headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 23/07/2024 - Ngày 18 Tháng 6 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

172 - Vô Kiến bỏ bằng khoán

無 見 卻 券

Vô Kiến khước khoán

虛 谷 還 贐

Hư Cốc hoàn tẫn

哲 魁 謝 招

Triết Khôi tạ chiêu

知 昺 擲 信

Tri Bính trịch tín

687. — Vô Kiến bỏ bằng khoán

Thiền sư Vô Kiến người xứ Tiên Nham, họ Diệp. Lúc còn ở thế, Sư theo nghiệp Nho. Nhờ tài năng của mình, Sư giữ chức Thư kí chùa Cổ Ðiền ở Thiên Ninh.

Sư tham vấn Thiền sư Phương Sơn ở Thụy Nham, nhận được tất cả yếu lãnh của ngài, sư nhanh chóng được đề bạt làm Tạng chủ. Sư đến Hoa Ðỉnh tìm nền cũ của ngài Cao Am đời Tống đã ở để kết am tranh cư ngụ. Sư ở đó giáo hóa rất thịnh hành, người học cả tăng lẫn tục tụ tập rất đông. Sư cho rằng không có ruộng, cũng không nuôi gia súc mà chúng cứ khư khư giữ bằng khoán để làm gì! Sư liền hủy bỏ nó. Dù cho mùa đông hay mùa Hạ, Sư chỉ mặc một chiếc áo nạp, còn ăn thì chỉ cốt đỡ đói mà thôi.

(Theo: Sơn Am Tạp lục.)

688. — Hư Cốc trả lễ vật

Hòa thượng Hư Cốc giã từ Ngưỡng Sơn đi Kính Sơn, đến trong thành Viên Châu, đàn tín bốn phương đem lễ vật như: Vàng, tiền, hàng, lụa chất đầy trước mặt Sư. Hư Cốc từ tạ rằng:

– Tôi chẳng thông minh mà chư sơn của hai vùng Lưỡng Chiết lại cho rằng tôi am tường tông thú. Vì chùa Kính Sơn còn vắng vẻ, tôi muốn khai đường thuyết pháp, xiển dương tông thú mà thôi. Há đem sự nghèo túng để làm phiền quí vị. Xin trả hết tất cả tặng vật. Xin miễn chê trách vị mới đến Trụ trì Hoa Nghiêm.

Rồi Sư dặn dò thị giả chỉ mang theo đạo cụ tùy thân mà thôi.

(Theo: Sơn Am Tạp lục.)

689. — Triết Khôi từ (chối) lời mời

Thiền sư Hoằng Trí Giác là người xứ Thấp Châu xin nghỉ chức vụ ở Trường Lô đi đến Thiên Ðồng, có vị tăng xứ Thấp Châu là Triết Khôi là người cứng cỏi giấu tung tích, dưới tòa chẳng nói đến các nơi mà mình đã trải qua. Hơn mười năm Sư mới biết ngài Hoằng Trí là người đồng hương. Hoằng Trí nghe được, vui vẻ hỏi rằng:

– Quê hương sao vắng vẻ đến thế?

Trí muốn mời Sư đến phương trượng. Triết Khôi từ tạ rằng:

– Việc của mình còn chưa xong, há mượn tình đồng hương để kể lể nữa sao!

Sư nói xong, chống gậy ra đi. Mọi người không níu kéo lại được. Sư theo lối tắt đến Bảo Ðà Chân Yết, chỗ ở cũ để vui với đạo thiền. Được hơn một tháng là đến ngày lâm chung, Sư triệu tập đồ chúng, thuyết pháp xong liền thị tịch. Khi trà tì nhục thân Sư, thu được rất nhiều xá lợi.

(Theo: Nhân Thiên Bảo Giám.)

690. — Tri Bính ném bỏ thư

Bảo Huấn ghi: “Tuyết Ðường nói:

– Lúc tôi còn ở chùa Long Môn quen biết với Thiền sư Nam Hoa Tri Bính ở Thiều Châu là người xứ Vĩnh Khang, đất Thục, nối pháp Thiền sư Huệ Cần ở Thái Bình. Tri Bính hành cước lìa xa quê hương chưa được bao lâu, một hôm nghe tin chùa cũ mà mình đã từng xuất gia nương ở tu học, trong một buổi chiều nọ bị lửa thiêu rụi. Bính được thư liền ném xuống đất, nói rằng: Chỉ làm loạn tâm ý mà thôi!”

[ Quay lại ]