headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 23/07/2024 - Ngày 18 Tháng 6 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

PHÁP TRÊN MẶT HỒ

phapmathoTrời cao biển rộng mênh mông
Ơn tri ngộ vẫn còn mang nơi lòng!

Mặt hồ nước này là nơi mà mỗi chiều Thầy Viện chủ thường ngồi đây nói đạo cho các Thiền sinh nghe.

Và cũng là nơi nằm "phơi sương" của các Thiền sinh sau giờ lễ Phật tụng kinh đầu hôm, trước khi tọa thiền.

Chính nơi mặt hồ này còn ghi lại những lời đạo lý ngắn gọn, thâm trầm thấm vào nhựa sống Thiền sinh. Nó đã phả vào sức sống Thiền sinh và giúp họ sống những ngày tháng có ý nghĩa nhất. Cho đến nay sức sống ấy vẫn còn, vẫn đang phát triển. Nó đã hòa trong máu huyết Thiền sinh, nên rồi Thiền sinh cũng không thấy rõ, nhớ ra đó là những thứ đạo lý gì, đạo lý nào? Thiền sinh đã quên, gần như quên hết. Nó đã thành sức sống rồi.

 

Nhưng mặt hồ, không gian này vẫn còn vang vang lời đạo lý.

Nơi đây vị Thầy đã đặt trò vào thế đối phó:

- Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thế nào là mặt mũi xưa nay? nói mau! nói mau!

- Muôn pháp về một, một về chỗ nào? Nói!

- Chư Phật hộ niệm người nào?

- Tại sao Triệu Châu nói: Con chó không có Phật tánh? Tại sao?

- Mấy chú ngồi đây nhìn biển cả có thấy Tổ Bồ Ðề Ðạt Ma quảy giày đi trên sóng nước không?

- Ngài đồ sộ trên đại dương đó!

Và rồi vị Thầy cũng có lúc tâm sự:

- Vì có chỗ xuất phát nên sau này nếu có ai hỏi, mấy chú dễ trả lời, còn tôi bây giờ thì khó. Thiền phải có sự truyền thừa, tôi thì ai truyền? Nên thật khó nói.

Việt Nam mình vốn đã có sự truyền thừa của Thiền tông từ lâu, mà đáng tiếc, hôm nay trong dòng giống lại cho tu Thiền là điên, tu Thiền là chấp không. Tu Thiền là phản bội Thầy Tổ …

Từ buổi đầu, để thể hiện sự thâm nhập đạo lý cùng thái độ sống. Ngồi đây, vị Thầy ngoái đầu nhìn ngôi Thiền đường mà nói:

- Việc tôi xây dựng như thế này, nhưng nếu mai kia, việc đời biến chuyển có ai cần đến cơ sở này, tôi sẵn sàng giao cho, giao mà chẳng chút kỳ kèo!

(Thầy cười reo)

- Chơn Không tức thị không!

Vị Thầy ngồi đây, đã kể lại những tấm gương xưa, nỗi lòng chư Thiền Ðức vì đạo cả, vì học nhơn… đã khiến Thiền sinh mủi lòng.

- Ngài Hoàng Bá, quả là "Bà già Hoàng Bá". Ngài từ bi đáo để. Ðã vì Nghĩa Huyền cho ăn ba gậy với câu hỏi: "Thế nào là đại ý Phật Pháp"?

…Và biết bao lời nữa trong buổi đầu dạy đạo, trên mặt hồ nước này.

[ Quay lại ]