headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 17/08/2018 - Ngày 7 Tháng 7 Năm Mậu Tuất - PL 2562 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Vulan2018  Mong
Sám hối sáu căn tại TVTL Đàlạt

Tinh Thần Tiến Tu

 Giảng tại Đạo Tràng Thái Tuệ  - 2006

Tinh Thần Tiến Tu

 

 

Xem tiếp...

Những Bước Hành Trì

 Giảng tại TV. Hiện Quang - 2006

Những bước Hành Trì  

 

 

Xem tiếp...

Học Hiểu và Hành Trì

 Giảng tại TV. Tuệ Quang - 2006

Học Hiểu và Hành Trì  

 

 

Xem tiếp...

Ngũ Ấm Ma - Cập nhật 20/10/2008

 Giảng tại TV. Thường Chiếu

Ngũ Ấm Ma - Tưởng  Ấm 

 

 

Xem tiếp...

Ngũ Ấm Ma - Cập nhật 13/10/2008

 Giảng tại TV. Thường Chiếu

Ngũ Ấm Ma - Tưởng  Ấm 

 

 

Xem tiếp...

Ngũ Ấm Ma - Cập nhật 04/10/2008

 Giảng tại TV. Thường Chiếu

Ngũ Ấm Ma - Tưởng  Ấm
 

 

Xem tiếp...

Ngũ Ấm Ma - Cập nhật 29/09/2008

 Giảng tại TV. Thường Chiếu

Ngũ Ấm Ma - Tưởng  Ấm
 

 

Xem tiếp...

Ngũ Ấm Ma - Cập nhật 22/09/2008

 Giảng tại TV. Thường Chiếu

Ngũ Ấm Ma - Tưởng  Ấm
 

 

Xem tiếp...

Ngũ Ấm Ma - Cập nhật 16/09/2008

 Giảng tại TV. Thường Chiếu

Ngũ Ấm Ma - Tưởng  Ấm
 

 

Xem tiếp...

Ngũ Ấm Ma - Cập nhật 09/09/2008

 Giảng tại TV. Thường Chiếu

Ngũ Ấm Ma - Tưởng  Ấm
 

 

Xem tiếp...