headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 21/02/2018 - Ngày 6 Tháng 1 Năm Mậu Tuất - PL 2561 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Tet2018 2  Mongxuan
 Video - Sám hối 6 căn

Nói Rõ Vấn Đề Tu Chuyển Nghiệp

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

-- 2011 --

Xem tiếp...

Những Điều Căn Bản Trong Công Phu

H.T Thích Nhật Quang
Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

-- 2011 --

 

Xem tiếp...

NGƯỜI PHẬT TỬ VỚI ĐẠO

H.T Thích Nhật Quang
Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

-- 2011 --


Xem tiếp...

ĐIỀU HÒA VIỆC TU

H.T Thích Nhật Quang
Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

 

-- 2011 --

Xem tiếp...

TÂM BỆNH NGƯỜI TU

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu

 


-- 2010 --

Xem tiếp...

GẦY DỰNG TU HỌC

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu


-- 2010 --


Xem tiếp...

MỘT CHUYỂN NGỮ

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu


-- 2010 --

Xem tiếp...

TU CHUYỂN NGHIỆP

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu


-- 2010 --

Xem tiếp...

NGHIỆP VÀ NGHIỆP LỰC

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu


-- 2010 --

 

Xem tiếp...

NHÌN LẠI SỰ TU HÀNH

H.T Thích Nhật Quang

Giảng tại Thiền Viện Thường Chiếu


-- 2010 --

Xem tiếp...