headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 28/02/2024 - Ngày 19 Tháng 1 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

167 - Càn Phong chỉ pháp thân

乾 峰 法 身

Càn Phong pháp thân

薦 福 自 己

Tiến Phúc tự kỉ

應 菴 蚖 蛇

Ứng Am ngoan xà

佛 日 蟲 豸

Phật Nhật trùng trĩ

667. — Càn Phong chỉ pháp thân

Hòa thượng Càn Phong ở Việt Châu thượng đường, nói:

– Pháp thân có ba loại bệnh, hai loại quang, mỗi cái cần phải thấu suốt mới hiểu được cách về nhà ngồi yên ổn, nhưng cần phải biết còn có một khe hở hướng thượng nữa!

(Theo: Ngũ Đăng Hội Nguyên.)

668. — Tiến Phúc dạy tự kỉ

Thiền sư tên Thừa Cổ đi đến Lô Sơn, lên ngọn Âu Phong, mến cảnh u nhàn của tháp viện Hoằng Giác, muốn ở nơi đó. Sư nghiêm giữ thanh qui khiến mọi người kính sợ và gọi Sư là Cổ Tháp chủ. Ðầu niên hiệu Cảnh Hựu (1034), Văn chính công Trọng Yên đón Sư về trụ chùa Tiến Phúc. Sư dạy chúng rằng:

– Chúng sinh từ lâu bị lưu chuyển là vì không rõ được tự kỉ. Muốn ra khỏi nguồn khổ, chỉ cần họ thấu rõ được tự kỉ. Có tự kỉ thuở không kiếp, có tự kỉ dùng hàng ngày thời nay. Tự kỉ thuở không kiếp là cội rễ, tự kỉ dùng hàng ngày thời nay là nhánh lá.

(Theo: Tăng Bảo truyện.)

669. — Ứng Am nói rắn độc

Thiền sư Ứng Am Ðàm Hoa từng răn dạy học trò rằng:

– Thiền tăng hành cước trụ viện cớ sao lại giống như rắn độc mến thích hang ổ như thế!

(Theo: Phổ Đăng lục.)

670. — Phật Nhật nói con sâu

Hòa thượng Phật Nhật (Ðại Huệ) khi ra giáo hóa, trụ Kính Sơn. Quan Tri phủ thỉnh Sư về trụ Linh Ẩn. Khi khai đường xong, Sư xuống tòa, có quan Thị lang họ Phùng hỏi:

– Hòa thượng từng nói chẳng làm con sâu này, vì sao lại bị thua?

– Khắp quả đất là Thượng tọa Cảo, vì sao lại mò bắt?

Phùng do dự, Phật Nhật liền vả Phùng một tát. Khi ấy cả liêu chúng đều thất sắc. Phùng cười to, nói rằng:

– Phật pháp của tôi gặp Phật pháp của Hòa thượng rồi!

(Theo: Tuyết Đường Thập Di lục.)

[ Quay lại ]