiếu
- 11/12/2002 -

 

 

Xem tiếp...

Nhìn Lại Mình Để Tu

 Giảng tại TV. Thường Chiếu
-2004-

 

 

 

Xem tiếp...

Hãy Nhận Ra Mình Để Tu

Giảng tại TV. Thường Chiếu
-2004-

Xem tiếp...