headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 25/07/2017 - Ngày 3 Tháng 6 Năm Đinh Dậu - PL 2561 nhuận “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Ancu2017 Mong
 Video -Trí Đức Một Chặng Đường


THÔNG BÁO - ĐẠI GIỚI ĐÀN PHÁP LOA


Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Đồng Nai kết hợp với Thiền Viện Trúc Lâm Trí Đức

Tổ chức


ĐẠI GIỚI ĐÀN PHÁP LOA 2017 (Đinh Dậu)

  + Thời gian tổ chức : Ngày 19 đến 23 tháng 8 Âm Lịch (Đinh Dậu-2017).

 + Tổ chức tại: Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức, ấp 5 xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh
                          Đồng Nai


 + Phát và nhận hồ sơ thọ giới tại : Văn phòng Ban Trị Sự Phật Giáo Đồng Nai, ấp Nhất Hòa,

                                                         xã Hiệp Hoà, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

  + Điện thoại:‎ 02 513 950 959 ( 7g30 sáng -11g30 sáng từ thứ 2 đến thứ 6)

    new 1. Hồ Sơ Thọ Giớiicon down

    new2. Mẫu Sơ Yếu Lý Lịchicon down

    new3. Đơn Phát Nguyện Xuất Giaicon down

    new4. Đơn Xin Thọ Giớiicon down

    new5. Đơn Đăng Ký Thọ Giới Bồ Táticon down

Lưu ý:
1. Các Phật tử đang sinh hoạt tại các đạo tràng trong tông môn phát tâm thọ Bồ Tát Giới, xin vui lòng đăng ký với Thầy Đạo Huy qua địa chỉ email:
thichdaohuy@yahoo.com.

2. Quý Phật tử in mẫu đơn đăng ký thọ giới bồ tát, ghi đầy đủ thông tin, khi đến thọ giới nộp cho ban tổ chức tại TVTL Trí Đức.

Sododuongdi7

BBT Kính Thông Báo

  • Bài mới nhất

  • Bài đọc nhiều nhất

  • Lịch thuyết giảng

167 - Càn Phong chỉ pháp thân

乾 峰 法 身

Càn Phong pháp thân

薦 福 自 己

Tiến Phúc tự kỉ

應 菴 蚖 蛇

Ứng Am ngoan xà

佛 日 蟲 豸

Phật Nhật trùng trĩ

667. — Càn Phong chỉ pháp thân

Hòa thượng Càn Phong ở Việt Châu thượng đường, nói:

– Pháp thân có ba loại bệnh, hai loại quang, mỗi cái cần phải thấu suốt mới hiểu được cách về nhà ngồi yên ổn, nhưng cần phải biết còn có một khe hở hướng thượng nữa!

(Theo: Ngũ Đăng Hội Nguyên.)

668. — Tiến Phúc dạy tự kỉ

Thiền sư tên Thừa Cổ đi đến Lô Sơn, lên ngọn Âu Phong, mến cảnh u nhàn của tháp viện Hoằng Giác, muốn ở nơi đó. Sư nghiêm giữ thanh qui khiến mọi người kính sợ và gọi Sư là Cổ Tháp chủ. Ðầu niên hiệu Cảnh Hựu (1034), Văn chính công Trọng Yên đón Sư về trụ chùa Tiến Phúc. Sư dạy chúng rằng:

– Chúng sinh từ lâu bị lưu chuyển là vì không rõ được tự kỉ. Muốn ra khỏi nguồn khổ, chỉ cần họ thấu rõ được tự kỉ. Có tự kỉ thuở không kiếp, có tự kỉ dùng hàng ngày thời nay. Tự kỉ thuở không kiếp là cội rễ, tự kỉ dùng hàng ngày thời nay là nhánh lá.

(Theo: Tăng Bảo truyện.)

669. — Ứng Am nói rắn độc

Thiền sư Ứng Am Ðàm Hoa từng răn dạy học trò rằng:

– Thiền tăng hành cước trụ viện cớ sao lại giống như rắn độc mến thích hang ổ như thế!

(Theo: Phổ Đăng lục.)

670. — Phật Nhật nói con sâu

Hòa thượng Phật Nhật (Ðại Huệ) khi ra giáo hóa, trụ Kính Sơn. Quan Tri phủ thỉnh Sư về trụ Linh Ẩn. Khi khai đường xong, Sư xuống tòa, có quan Thị lang họ Phùng hỏi:

– Hòa thượng từng nói chẳng làm con sâu này, vì sao lại bị thua?

– Khắp quả đất là Thượng tọa Cảo, vì sao lại mò bắt?

Phùng do dự, Phật Nhật liền vả Phùng một tát. Khi ấy cả liêu chúng đều thất sắc. Phùng cười to, nói rằng:

– Phật pháp của tôi gặp Phật pháp của Hòa thượng rồi!

(Theo: Tuyết Đường Thập Di lục.)

[ Quay lại ]